Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2011 >> 06 

 Mapa strony

Zamówienie 

 


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Czerwiec 2011

Zobacz numer poprzedni i następny 


 

 

Zamów:

Ten numer

Prenumeratę


Złote czasy UFKOszczędzanie i inwestowanie to w czasach zmian w systemie OFE oraz w obliczu braku nadziei na godne emerytury, ciekawy i ważny temat. Stąd między innymi zainteresowanie ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Jak pokazują liczne artykuły, nie tylko ze strony klientów, ale także tych, którzy takie fundusze mają w ofercie. Na s. 7 Waldemar Hawryszko z Aegonu porównuje inwestowanie w UFK i TFI, konstatując, że przewagi UFK są bardziej znaczące dla inwestycji o dłuższym horyzoncie czasowym. Natomiast Anna Zalewska z Analiz Online na s. 10 pisze o ciągłym rozwoju rynku UFK, który widać szczególnie po wzroście wartości zarządzanych środków albo liczbie oferowanych produktów. Rolę pośredników oferujących UFK opisuje Krzysztof Mędrala na s. 12, a o bogactwie UFK oraz zmienności tego rynku piszą Marta Wilk i Grzegorz Kaliszuk z Nordei na s. 13. Jeszcze większą popularność ubezpieczeniom z UFK wróżą Katarzyna Chudzik i Radosław Czachorowski z Warty Życie na s. 16.
Postanowiliśmy też bliżej przyjrzeć się kwestii przekształcenia w oddział. Temat ten pojawia się coraz częściej w kontekście wymogów Solvency II. O dylemacie, przed którym staną niektóre europejskie grupy ubezpieczeniowe po wdrożeniu dyrektywy, pisze Grzegorz Darkiewicz-Moniuszko oraz Marcin Krzykowski z Milliman na s. 21. O procedurach związanych z takim przekształceniem na s. 18 piszą Małgorzata Surdek i Michał Przywara z CMS Cameron McKenna. Z kolei Piotr Czublun i Ewa Rakowska z kancelarii Czublun Trębicki na s. 23 opisują, co się dzieje z bazami danych w momencie przekształceń.
Ponadto w dziale produkty tym razem opisaliśmy rynek ubezpieczeń finansowych. Naszą uwagę skierowaliśmy szczególnie na specyficzne ubezpieczenia należności. Warty zainteresowania jest także m.in. artykuł Andrzeja Twardowskiego z Interu na temat regulacji prawnych dotyczących ubezpieczeń OC lekarzy.
Sylwia Wedziuk

 


 

 Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

(temat miesiąca)

     UFK kontra TFI – Waldemar Hawryszko, Aegon
     Cała naprzód – Anna Zalewska, Analizy Online
     Wymagający pośrednicy – Krzysztof Mędrala, Europa
     Zmienny rynek – Marta Wilk, Grzegorz Kaliszuk, Nordea
     Więcej niż inwestycja – Katarzyna Chudzik, Radosław

                                             Czachorowski,Warta

Przekształcenie w oddział
     Alternatywne rozwiązanie – Małgorzata Surdek, Michał Przywara,

                                                    CMS Cameron McKenna
     Masowa restrukturyzacja? – Grzegorz Darkiewicz-Moniuszko,

                                                     Marcin Krzykowski, Milliman
     Przeniesienie bazy – Piotr Czublun, Ewa Rakowska, Czublun Trębicki

Zagranica
     Bliżej Polski – Witold Janusz, Lloyd's

D&O po kryzysie 
     Produkt na miarę czasów, cz. II – Paweł Sukiennik, Leadenhall

Prawo
     OC w branży medycznej – Andrzej Twardowski, Inter

 

Doświadczenia brokera

 

     W centrum uwagi – Marcin Kowalski, Mercer

Ubezpieczenia OC

     Underwriting a Solvency II – Michał Molęda, HDI Asekuracja

Windykacja należności
     Składka zaległa – Maciej Rapkiewicz

 

Podatki
     Zmiany w VAT – Aleksandra Bońkowska, Przemysław Borowiec, KPMG

Produkty - Finansowe

     Tanio i bezpiecznie – Zygmunt Kostkiewicz, KUKE
     Poduszka powietrzna – Sylwia Wedziuk

Inne
     Dział kadr - Dobry wybór – Sylwia Wedziuk

     Kalejdoskop - Mała stabilizacja - Anna Sitarek

     Konferencje - Podróżne problemy – Eliza Kosicka

     Felieton - Lepiej mało niż nic? – Paweł Sikora

Rozkładówki
     Indywidualne konta emerytalne w 2010 r.   

     Hipotetyczna wartość konta w OFE

 


 

 

 


Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.