Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2011 >> 10 

 Mapa strony


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Październik 2011

Zobacz numer poprzedni  i następny


 

 

Zamów:

Ten numer

Prenumeratę


ZmiennośćPrzestępczość ubezpieczeniowa od lat jest problemem dla branży. Jak wielkim, tego nikt tak naprawdę nie wie. Wciąż brakuje dokładnych danych, padają jedynie szacunki. Żaden ubezpieczyciel już chyba nie lekceważy tego zjawiska. Tym bardziej, że metody stosowane przez „wyłudzaczy” są coraz bardziej „profesjonalne”. Zmieniają się także preferencje nieuczciwych klientów. Coraz częściej generatorem wyłudzeń na duże kwoty są szkody osobowe, o czym szerzej pisze dr Piotr Majewski na s. 10. Z kolei Paweł Paluszyński z Coris na s. 7 wskazuje, jaką rolę mogą w zapobieganiu nadużyciom ubezpieczeniowym spełniać firmy assistance czy likwidacji szkód.  Ubezpieczyciele wykorzystują też coraz to nowe modele i narzędzia analityczne. Paulina Dziuda z SAS na s. 12 pisze o ocenie i weryfikacji roszczeń w procesie ich obsługi. Z kolei artykuł Tomasza Demskiego ze StatSoft na s. 15 poświęcony jest analizie danych.
Zmienia się również rynek bancassurance. O tym, w którym kierunku, może pójść pisze Małgorzata Knut z BRE Ubezpieczenia na s. 17. Możliwe kierunki rozwoju pokazuje zarówno z punktu widzenia rozwoju produktów, jak i sposobów dotarcia i komunikacji z klientem. Jak podkreśla Katarzyna Kasztelan Przybylska z Concordii na s. 19, prosty model bancassurance, polegający na wiązaniu produktów bankowych i ubezpieczeniowych, staje się niewystarczający.
Sporo miejsca w tym numerze poświęcamy również finansom i podatkom. Warto zwrócić szczególną uwagę na artykuł prof. Witolda Modzelewskiego na s. 36. Dokonuje on podziału podatników na cztery grupy: potulnych, oportunistów, harcowników i hazardzistów. Każda z nich ma inną charakterystykę i każda potrzebuje innego rodzaju pomocy. O podatkach, tym razem o różnych zasadach opodatkowania inwestycyjnych produktów ubezpieczeniowych, piszą eksperci z KPMG na s. 38. Z kolei na s. 34 specjaliści z Millimana poruszają problem subiektywizmu i niepewności w polityce rezerw.Eliza Kosicka

 


 

 Przestępczość ubezpieczeniowa

(temat miesiąca)

     Outsourcer pomoże – Paweł Paluszyński, Coris Varsovie
     W życiu bywa niebezpiecznie – Piotr Majewski
     Jak walczyć z nadużyciami –  Paulina Dziuda, SAS Institute
     Automatyczna analiza danych – Tomasz Demski, StatSoft

Bancassurance
    
Nowa odsłona –  Małgorzata Knut, BRE Ubezpieczenia
     Korzyści dla wszystkich stron – Katarzyna Kasztelan Przybylska, Concordia
Doświadczenia brokera
    
W banku czy przez pracodawcę? – Katarzyna Krzemińska, Marcin Kowalski, Mercer
Ubezpieczenia komunikacyjne
    
Pojazd zastępczy –  Joanna Szczepańska, Magdalena Kudlak,

 

                                       Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Rynkowe statystyki
    
Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych i na życie w I półroczu 2011 r.
Ubezpieczenia komunikacyjne
    
Szkody osobowe w natarciu –  Magdalena Skowerska-Nowak, Bartosz Kolasa, Warta
Finanse
    
Niepewność kalkulacji rezerw  – Thomas Guidon, Andrzej Smoliński, Milliman
Podatki
    
Potulni przegrywają najczęściej –  Witold Modzelewski, Instytut Studiów

                                                   Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o.
     PIT w ubezpieczeniach –  Aleksandra Bońkowska, Michał Malczewski, KPMG
Ubezpieczenia OC
    
Dowód szkody –  Michał Molęda, HDI Asekuracja
Likwidacja szkód
    
Nieszczelność dachu –  Joanna Królikowska-Bocheńczyk, Adler Brokers Group
Zarządzanie
    
Aplikacje mobilne –  Jeremi Nazaruk, Sollers Consulting
Ubezpieczenia zdrowotne
    
Reforma w USA  – Daniel Michalski, Piotr Czublun, Czublun Trębicki
Okiem językoznawcy
    
Problemy składni – Radosław Pawelec

Inne
     Dział kadr - Jak w kalejdoskopie – Eliza Kosicka

     Kalejdoskop - Jesień – Marcin Z. Broda

     Felieton - Złodziej domowy – Paweł Sikora

Rozkładówki

     Prywatne ubezpieczenia w systemie ochrony zdrowia

     Wypadki drogowe w 2010 r.

  

 


 

 

 


Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.