Pomiń zawartość →

Kalejdoskop multiagentów

Kalejdoskop multiagentów, zwykle wydawany i dostępny wczesną lub nawet bardzo wczesną wiosną, ma dać uczestnikom rynku możliwie pełną informację o samych agentach. Pokazuje pozycję  podmiotów z branży.
Z reguły porusza też tematy merytoryczne, ważne w danym roku, w danych okolicznościach.