Pomiń zawartość →

Redakcja

Miesięcznik Ubezpieczeniowy to wydawane od stycznia 2004 roku czasopismo, które wypełnia lukę między periodykami stricte naukowymi a gazetkami pobieżnie traktującymi o tematyce ubezpieczeń. Naszą ambicją było i jest dostarczanie rzetelnej wiedzy ubezpieczeniowej praktykom polskiego rynku, ludziom, którzy z biznesem ubezpieczeniowym stykają się na co dzień.

Redaktor naczelny

Marcin Z. Broda

Redakcja

Eliza Kosicka
Anna Sitarek
Małgorzata Szewczyk

Skład i łamanie

Magdalena Gałat

Wydawca

Adres

Franciszka Klimczaka 8A/69
02-797 Warszawa