Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2011 >> 05 

 Mapa strony


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Maj 2011

Zobacz numer poprzedni i następny 


 

 

Zamów:

Ten numer

Prenumeratę


PieniądzeMaj tradycyjnie już w środowisku ubezpieczeniowym kojarzony jest jako czas kongresu brokerów. Dlatego też znaczną część numeru Miesięcznika Ubezpieczeniowego poświęcamy właśnie pośrednikom. Tym razem postanowiliśmy przyjrzeć jednej z bardziej ważkich kwestii dotyczących ich działalności, czyli sposobów wynagradzania. Tomasz Gaj na s. 7 wskazuje, że w przypadku agentów ubezpieczeniowych najbardziej efektywny system wynagrodzeń powinien opierać na trzech parametrach: prostocie, przewidywalności i łatwości. Z kolei Jakub Nawracała w tekście na s. 12 wyjaśnia, jakie konsekwencje dla usług pośrednictwa ubezpieczeniowego mają niedawno wprowadzone zmiany dotyczące podatku VAT. Natomiast Leszek Niedałtowski z PIBUiR na s. 16 próbuje rozstrzygnąć, czy broker ubezpieczeniowy powinien być wynagradzany za pośrednictwem kurtażu czy też fee.
Drugi temat, który tym razem postanowiliśmy Państwu przybliżyć, to ubezpieczenia D&O. Wydaje się, że po kryzysie finansowym popyt na tego rodzaju ubezpieczenia na polskim rynku wreszcie wzrósł. Chociaż oczywiście poziom penetracji naszego rynku w tym zakresie jest wciąż niewielki. O tym, jak prawidłowo powinien być skonstruowany program ochrony menedżerów, można przeczytać w tekście Pawła Sukiennika z Leadenhall na s. 21. Ponadto Agnieszka Wrońska z Chartis Europe na s. 19 wskazuje, co wpłynęło na wzrost szkodowości w tej linii biznesu. Natomiast Mateusz Bartoszcze z EIB na s. 17 wyjaśnia wątpliwości podatkowe związane z ubezpieczeniami D&O.
Ponadto warto zwrócić uwagę na tekst Tomasza Kukuły z Allianz (s. 40) na temat specyfiki ubezpieczeń ALoP oraz artykuł dotyczący tego, co w ostatnim czasie zmieniło się na rynku ubezpieczeń flotowych na s. 43.
Anna Sitarek

 


 

 Wynagrodzenia pośredników

(temat miesiąca)

     Zrozumieć pośrednika – Tomasz Gaj
     Systemy IT – Monika Radzio, Mariusz Halaczek, Sollers
     VAT a czynności pośrednictwa – Jakub Nawracała
     Roszczenie o kurtaż, cz. II – Szymon Szmak
     Kurtaż czy fee? – Leszek Niedałtowski, PIBUiR

D&O po kryzysie 

    Podatkowe dylematy  – Mateusz Bartoszcze, EIB
    D&O a szkodowość – Agnieszka Wrońska, Chartis
    Produkt na miarę czasów, cz. I – Paweł Sukiennik, Leadenhall
    Zdrowe podejście – Witold Janusz, Lloyd's

 

Doświadczenia brokera

 

     Reformowanie zdrowia – Anna Kober, Mercer

Ubezpieczenia komunikacyjne

     Sztuka wyceny – Piotr Majewski

Ubezpieczenia OC

     Kary umowne – Michał Molęda, HDI Asekuracja

Konsument na rynku

     Najważniejsza wartość – Piotr Czublun

 

Podatki
    Konsekwencje FACTA – Tomasz Rzepa, KPMG

Ubezpieczenia techniczne

     ALoP: najmłodsze BI – Tomasz Kukuła, Allianz

Prawo

     Reżim kolizyjny – Beata Mrozowska, Hogan Lovells

Zarządzanie procesami

     Odpowiedzialny biznes – Małgorzata Marek, Aleksandra Stanek-Kowalczyk, PwC

Produkty - Floty

     Szokowanie flot – Marcin Z. Broda

Inne
     Dział kadr - Szczęśliwa siódemka – Sylwia Wedziuk

     Kalejdoskop - Nowa rzeczywistość - Anna Sitarek

    Felieton - Pedeleks i night rider – Paweł Sikora
Rozkładówki
     Leasing i CFM w Polsce    

     Zagraniczni ubezpieczyciele w Polsce

 


 

 

 


Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.