Miesięcznik Ubezpieczeniowy

Wszystko, co trzeba wiedzieć o rynku ubezpieczeń

Miesięcznik Ubezpieczeniowy to wydawane od stycznia 2004 roku czasopismo, które wypełnia lukę między periodykami stricte naukowymi a gazetkami pobieżnie traktującymi o tematyce ubezpieczeń. Naszą ambicją było i jest dostarczanie rzetelnej wiedzy ubezpieczeniowej praktykom polskiego rynku, ludziom, którzy z biznesem ubezpieczeniowym stykają się na co dzień.

Dodatki do Miesięcznika Ubezpieczeniowego

Zachęcamy również do lektury wydań Almanachu brokerów oraz Przewodnika po dużych ryzykach.

Redakcja

Redaktor naczelny Marcin Z. Broda
Redaktor prowadzący Eliza Kosicka
Sekretarz redakcji Ida Krzemińska-Albrycht
Redaktor Anna Sitarek
Prenumerata Magdalena Anusik
Reklama reklama@uwik.pl
Skład i łamanie Magdalena Gałat

 

Prenumerata

Osoby zainteresowane prenumeratą zachęcamy do kontaktu: Prenumerata@MiesiecznikUbezpieczeniowy.pl

 

Napisali dla nas

Siłą Miesięcznika Ubezpieczeniowego są piszący dla nas autorzy. Na naszych łamach gościmy ekspertów z firm ubezpieczeniowych, assistance, konsultingu, przedstawicieli nadzoru i świata nauki. W ostatnim czasie napisali dla nas: