Miesięcznik Ubezpieczeniowy

Wszystko, co trzeba wiedzieć o rynku ubezpieczeń

Miesięcznik Ubezpieczeniowy to wydawane od stycznia 2004 roku czasopismo, które wypełnia lukę między periodykami stricte naukowymi a gazetkami pobieżnie traktującymi o tematyce ubezpieczeń. Naszą ambicją było i jest dostarczanie rzetelnej wiedzy ubezpieczeniowej praktykom polskiego rynku, ludziom, którzy z biznesem ubezpieczeniowym stykają się na co dzień.

 

Dodatki do Miesięcznika Ubezpieczeniowego

Zachęcamy również do lektury Almanachu brokerów, Kalejdoskopu multiagentów oraz Przewodnika po dużych ryzykach.

 

Redakcja

Redaktor naczelna Ida Krzemińska-Albrycht
Redakcja Marcin Z. Broda
  Eliza Kosicka
  Anna Sitarek
  Karolina Zysk-Wieczorek
Prenumerata Magdalena Anusik
Reklama reklama@uwik.pl
Skład i łamanie Magdalena Gałat

 

Prenumerata

Osoby zainteresowane prenumeratą zachęcamy do kontaktu: Prenumerata@MiesiecznikUbezpieczeniowy.pl

 

 

 

 

Napisali dla nas

Siłą Miesięcznika Ubezpieczeniowego są piszący dla nas autorzy. Na naszych łamach gościmy ekspertów z firm ubezpieczeniowych, assistance, konsultingu, przedstawicieli nadzoru i świata nauki. W ostatnim czasie napisali dla nas: