Pomiń zawartość →

Prenumerata

Miesięcznik Ubezpieczeniowy, co do zasady, dostępny jest jedynie dla profesjonalistów branży ubezpieczeniowej w rocznej prenumeracie.
MU wydawany jest jedynie w wersji papierowej.

Wyjątkiem są numery specjalne, które dystrybuujemy szeroko na rynku w liczbie około 4-5 tysięcy egzemplarzy. W tej chwili to:

Prenumerata

indywidualna
(1 egzemplarz)

firmowa
(3 egzemplarze)

korporacyjna mała
(10 egzemplarzy)

korporacyjna średnia
(25 egzemplarzy)

korporacyjna duża
(50 egzemplarzy)

2600 zł
 

3100 zł
 

5200 zł
 

9700 zł
 

17200 zł

wszystkie ceny podane brutto

Zamówienia