Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2010 >> 07/08 

 Mapa strony

Zamówienie:: Wybór standardu:: W rygorach prawa konkurencji 

 


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Lipiec/Sierpień 2010

Zobacz numer poprzedni i następny 


 

 

Zamów:

Ten numer

Prenumeratę


Zmienność


Polski sektor ubezpieczeniowy podlega ciągłym zmianom. U ich źródeł stoją zarówno wymogi prawne, jak i wyzwania rynkowe. Wszak konkurencja nie śpi.
O tym, jak ewoluował poziom reasekuracji w Polsce w ostatnich latach, pisze Ryszard Micyk na s. 7. Na rynkowe uwarunkowania zwraca również uwagę Marcin Kowalski z PTR na s. 10. Podkreśla, że fluktuacja wielkości składki przypisanej brutto na udziale reasekuratorów wynika z procesów w skali makro i mikro, zachodzących w sektorze ubezpieczeń. Artykuł Sylwestra  Rakowskiego z RGA na s. 13 pokazuje z kolei spojrzenie reasekuratora na kwestię uproszczonego underwritingu w ubezpieczeniach na życie. Oprócz zmian rynkowych, dużym wyzwaniem będzie także wejście w życie Solvency II. Według Johannesa Martina Hartmanna ze Swiss Re (s. 11), ubezpieczyciele będą musieli przyjrzeć się swoim programom reasekuracyjnym, aby w razie potrzeby lepiej dostosować je do nowych wymogów kapitałowych.
Solvency II wpłynie również na wewnętrzną organizację firm ubezpieczeniowych. Piotr Kuszewski na s. 20 podkreśla, że nowe standardy nie odnoszą się tylko do sposobu wyliczania wymaganego kapitału. W dyrektywie zawarte są także wymogi dotyczące organizacji spółki i podziału kompetencji. Zmiany organizacyjne wywoływane są także przez bieżącą i oczekiwaną sytuację na rynku. Cezary Świerszcz z Ernst & Young na s. 14 przedstawia najczęstsze przyczyny i zakres możliwych działań. Z kolei eksperci z Sollers na s. 17 przybliżają pojęcie architektury korporacyjnej, która staje się coraz bardziej popularnym spojrzeniem na całość organizacji.
Zmiany dotyczą również sposobu sporządzania sprawozdań finansowych. Nowe wymogi sprawozdawcze wprowadzi wspomniana już dyrektywa Solvency II. Na razie Stanisław Wlazło, wiceprezes Europy, na s. 30, pokazuje różnice między polskimi a międzynarodowymi standardami rachunkowości. Warto również przeczytać artykuł Arkadiusza Michalaka (s. 40) o wpływie prawa konkurencji na porozumienia koasekuracyjne.


Eliza Kosicka

 


 

 Reasekuracja

(temat miesiąca)

     Dekada w liczbach – Ryszard Micyk
     Ewolucja rynku – Marcin Kowalski, PTR
     Zmiana motywacji – Johannes Martin Hartmann, Swiss Re
     Underwriting na skróty – Sylwester Rakowski, RGA

Organizacja firmy

     Różne kierunki - Cezary Świerszcz, Ernst & Young    

     Architektura korporacyjna – Grzegorz Podleśny, Łukasz Popko, Mariusz Halaczek, Sollers
     Impuls do działania – Piotr Kuszewski

Doświadczenia brokera

    Cena to nie wszystko – Julitta Białek, Mercer

Zamówienia publiczne

   Nie stracić przy grupówce – Piotr Trębicki, Kancelaria Prawna Czublun Trębicki

Finanse
    Wybór standardu – Stanisław Wlazło, Europa

Podatki
    
Interpretacja indywidualna – Anna Gawłowska, KPMG

Ubezpieczenia OC
  
Ryzyka chemiczne – Michał Molęda, HDI-Gerling

Duże ryzyka
    
Bez inżynierii ani rusz, cz. III - Dariusz Gołębiewski, PZU
Ubezpieczenia na życie
   
Rola doradcy – Sławomir Łopalewski, Nordea

Koasekuracja

     W rygorach prawa konkurencji – Arkadiusz Michalak

Prawo

    Szkoda agenta, cz. II - Jakub Nawracała, Concordia

    UFG niedoregulowane, cz. I – Bartłomiej Krupa

Inwestycje

     Długoterminowe inwestowanie – Michał Duniec, Analizy Online

Inne
     Kalejdoskop - Sami sobie - Marcin Z. Broda

     Felieton - Przepis na firmę  – Paweł Sikora
     Dział kadr - Na wakacje: nominacje - Sylwia Wedziuk

     Konferencje - Kabotażowe wyzwania - Sylwia Wedziuk

Rozkładówki

     Ubezpieczenia na świecie w 2009 r.

     Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych i na życie w I kwartale 2010 r.

       


Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.