Pomiń zawartość →

Najlepsze w ubezpieczeniach – wrzesień 2022

W bardzo, bardzo dawnych, zamierzchłych czasach społeczności sobie pomagały. Zdarza się to zresztą i dzisiaj na co przykładów wokół
mamy również bardzo, bardzo wiele. I globalnych, jak choćby nie mająca precedensu pomoc Polaków uciekającym przed wojną na Ukrainie. I bardziej zwykłych, lokalnych, jak pomoc sąsiedzka tym, których wichura zerwała dach, by mogli choćby połatać swoje budynki. 

W niniejszym numerze Miesięcznika Ubezpieczeniowego zebraliśmy wiele przykładów pomocy i wsparcia, które branża ubezpieczeniowa niesie bezinteresownie tym, którzy tej pomocy i wsparcia potrzebują.

Almanach brokerów

Zwykle wydawany i dostępny w czasie Kongresu brokerów, ma dać uczestnikom rynku możliwie pełną informację o samych brokerach. Pokazuje pozycję największych podmiotów z branży.
Z reguły porusza też tematy merytoryczne, ważne w danym roku, w danych okolicznościach.

Więcej…

Kalejdoskop multiagentów

Wydawany wczesną wiosną daje pełen przegląd rynku multiagencyjnego. Mówią głównie sami agenci, agencje. To ich miejsce i ich głos.
Pokazuje też różnorodność i pozycję podmiotów z branży. Porusza tematy merytoryczne, ważne w danym roku, w danych okolicznościach.

Więcej…

Najlepsze w ubezpieczeniach

Ubezpieczenia pełnią ważną, choć niestety poza branżą rzadko docenianą, funkcję społeczną. Zapewniamy pomoc, zapewniamy finansowanie, kiedy jest
źle. To sytuacja wręcz wyjątkowa, bo w znakomitej większości przypadków szkód wokół poszkodowanych powstaje pustka. Znikają znajomi, odchodzą biznesowi partnerzy.

Więcej…

Z wizytą

Odwiedziny u ubezpieczyciela. I przede wszystkim rozmowy z ludźmi. I o ubezpieczeniach, i o tym jak się pracuje. Bo każdego pokazujemy jakim jest.

Więcej…

Redaktor naczelny

Marcin Z. Broda

Redakcja

Eliza Kosicka
Anna Sitarek
Karolina Zysk-Wieczorek

Prenumerata