Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2010 >> 06 

 Mapa strony

Szacowanie wartości:: Reakcja na koniunkturę 

 


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Czerwiec 2010

Zobacz numer poprzedni i następny 


 

 

Zamów:

Ten numer

Prenumeratę


Dopasowanie


Od dawna mówi się, że Prawo zamówień publicznych nie jest dopasowane do usług ubezpieczeniowych. Niestety, lepszego prawa nie ma, więc trzeba dostosować się do istniejących przepisów.
O praktycznych aspektach stosowania Pzp w przypadku zawierania umów ubezpieczeń, a w szczególności komunikacyjnych, pisze Aldona Kowalczyk z Salans na s. 8. Z kolei Michał Kiesiński z EIB na s. 10 porusza problem ustalania szacunkowej wartości zamówienia na usługi ubezpieczeniowej. Równie trudne może być spełnienie wymogów odnośnie zawarcia w SIWZ wzoru umowy, o czym wspomina Artur Zaron z Gras Savoye na s. 14. Ostatnio wiele zamieszania na rynku spowodowała opinia UZP, potwierdzona później przez Komisję Europejską, w sprawie zamówień publicznych na ubezpieczenia grupowe.  Marek R. Jankowski na s. 12 opisuje szerszą perspektywę tego problemu.
Drugi temat czerwcowego Miesięcznika poświęcamy ubezpieczeniom turystycznym. Wydawałoby się, że nie powinien wywoływać on większych kontrowersji, że mamy do czynienia ze stosunkowo prostymi produktami. Nic bardziej mylnego. Dlatego też postanowiliśmy sprawdzić, jak ubezpieczyciele regulują kwestię chorób przewlekłych w ramach ubezpieczeń turystycznych (s. 15). O tym, czy dostępna na naszym rynku oferta tego typu produktów odbiega od zachodnioeuropejskiej, pisze Maciej Stankiewicz z Mondial Assistance na s. 20. Na inny problem związany z wyjazdami zagranicznymi zwraca uwagę z kolei Anna Dąbrowska z Biura Rzecznika Ubezpieczonych na s. 18. Opisuje bowiem postulowane zmiany w przepisach regulujących działalność organizatorów turystyki. 
Ciekawą kwestią, nie tylko dla firm ubezpieczeniowych, jest zachowanie klientów i podejmowane przez nich decyzje. Rafał Gmerek z Towers Watson na s. 43 zauważa, że według statystyk znaczna grupa klientów, przy wyborze funduszu emerytalnego kieruje się jego wynikiem inwestycyjnym. Z kolei Michał Duniec z Analiz Online na s. 48 zwraca uwagę na reakcje na koniunkturę klientów UFK i TFI.


Eliza Kosicka

 


 

 Zamówienia publiczne

(temat miesiąca)

     Komunikacyjne problemy - Aldona Kowalczyk, Salans

     Szacowanie wartości – Michał Kiesiński, EIB
     Przetarg to nie zabawa – Marek R. Jankowski
     Nie powielać schematów – Artur Zaron, Gras Savoye

Ubezpieczenia turystyczne

    Wąski standard – Anna Sitarek
    Problemy konsumentów – Anna Dąbrowska, Rzecznik Ubezpieczonych
    Zagraniczne inspiracje – Maciej Stankiewicz, Mondial Assistance

Ubezpieczenia komunikacyjne
    Wymarzony pośrednik? – Jakub Jaromin

Podatki
    
Sposób na wynagrodzenia - Tomasz Rzepa, Tomasz Biernaciak, KPMG

Ubezpieczenia OC
  
Amerykańska jurysdykcja – Michał Molęda, HDI-Gerling

Doświadczenia brokera

    Poważne ryzyko – Katarzyna Krzemińska, Marcin Kowalski, Mercer

Solvency II
     Nadzór nad rynkiem – Piotr Czublun

Duże ryzyka
    
Bez inżynierii ani rusz, cz. II - Dariusz Gołębiewski, PZU
Ubezpieczenia zdrowotne
   
Pamięciowe kwarty klienta - Dariusz Zieliński, Marcin Mekler, Sollers

OFE

     Na tropie racjonalności - Rafał Gmerek, Towers Watson

Prawo

    Szkoda agenta, cz. I - Jakub Nawracała, Concordia

Inwestycje
     Reakcje na koniunkturę – Michał Duniec,  Analizy Online

Inne
     Kalejdoskop - W cudzej roli - Marcin Z. Broda

     Felieton - Szkody wiatraczne  – Paweł Sikora
     Dział kadr - Fala zmian - Sylwia Wedziuk

Rozkładówki

     Polski rynek brokerski

     OC komunikacyjne - zabawy statystyką

       


Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.