Pomiń zawartość →

Listopad 2023 – demografia, reasekuracja, zarządzanie

Nigdy już – w dającej się przewidzieć przyszłości – nie będziemy 38 milionowym narodem. Demografia jest nieubłagana. Dotyka zresztą nie tylko Polski, ale i wielu innych krajów. Co zrobić… Jakie obszary dotknie zmiana.. Jak się przygotować…

W reasekuracji… nie ma nudy, czy może spokój.. Na którym etapie cyklu koniunkturalnego jesteśmy…

No i jeszcze zarządzanie.. zarządzanie ryzykiem oczywiście..

Almanach brokerów

Zwykle wydawany i dostępny w czasie Kongresu brokerów, ma dać uczestnikom rynku możliwie pełną informację o samych brokerach. Pokazuje pozycję największych podmiotów z branży.
Z reguły porusza też tematy merytoryczne, ważne w danym roku, w danych okolicznościach.

Więcej…

Kalejdoskop multiagentów

Wydawany wczesną wiosną daje pełen przegląd rynku multiagencyjnego. Mówią głównie sami agenci, agencje. To ich miejsce i ich głos.
Pokazuje też różnorodność i pozycję podmiotów z branży. Porusza tematy merytoryczne, ważne w danym roku, w danych okolicznościach.

Więcej…

Najlepsze w ubezpieczeniach

Ubezpieczenia pełnią ważną, choć niestety poza branżą rzadko docenianą, funkcję społeczną. Zapewniamy pomoc, zapewniamy finansowanie, kiedy jest
źle. To sytuacja wręcz wyjątkowa, bo w znakomitej większości przypadków szkód wokół poszkodowanych powstaje pustka. Znikają znajomi, odchodzą biznesowi partnerzy.

Więcej…

Redaktor naczelny

Marcin Z. Broda

Redakcja

Eliza Kosicka
Anna Sitarek
Karolina Zysk-Wieczorek

Prenumerata