Pomiń zawartość →

Prenumerata

Miesięcznik Ubezpieczeniowy, co do zasady, dostępny jest jedynie dla profesjonalistów branży ubezpieczeniowej w rocznej prenumeracie (11 numerów, bo wakacyjny łączony).
MU wydawany jest jedynie w wersji papierowej.

Wyjątkiem są numery specjalne, które dystrybuujemy szeroko na rynku w liczbie około 4-5 tysięcy egzemplarzy. W tej chwili to:

Prenumerata

indywidualna
(1 egzemplarz)

firmowa
(3 egzemplarze)

korporacyjna mała
(10 egzemplarzy)

korporacyjna średnia
(25 egzemplarzy + PDF)

korporacyjna duża
(50 egzemplarzy + PDF)

2600 zł
 

3100 zł
 

5200 zł
 

9700 zł
 

17200 zł

wszystkie ceny podane brutto