Pomiń zawartość →

Lipiec / Sierpień 2020

Chcieliśmy czy nie…
…zaczynamy NOWE…

Ubezpieczenia to bardzo stara, a zatem i bardzo tradycyjna, ludzka aktywność. Aktywność społeczeństw, bo w każdej wspólnocie istnieje potrzeba zabezpieczenia na wypadek spodziewanego nieprzewidzianego.
Spodziewanego, bo oczywiście ryzyka takie, jak pożar, powódź, kradzież, śmierć i choroba są spodziewane.
A niespodziewanego, bo nie wiemy, czy – a na pewno, kiedy dokładnie – wystąpią.

Almanach brokerów

Zwykle wydawany i dostępny w czasie Kongresu brokerów, ma dać uczestnikom rynku możliwie pełną informację o samych brokerach. Pokazuje pozycję największych podmiotów z branży.
Z reguły porusza też tematy merytoryczne, ważne w danym roku, w danych okolicznościach.

Więcej…

Kalejdoskop multiagentów

Wydawany i dostępny wczesną lub nawet bardzo wczesną wiosną, ma dać uczestnikom rynku możliwie pełną informację o samych agentach. Pokazuje pozycję podmiotów z branży.
Z reguły porusza też tematy merytoryczne, ważne w danym roku, w danych okolicznościach.

Więcej…

Z wizytą

Odwiedziny u ubezpieczyciela. I przede wszystkim rozmowy z ludźmi. I o ubezpieczeniach, i o tym jak się pracuje. Bo każdego pokazujemy jakim jest.

Więcej…

Redaktor naczelny

Marcin Z. Broda

Redakcja

Eliza Kosicka
Anna Sitarek
Karolina Zysk-Wieczorek

Prenumerata