Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2012 >> 12 

 Mapa strony


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Grudzień 2012


Zobacz numer poprzedni i następny 

Zamów:

Ten numer

Prenumeratę


Przed Solvency II


Termin wejścia w życie dyrektywy Solvency II ciągle jest przesuwany. Jednak szacuje się nawet, że około jedna trzecia departamentów aktuarialnych ubezpieczycieli nie zajmuje się niemalże niczym innym jak tylko przygotowywaniem do wejścia w życie dyrektywy. Z kolei, według badania przeprowadzonego przez Ernst & Young wynika, że do tej pory ubezpieczyciele koncentrowali się na wymogach związanych z Filarem I i Filarem II. Najmniej zaawansowany postęp prac widać natomiast w obszarze Filaru III i jakości danych. Jak podkreślają eksperci z E&Y w artykule na s. 12, świadomość najczęściej spotykanych problemów może pozwolić zakładom dopiero planującym prace w tych obszarach na optymalizację procesu wdrożenia odpowiednich wymogów. Na wagę Filaru III zwraca uwagę również Katarzyna Kędziora na s. 9. Według niej, Filar III to klucz do oceny jakości wdrożenia Solvency II. Robert Pusz z Allianz na s. 17 zastanawia się, czy Solvency II to szansa czy zagrożenie dla ubezpieczycieli. Z kolei Arkadiusz Barszcz, prezes Polskiego Stowarzyszenia Underwriterów, na s. 19 pisze o roli underwritera w kontekście nowych zasad wprowadzanych dyrektywą.
Drugi temat główny Miesięcznika to rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Magdalena Nycz i Piotr Czublun na s. 23 wyjaśniają różnice pojęciowe związane z tym tematem. „Wygaśnięcie zobowiązania”, „rozwiązanie umowy”, „wypowiedzenie umowy”, „odstąpienie od umowy” – te pojęcia istotnie się od siebie różnią. Dr Aleksander Raczyński na s. 29 pisze o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia obowiązkowego, a Konrad Piech z DLA Piper na s. 21 o „ważnych powodach”.
Ostatnio wszyscy na rynku zastanawiają się, czy już mamy do czynienia z wojną cenową w ubezpieczeniach komunikacyjnych. To, co o wojnie cenowej mówili prezesi firm ubezpieczeniowych, zebraliśmy na rozkładówce w środku numeru. Które wypowiedzi okazały się lub okażą się prorocze, zobaczymy pewnie już niedługo.


Eliza Kosicka 

 

 


Dział kadr
  Czas zwolnień i awansów – Eliza Kosicka
Solvency II
(temat miesiąca)

   Produkty długoterminowe – Marcin Kawiński, SGH
   Ocena jakości wdrożenia – Katarzyna Kędziora, Audit&Consulting services
   Przygotowania do Solvency II – Marcin Sadek, Marcin Ramotowski, Ernst & Young
   Funkcja compliance – Mateusz Korus
   Szansa czy zagrożenie? – Robert Pusz, Allianz
   Rola underwritera – Arkadiusz Barszcz, Polskie Stowarzyszenie Underwriterów
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia
   Ważne powody – Konrad Piech, DLA Piper
   Różnice pojęciowe – Magdalena Nycz, Piotr Czublun, Czublun Trębicki
   Ubezpieczenia obowiązkowe – Aleksander Raczyński, UAM Poznań
Zarządzanie
   Ryzyko cybernetyczne – Adam Gmurczyk, Financial Lines AIG Europe Limited
Ubezpieczenia OC
   Deregulacja zawodów – Michał Molęda, HDI Asekuracja
Odnawialne źródła energii
   Biomasa rolnicza – Tomasz Kukuła, Cezary Falkowski, Allianz
Spory i procesy
   Ciężar dowodu, cz. 1 – Izabela Dittmajer-Sklepowicz, Dittmajer i Wspólnicy
Ubezpieczenia zdrowotne
   Krótki kurs zarządzania, cz. 3 – Witold Paweł Kalbarczyk
Podatki
   Pracownik a auto służbowe – Małgorzata Żukowska, KPMG
Okiem językoznawcy
   Językowa historia ubezpieczenia – Radosław Pawelec, UW
IT
   Wsparcie dla komunikacji – Joanna Suszczyk, Gras Savoye
   Szuka dopasowania CRM – Andrzej Poręba, Infovide-Matrix
   Metodyka agile – Katarzyna Kmiecik, Grzegorz Ukleja, Sollers Consulting
Felieton
   Nie znacie mnie! – Paweł Sikora
Rozkładówki
   Polacy o ubezpieczeniach na życie
   Komunikacyjna wojna cenowaZobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.