Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2012 >> 02 

 Mapa strony

Zamówienie 

 


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Luty 2012

Zobacz numer poprzedni i następny 

Zamów:

Ten numer

Prenumeratę


EmocjeWydaje się, że kancelarie odszkodowawcze na stałe wrosły w ubezpieczeniowy krajobraz. Jednak ich funkcjonowanie wciąż wywołuje wiele kontrowersji. Nie ma się czemu dziwić. Z ich działalnością kojarzą się przede wszystkim dwa aspekty – pieniądze oraz gra na emocjach. O pierwszym z nich pisze Marcin Broda na s. 7. Ale jak twierdzi, łatwiej uzasadnić wysokość wynagrodzeń pobieranych przez tego typu podmioty niż wykorzystywane praktyki akwizycyjne. Tym z kolei przyjrzała się Monika Borowiecka-Paczkowska. Na s. 13 zwraca uwagę, jakie emocje targają poszkodowanymi i zdarza się wielokrotnie, że pełnomocnik pojawia się już wtedy, gdy dana osoba nie jest jeszcze w stanie pogodzić się ze stratą. Z kolei Bartłomiej Krupa, prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, przeanalizował wzorce umowne stosowane przez kancelarie odszkodowawcze w ostatnich latach, pod kątem obowiązków informacyjnych. Pojawia się tu m.in. kwestia informacji o cenie i wszystkich jej składnikach (w tym VAT), karach umownych czy obowiązkach informacyjnych administratora danych osobowych.
W lutowym numerze „Miesięcznika Ubezpieczeniowego” poświęcamy wiele miejsca również zagadnieniu zakresu ubezpieczenia. Odpowiedź na pytanie, która formuła – ubezpieczenie na bazie ryzyk nazwanych czy też all risks – jest lepsza, nie jest prosta. Pokazuje to Jacek Kliszcz, prezes PWS Konstanta i prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych na s. 18. Przekonuje, że decyzja każdorazowo powinna być podejmowana indywidualnie. Formuła all risks znana wcześniej dobrze w ubezpieczeniach korporacyjnych, coraz częściej wchodzi do ubezpieczeń skierowanych do klientów indywidualnych – mieszkań i domów oraz autocasco. Co przemawia za takim rozwiązaniem i jak podchodzą do tego klienci – wskazują eksperci z Generali i Warty na s. 16 i 17.
Przed ubezpieczeniami stoi wiele wyzwań, związanych zarówno ze zmianami w prawie, jak i  rozwojem rynku oraz zmieniającym się otoczeniem. Wśród tych pierwszych można wymienić problem zakazu dyskryminacji ze względu na płeć. O wytycznych Komisji Europejskiej w tej kwestii piszą eksperci z Kancelarii Hogan Lovells na s. 20. Z kolei o tym, w którą stronę zmierza assistance, można przeczytać na s. 32.Eliza Kosicka

 


 

 


Kancelarie odszkodowawcze

(temat miesiąca)

     Plus VAT – Marcin Z. Broda
     Obowiązki informacyjne – Bartłomiej Krupa, PIDiPO
     Gra stratą – Monika Borowicka-Paczkowska, MBP Szkolenia Ubezpieczeniowe
Zakres ubezpieczenia
     Wszystkie ryzyka dla mas – Marek Wojciechowski, Generali
     All risks czy ryzyka nazwane? – Jacek Kliszcz, PWS Konstanta, SPBUiR
     Umowy dodatkowe – Katarzyna Osińska
, ING Życie

Prawo
    
KE o zakazie dyskryminacji – Beata Balas-Noszczyk, Bartosz Romanowski,
                                                                                                       Hogan Lovells
     Longevity swaps – Paweł Stykowski, CMS Cameron McKenna
Doświadczenia brokera
    
Życiówka w poolingu – Maciej Glajcher, Mercer
Pojazd zastępczy
    
Powrót do źródeł – Marcin Kotulski, Jakub Nawracała, Concordia Ubezpieczenia
Assistance
    
Podaj, przynieś, polikwiduj – Anna Mędrzecka

IT
    
Cykl życia informacji – Dariusz Zieliński, Jacek Chmiel, Altkom

Marketing
    
Sieć źródłem nowych polis – Marcin Kowalik, Zieltraffic
Ubezpieczenia OC
    
Konsument a profesjonalista – Maria Tomaszewska-Pestk
a, LabRisk
Bancassurance
    
Środki bezpieczeństwa – Piotr Czublun, Ewa Strzoda, Czublun Trębicki

Ubezpieczenia we Francji
     Ubezpieczyć transport – Lucien Peczynski, Copernic Avocats
Podatki
     Usługi orzeczników medycznych – Przemysław Borowiec, KPMG

Zarządzanie ryzykiem
     Konfrontacja z kierownictwem – Rafał Rudnicki, Risk Logic
Okiem językoznawcy
     Kodeks i ustawa – Radosław Pawelec, UW

Inne

     Kalejdoskop - Niestrawny pasztet –  Marcin Z. Broda

     Felieton - Szybki długopis – Paweł Sikora
Rozkładówki

     Kary nałożone na ubezpieczycieli w 2011 r.

     Emerytury na świecie


Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.