Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2010 >> 11 

 Mapa strony


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Listopad 2010

Zobacz numer poprzedni i następny


 

 

Zamów:

Ten numer

Prenumeratę


Ewolucja


Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej to skomplikowana materia. Nierozerwalnie z tym segmentem rynku wiąże się pojęcie triggerów. W polskim prawie zostały one usankcjonowane całkiem niedawno nowelizacją kodeksu cywilnego, która weszła w życie 10 sierpnia 2007 r.  O tym, jak funkcjonują w praktyce i jak wiele wciąż jest wątpliwości, co do stosowania triggerów pisze Agnieszka Wtorkowska z Gras Savoye na s. 7. Podkreśla, że najbardziej brakuje orzecznictwa sądowego w tym zakresie.
O tym, że rynek ubezpieczeń OC wciąż ewoluuje, świadczy choćby rosnąca popularność polis D&O. Robert Woźniak z Chartis Europe w tekście na s. 9 wskazuje, jak rynek ten zmienił się w ciągu ostatnich 20 lat. Inny potencjalnie nowy element to planowane wprowadzenie możliwości dochodzenia roszczeń za błędy medyczne na drodze administracyjnej. Szczegółowo projekt ustawy wprowadzającej taką możliwość opisał Michał Molęda z HDI Asekuracji na s. 11. Jest to w głównej mierze konstruktywna krytyka.
O ewolucji, choć już w znacznie dłuższej perspektywie czasowej, można też mówić w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Co ciekawe, ta forma prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, choć jest obecna na polskim rynku od dawna, to wciąż budzi pewne obawy. Na s. 20 opisane zostały wady i zalety takiego rozwiązania, oraz obawy potencjalnych klientów. Natomiast Renata Głuszczuk z TUW-Cuprum w artykule na s. 22 żałuje, że większość z obecnych na rynku TUW-ów kieruje się coraz bardziej w stronę komercji.
Końcówka 2010 r. obfituje w projekty licznych zmian prawnych. Eksperci z KPMG na s. 35 wyjaśniają, jakie konsekwencje dla rynku ubezpieczeniowego mogą mieć zmiany w podatku VAT. Z kolei Piotr Czublun na s. 40 wskazuje implikacje ubezpieczeniowe projektowanych zmian dotyczących kredytów konsumenckich.


 

Anna Sitarek

 


 

 Ubezpieczenia OC

(temat miesiąca)

     Zakres czasowy ochrony – Agnieszka Wtorkowska, Gras Savoye

     Świadomy zarząd – Robert Woźniak, Chartis Europe
     Szkody przy leczeniu – Michał Molęda, HDI Asekuracja
     OC w liczbach – Ryszard Micyk
TUW
    Ubezpieczyciele społeczności - Marcin Z. Broda

    Nielicznie, ale różnorodnie – Sylwia Wedziuk
    Zapomniana wzajemność – Renata Głuszczuk, TUW Cuprum
Prawo
     Więcej niż płatnik, cz. II – Magdalena Barcicka, UFG    

     OWU doręczone? – Krzysztof Dorywalski, Karniol, Małecki i Wspólnicy
Rynkowe statystyki
     Katastrofy naturalne

     Rynek produktów strukturyzowanych
Doświadczenia brokera
    Problem niedopasowania – Tomasz Stąpała, Marcin Kowalski, Mercer
Podatki
    Konsekwencje zmiany VAT – Agnieszka Murawska, Monika Protasiuk, KPMG
Ubezpieczenia komunikacyjne
     Komunikacyjny struś – Błażej Szczerba
Konsument na rynku
     Nowy kredyt konsumencki – Piotr Czublun, Kancelaria Prawna Czublun Trębicki
Bancassurance
     Polisy na bank – Małgorzata Knut, BRE Ubezpieczenia
Zarządzanie
      Przejrzystość jest potrzebna – Michał Biedzki, Aegon
Inwestycje
     UFK w oszczędnościach – Tomasz Publicewicz, Analizy Online
Inne
     Kalejdoskop - Ofensywa zdrowotna  - Marcin Z. Broda

     Felieton - Nowy element odszkodowania? – Paweł Sikora
     Konferencje - OC lekarzy: rwąca rzeka - Marcin Z. Broda
Rozkładówki
     Najwięksi brokerzy ubezpieczeniowi w Polsce

     Czy jesteśmy gotowi na wdrożenie Solvency II?

   

 


Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.