Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2014 >> 12 

 Mapa strony


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Grudzień 2014

Zobacz numer poprzedni następny


 


 

Zamów:

Ten numer

Prenumeratę


Orzecznictwo

Likwidacja szkód rodzi szereg wątpliwości natury prawnej. Wiele z nich kończy się w sądach. Nic też dziwnego, że orzecznictwo w tym zakresie jest niebywale szerokie. Niestety, czasem rozbieżne. Rzecznik Ubezpieczonych już kilkanaście razy korzystał ze swoich uprawnień i występował do Sądu Najwyższego z wnioskiem o podjęcie uchwały mającej na celu wyeliminowanie występujących w orzecznictwie sądowym rozbieżności. Ale problemów prawnych jest o wiele więcej. W tym numerze „Miesięcznika Ubezpieczeniowego” piszemy o orzecznictwie dotyczącym likwidacji szkód – począwszy od szkód z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC zawodowego i działalności gospodarczej, poprzez ubezpieczenia transportowe, kończąc na ubezpieczeniach maszyn. Monika Borowiecka-Paczkowska na s. 6 przygląda się kwestii odszkodowania z tytułu konieczności sprawowania opieki osoby trzeciej. Paweł Wawszczak z Biura Rzecznika Ubezpieczonych na s. 8 opisuje problem zobowiązania ubezpieczyciela do zwrotu świadczeń pieniężnych spełnionych w wykonaniu środków karnych o charakterze kompensacyjnym. Artykuł Pawła Judka na s. 10 dotyczy dochodzenia roszczeń w ubezpieczeniach transportowych. Z kolei Sebastian Jankowski z Eksperci NEMU na s. 12 oraz Bartosz Paczesny z STBU na s. 14 poruszają problem przedawnienia.
We wszystkich rodzajach biznesu najważniejsza jest sprzedaż. Ubezpieczyciele starają się wymyślać coraz to nowe sposoby dotarcia do klienta i przekonania go do zawarcia umowy ubezpieczenia. O pomyśle na promocję umów dodatkowych do ubezpieczeń życiowych pisze na s. 20 Marta Maszewska-Danielewicz z ING Życie. Rosnącej roli multiagentów, którym poświęca się też działania marketingowe, przygląda się Krzysztof Wanatowicz z Proamy na s. 22. A o przyszłości zawodu agenta ubezpieczeniowego pisze Robert Szywalski na s. 24.

Eliza Kosicka 
 


 

 Dział kadr
  
Zmiany z różnych stron - Ida Krzemińska-Albrycht

Okiem językoznawcy

   Roszczenie - Radosław Pawelec, UW

LIKWIDACJA SZKÓD - ORZECZNICTWO
(temat miesiąca)
  
Koszty opieki - Monika Borowiecka-Paczkowska, MBP
   Środki karne a OC ppm - Paweł Wawszczak, Biuro RzU

   Dochodzenie roszczeń w transportowych - Paweł Judek, Działyński i Judek
   Przedawnienie w MB - Sebastian Jankowski, Eksperci NEMU

   Do przedawnienia, gotowi, start! - Bartosz Paczesny, STBU

Prawo

   Oddziały w sądzie - Konrad Piech, AIG

   Comply or explain - Ewa Rakowska, Łukasz Gralak, Czublun Trębicki
Produkty - marketing, sprzedaż
  
Na przekór stereotypom - Marta Maszewska-Danielewicz, ING
   Kierunek - multiagent - Krzysztof Wanatowicz, Proama

   Agent to brzmi dumnie - Robert Szywalski

Ubezpieczenia kosmiczne

   Turystyka kosmiczna - Kinga Kolasa-Sokołowska, THB

Ochrona prawno-podatkowa

   Czy warto? - Tomasz Gaj, Risk Partner

Przestępczość ubezpieczeniowa

   Wykryte wyłudzenia to zysk - Olivier Van Parys, Accenture

Ubezpieczenia należności

   Windykacja - ale jaka? - Włodzimierz Szymczak, Atradius

Nietypowe ryzyka

   Terroryzm - dwie wieże - Michał Woyciechowski, Bartosz Piotrowski, ACE

Ubezpieczenia OC

   Zakres polisy D&O - Michał Molęda, Leadenhall

Okiem brokera

   Grupowo na życie - Magdalena Petkiewicz-Kopel, Akma-Brokers

HR

   Prezes na wydaniu - Karolina Korzeniewska, Antal Banking & Insurance

Solvency II

   Legislacyjny matrix - Katarzyna Kędziora, Audit&Consulting services

Ubezpieczenia zdrowotne

   Marketing, cz. 3 - Witold Paweł Kalbarczyk

Felieton

   Cyfrowy darwinizm - Paweł Sikora

Rozkładówki

   Brokerzy w 2013 r. - liczby i struktura

   Brokerzy w 2013 r. - przychody i prowizje


   

Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.