Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2010 >> 10 

 Mapa strony


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Październik2010

Zobacz numer poprzedni i następny


 

 

Zamów:

Ten numer

Prenumeratę


Pod kreską


Sroga zima, liczne powodzie i konkurencja cenowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych to wyzwania, przed którymi w ostatnim czasie stanęli ubezpieczyciele. Oczywistym następstwem są coraz gorsze wyniki finansowe. Mechanizm pogarszającego się wyniku technicznego w związku z wymienionymi zjawiskami, bada Wojciech Rabiej w rankomat.pl na s. 8.  Natomiast Ryszard Micyk na s. 12 przygląda się sytuacji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w ostatnim dziesięcioleciu. Konkluzja nie napawa optymizmem, choć może mobilizować do działania. O finansach z innej nieco perspektywy – zarządzania aktywami – pisze Peter van Ooijen z ING Życie na s. 15.
Przy tak masowej likwidacji szkód, jaka miała miejsce w ostatnim czasie w związku z kaprysami pogody, pełne ręce pracy miały także kancelarie odszkodowawcze. O ich miejscu na rynku, działalności oraz perspektywach pisze Dominika Janek z Adiutor Centrum na s. 17. Autorka wskazuje, że po długich narodzinach kancelarie czekają na chrzest albo świadectwo dojrzałości. Czy zasługują? W szukaniu odpowiedzi na to pytanie może pomóc tekst Pawła Sikory, który na s. 20 analizuje umowy proponowane przez kancelarie. Jego zdaniem, kancelarie w przyszłości będą zmagać się z problemami. Zwiastuje je rosnąca liczba tego typu podmiotów oraz brak jakichkolwiek uregulowań prawnych.
Na rynku wciąż nie słabnie dyskusja dotycząca stosowania prawa zamówień publicznych w przypadku grupowych ubezpieczeń na życie. Kwestię tę, w kontekście możliwych do zastosowania rozwiązań, porusza Maciej Dylewski z Axy w tekście na s. 42.
Ciekawy problem podnosi Piotr Czublun. W artykule na s. 30 wymienia szereg związanych z ubezpieczeniami klauzul abuzywnych, które w ostatnim czasie znalazły się w rejestrze publikowanym przez UOKiK. Tekst ten rozpoczyna nowy cykl – w kolejnych odcinkach będzie można znaleźć szerszy opis poszczególnych postanowień.
 

Sylwia Wedziuk

 


 

 Finanse

(temat miesiąca)

     Ubezpieczyciele vs. rynek - Wojciech Rabiej, rankomat.pl
     Rewolucja w bilansie – Adam Fornalik, Paweł Woźniak, Ernst & Young
     Będzie gorzej – Ryszard Micyk
     Skomplikowany proces – Peter van Ooijen, ING

Kancelarie odszkodowawcze

    Dojrzewający rynek – Dominika Janek, Adiutor
    Razem, ale osobno – Anna Sitarek
    Umowa pod lupą – Paweł Sikora

Prawo

     Więcej niż płatnik, cz. I – Magdalena Barcicka, UFG

Konsument na rynku

     Nowe klauzule abuzywne – Piotr Czublun, Kancelaria Prawna Czublun Trębicki

Ubezpieczenia OC

     OC projektantów budowlanych  – Michał Molęda, HDI Asekuracja

Zarządzanie

     Idzie nowe – Grzegorz Podleśny, Łukasz Popko, Mariusz Halaczek, Sollers

Podatki
    
Kontrola skarbowa po nowemu – Tomasz Rzepa, KPMG

Ubezpieczenia komunikacyjne

     Trendy i prognozy – Piotr Bryński, Compensa

Zamówienia publiczne

      W poszukiwaniu alternatywy – Maciej Dylewski, Axa

Doświadczenia brokera

    Indywidualna kontynuacja – Justyna Kierzniewska, Marcin Kowalski, Mercer

Inwestycje

     Aktywa UFK wciąż w górę – Anna Zalewska, Analizy Online

Inne
     Kalejdoskop - Wiele o nic  - Marcin Z. Broda

     Felieton - Jak zostać legendą? – Paweł Sikora
     Dział kadr - Miesiąc rezygnacji - Sylwia Wedziuk

     Konferencje - Regresem w wynik techniczny - Marcin Z. Broda

Rozkładówki

     Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych i na życie w I połowie 2010 r.

     Luka emerytalna w Europie

       


Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.