Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2010 >> 09 

 Mapa strony

Zamówienie:: Na tropie innowacji:: Szkody śniegowe 

 


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Wrzesień 2010

Zobacz numer poprzedni i następny


 

 

Zamów:

Ten numer

Prenumeratę


Gdzie ochrona?


Rynek ubezpieczeń na życie w Polsce wciąż znajduje się w fazie rozwoju. Teraz po falach spadku składki, powoli wraca do stanu sprzed kryzysu. Okazuje się jednak, że pomimo licznych deklaracji dotyczących potrzeby upowszechnienia tradycyjnych ochronnych produktów, w życiówce wciąż prym wiodą inwestycje. Jak zmieniał się ten rynek w ciągu ostatniego dziesięciolecia, opisuje Marek Kołowacik z Allianz w tekście na s. 8. Pocieszająca może być postawiona przez niego teza, że w końcu społeczeństwo zainteresuje się produktami ochronnymi. Na słabą innowacyjność segmentu ubezpieczeń na życie zwraca z kolei uwagę Marcin Krzykowski z Milliman na s. 10. Wskazuje, że ubezpieczyciele wprowadzają na rynek niewiele nowości, jeśli chodzi o tradycyjne produkty, skupiając się przede wszystkim na opracowywaniu kolejnych struktur. Wniosek jest jasny – cały segment ubezpieczeń na życie podporządkowany jest produktom inwestycyjnym.
Rok 2010 obfituje w różnego rodzaju katastrofy. Najpierw mieliśmy do czynienia z ponadprzeciętnymi opadami śniegu, teraz borykamy się z kolejną powodzią. Wszystkie te zdarzenia stanowią niewątpliwy sprawdzian dla branży ubezpieczeniowej. Nie tylko dla działów likwidacji szkód, ale także np. dla underwriterów. Jan Grzegorz Prądzyński z PIU na s. 23 opisuje, jak tegoroczna powódź wyglądała z perspektywy ubezpieczycieli. Punkt widzenia reasekuratorów na klęskę powodzi przedstawiają z kolei eksperci z Aon Benfield na s. 16. W ich ocenie stawki mogą pójść w górę pod wpływem innych dużych tegorocznych katastrof.
Na polskie prawo coraz większy wpływ mają wytyczne unijne. Zmiany dotyczące przepisów w zakresie reasekuracji narzucone przez dyrektywę UE opisuje Piotr Czublun na s. 36. Natomiast prawnicy z Kancelarii Hogan Lovells na s. 34 przybliżają przepisy odnoszące się do nabywania akcji w instytucjach finansowych, narzucone przez Acquisitions Directive.
 

Anna Sitarek

 


 

 Ubezpieczenia na życie

(temat miesiąca)

     Produkt niczym kameleon – Marek Kołowacik, Allianz
     Na tropie innowacji – Marcin Krzykowski, Milliman
     Powracające inwestycje – Marta Wilk, Marek Twardowski, Nordea
     Dodatkowa zachęta – Adam Sankowski, PIPUiF
Klęski

     Krajobraz po wodzie – Petra von Seydlitz, Theodor Fiala, Aon Benfield
     Czas szybkich reakcji – Artur Oczkowski, Belfor
     Szkody śniegowe – Joanna Królikowska, Adler Brokers Group
     Na niepewnym gruncie – Wojciech Rączkowski, PIG
     Niespotykana skala – Jan Grzegorz Prądzyński, PIU

Reasekuracja

     Życiowy minimalizm - Ryszard Micyk

Doświadczenia brokera

    Informatyzacja grupówek – Alicja Bielak-Rydzel, Mercer

Regulacje unijne

    Zakupy z dyrektywą – Beata Balas-Noszczyk, Wojciech Łuczka, Hogan Lovells 

    Nowe zasady gry – Piotr Czublun, Kancelaria Prawna Czublun Trębicki

Ubezpieczenia OC
  
  Niedozwolone w produkcji  – Michał Molęda, HDI-Gerling

Podatki
    
Pozorny przychód – Magdalena Głowala, Monika Protasiuk, KPMG

Prawo

     UFG niedoregulowane, cz. II – Bartłomiej Krupa

Zarządzanie

     Sztuczne sieci neuronowe – Stanisław Płaczek

Inwestycje

     Bogatsza oferta UFK – Anna Zalewska, Analizy Online

Inne
     Kalejdoskop - Stawki, klęski i…  - Marcin Z. Broda

     Felieton - Klęska ubezpieczeń?  – Paweł Sikora
     Dział kadr - Wakacyjny oddech - Sylwia Wedziuk

     Konferencje - OWU: waga słowa - Sylwia Wedziuk

Rozkładówki

     Osuwiska w Polsce - gdzie i jak powstają?

     Ubezpieczenia na życie - składka, świadczenia, wyniki

       


Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.