Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2013 >> 12 

 Mapa strony


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Grudzień 2013

Zobacz numer poprzedni następny  

Zamów:

Ten numer

Prenumeratę


Klauzule i inne ryzykaKlauzule abuzywne od dawna spędzają sen z powiek pracownikom departamentów prawnych ubezpieczycieli. Jak przypominają Maryla Surowiec i Bartosz Romanowski z Hogan Lovells na s. 6, ubezpieczyciele posługujący się na co dzień wzorcami umownymi mają przynajmniej ostrożnościowy obowiązek śledzenia wpisanych do rejestru postanowień, aby unikać ich w umowach z konsumentami. Nie lada wyzwaniem jest także bieżące śledzenie nowych klauzul. I dotyczy to nie tylko klauzul związanych stricte z usługami ubezpieczeniowymi, ale również innych – „niebranżowych”. Z kolei Paweł Stykowski z CMS na s. 8 wskazuje na skutki wpisu postanowienia do rejestru klauzul abuzywnych. Autor odnosi się także do postanowień dotyczących głównych świadczeń stron. Jak wynika z artykułu Ewy Rakowskiej i Przemysława Stopnickiego z kancelarii Czublun Trębicki na s. 10, rozwiązania polskie dotyczące klauzul abuzywnych nie należą do modelowo wykorzystywanych przez innych ustawodawców europejskich. Może warto sięgnąć więc do doświadczeń innych państw. Wiele wątpliwości związanych jest ze szkoleniami osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych. Justyna Wasińska ze Skandii na s. 12 zwraca uwagę, że rozporządzenie regulujące m.in. zakres i tryb przeprowadzania szkoleń funkcjonuje już 8 lat i nie do końca nadąża za zmianami zachodzącymi na rynku. Przedstawia więc propozycje możliwych zmian. O szkoleniach tym razem brokerów ubezpieczeniowych w ramach obowiązku ciągłego kształcenia pisze Łukasz Zoń, prezes SPBUiR (s. 14), wskazując na rolę Stowarzyszenia w tym zakresie.
Eliza Kosicka

 


 

 


  

Dział kadr
  
Uzupełnienia – Eliza Kosicka
Klauzule abuzywne
(temat miesiąca)

   Klauzule „niebranżowe – Maryla Surowiec, Bartosz Romanowski, Hogan Lovells
   Mniej znane aspekty klauzul – Paweł Stykowski, CMS
   Klauzule abuzywne w UW – Ewa Rakowska, Przemysław Stopnicki, Czublun Trębicki
Szkolenia
   Szkolenia agentów – Justyna Wasińska, Skandia Życie
   Ciągłe szkolenie
– Łukasz Zoń, SPBUiR
HR
   Osobowość efektywna – Andrzej Janowski, Nord Partner
   Kariera kontrolowana - Karolina Korzeniewska, Antal Banking & Insurance

Prawo
   Granice odpowiedzialności – Tomasz Młynarski, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Aktuariat
   Prosto o trójkątach i rezerwach szkodowych, cz. 1 – Wojciech Mojżuk, KPMG

Rachunkowość

   Projekt zmian w MSSF 4 – Katarzyna Kędziora, Audit & Consulting services

Zarządzanie
   Wyzwanie dla ubezpieczycieli – Tomasz Wolanin, Aleksandra Małek, Accenture Polska

W poszukiwaniu inspiracji

   mi-Life w Ghanie - Wojciech Książkiewicz, RGA

Konflikty w sieci
   Podsumowanie cyklu – Tomasz Gaj, Risk Partner

Direct

   Świadomy swoich praw... – Marek Wyszkowski, Blue Finance

Podatki

   Zmiany w cenach transferowych – Anna Kupnicka-Tomiczek, KPMG

Ubezpieczenia zdrowotne

   Ubezpieczenia lekowe, cz. 2 - Witold Paweł Kalbarczyk

Ubezpieczenia OC
   Zadania publiczne a OC gminy, cz. 2 – Maria Tomaszewska-Pestka, 
LabRisk.pl

IT

   Aplikacje mobilne - Marcin Grygielski, Interactive Intelligence

Okiem językoznawcy

   Kłopoty z Imiesłowami - Radosław Pawelec, UW

Dzień z życia

   Jan Emeryk Rościszewski

Felieton

   W szponach konsumeryzmu - Paweł Sikora

Rozkładówki

   
Brokerzy w 2012 r. - liczba i struktura
    Brokerzy w 2012 r. - przychody i prowizje

Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.