Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2016 >> 04 

 Mapa strony


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Kwiecień 2016

Zobacz numer poprzedni następny


 


 

Zamów:

Ten numer

PrenumeratęIdzie stare/nowe

Starzenie się społeczeństwa to nie tylko problem demograficzny, ale też społeczny i ekonomiczny. Jak przypomina na s. 16 Tomasz Barski, dyrektor zarządzający Care Experts, do 2013 r. osoby w wieku 65 lat i więcej będą stanowić ¼ Polaków. Nic dziwnego, że eksperci przewidują powstanie nowej gałęzi gospodarki skierowanej do osób starszych. Na świecie „gospodarka senioralna” to dziś ok. 7 bln USD. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa podążać będą wszelkie usługi. Arkadiusz Lipka ze Swiss Re na s. 5 zwraca uwagę m.in. na pomoc seniorom, dotyczącą radzenia sobie w codziennym życiu. Z kolei o programach wellness pisze Tomasz Konieczny z Willis Towers Watson na s. 7. Zmienić się też muszą ubezpieczenia na życie, inwestycyjne, zdrowotne czy assistance. Pojawią się też produkty długoterminowej opieki. O ofercie produktowej piszą Renata Onisk z Deloitte na s. 9, Kruszewska ze Zdrowia na s. 12 oraz Piotr Ruszowski z Mondial Assistance na s. 14.
Zmiany w produktach ubezpieczeniowych i ich dystrybucji muszą także nastąpić także z uwagi na kolejne wymogi regulacyjne. W tym numerze „Miesięcznika Ubezpieczeniowego” przyglądamy się  Rekomendacjom dotyczącym systemu zarządzania produktem oraz Rekomendacjom dotyczącym badania adekwatności produktu, wydanym przez KNF. Monika Krztuk z Uniqi na s. 18 przyznaje, że cel rozwiązań jest słuszny, natomiast w okresie licznych zmian prawnych, może pojawić się problem z szybkim dostosowaniem się ubezpieczycieli do rekomendacji produktowych. Monika Biełasiewicz-Fuszara i Aldona Wnęk z Open Life na s. 20 podkreślają, że czas potrzebny jest nie tylko ubezpieczycielom, ale także konsumentom oraz ustawodawcom i organom nadzoru. Z kolei Jakub Pokrzywniak z kancelarii WKB na s. 22, a Piotr Czublun na s. 24 przyglądają się projektowi Rekomendacji dotyczących procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.


Eliza Kosicka 
  


Dział Kadr
   Powołani, odwołani – Ida Krzemińska-Albrycht
STAROŚĆ
(temat miesiąca)
   Na starość młodość potrzebniejsza niż za młodu –
            Arkadiusz Lipka, Swiss Re
   Twórcza destrukcja – Tomasz Konieczny, Willis Towers Watson
   Starzenie się a ubezpieczenia – Renata Onisk, Deloitte
   Starsi Panowie – Xenia Kruszewska, TU Zdrowie
   Senior oczami asystora – Piotr Ruszowski, Mondial Assistance
   Srebrny wiek –
            Tomasz Barski, Care Experts, Forum Opieki Długoterminowej
Rekomendacje KNF
   Pod ścisłym nadzorem – Monika Krztuk, Uniqa
   Niezbędny czas –
             Monika Biełasiewicz-Fuszara, Aldona Wnęk, Open Life
   Rekomendacje – remedium? – Jakub Pokrzywniak, Kancelaria WKB
   Wycenić bezcenne – Piotr Czublun,
Kancelaria Czublun Trębicki
Podatki

   Podatek „bankowy”? – Monika Gronowska, Rafał Bogdaniuk
, PwC
Fraudy
   Wykryć zgłoszeniówki –
            Dominika Słapczyńska, Centralne Laboratorium
                                              Kryminalistyczne Policji, 
                                              Polskie Stowarzyszenie Poligraferów      
Prawo
   Zagraniczni ubezpieczyciele – Andrzej Załęski, Kancelaria BMSP

Ubezpieczenia OC
   Odpowiedzialność za psa – Ewa Gryglewska, Uniqa
OC ppm
   Rekalkulacja składki, cz. 3 – Jakub Nawracała

Okiem Brokera
  
Pewna jedynie zmiana – Joanna Miazek-Pypłacz, Akma-Brokers
Ubezpieczenia transportowe
  
Pod rządami ceny – Marek Izraelski
Zarządzanie zmianą
   Pokolenie Y – szansa czy bariera – Andrzej Śmiech,
Śmiech & Partners
HR
   Rekrutacja „C” w Europie – Karolina Korzeniewska, Antal
Okiem Językoznawcy
   Zwany dalej – Radosław Pawelec, UW
Felieton
   Wiosenne nowalijki – Paweł Sikora

Rozkładówki

  
Assistance oczami klienta
  
Euro Health Consumer Index 2015

Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.