Pomiń zawartość →

Luty 2021

Pochwały ubezpieczeń,
pochwały brokerów płyną
od samorządowców:

  • Cieszyn,
  • Grudziądz,
  • Konin,
  • Koszalin,
  • Lublin,
  • Mława,
  • Zielona Góra,
  • Żory.

Wszyscy są za, dla wszystkich ubezpieczenia są ważne, a pomoc brokera często
niezbędna.

Bardzo cieszy!
Choć wymaga i pracy.

Almanach brokerów

Zwykle wydawany i dostępny w czasie Kongresu brokerów, ma dać uczestnikom rynku możliwie pełną informację o samych brokerach. Pokazuje pozycję największych podmiotów z branży.
Z reguły porusza też tematy merytoryczne, ważne w danym roku, w danych okolicznościach.

Więcej…

Kalejdoskop multiagentów

Wydawany i dostępny wczesną lub nawet bardzo wczesną wiosną, ma dać uczestnikom rynku możliwie pełną informację o samych agentach. Pokazuje pozycję podmiotów z branży.
Z reguły porusza też tematy merytoryczne, ważne w danym roku, w danych okolicznościach.

Więcej…

Z wizytą

Odwiedziny u ubezpieczyciela. I przede wszystkim rozmowy z ludźmi. I o ubezpieczeniach, i o tym jak się pracuje. Bo każdego pokazujemy jakim jest.

Więcej…

Redaktor naczelny

Marcin Z. Broda

Redakcja

Eliza Kosicka
Anna Sitarek
Karolina Zysk-Wieczorek

Prenumerata