Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2010 >> 05 

 Mapa strony

Zamówienie:: Większa integracja 

 


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Maj 2010

Zobacz numer poprzedni i następny 


 

 

Zamów:

Ten numer

Prenumeratę


Brokerska dola


W maju tradycyjnie więcej miejsca na naszych łamach poświęcamy brokerom ubezpieczeniowym. Tym razem, oprócz problemów typowo praktycznych, postanowiliśmy przypomnieć historię polskiego rynku brokerskiego i zmiany, które na nim zaszły w ostatnich latach. Marcin Z. Broda na s. 8 opisuje rozwój tego segmentu, poczynając od powstania Stowarzyszenia. Przypomina akwizycje i przejęcia, mające znaczący wpływ na obecny kształt rynku. W tekście nie brakuje także odniesień do globalnej historii największych korporacji, która bardzo często  determinowała kierunek zmian na naszym podwórku. Aktualny obraz polskiego rynku brokerskiego przedstawia Jacek Kliszcz, prezes SPBUiR, na s. 11. Jego zdaniem istotnym czynnikiem, pozytywnie oddziałującym na ten segment, choć jednocześnie niosącym nowe wyzwania dla brokerów, jest wzrost świadomości ubezpieczeniowej klientów.
Zainteresowania sporej części brokerów skupiają się wokół dużych ryzyk. Coraz częściej okazuje się, że rola pośrednika przy obsłudze dużych kontraktów jest nie do przecenienia. Tomasz Skwara z Allianza na s. 17 przypomina, w jaki sposób właściwie wyznaczyć sumę ubezpieczenia. Z kolei Dariusz Gołębiewski z PZU na s. 19 opisuje, jak dokonać analizy ryzyka dużych zakładów przemysłowych. Tekst ten inauguruje nowy cykl  związany z inżynierią ryzyka.
Polski rynek ubezpieczeniowy osiągnął już etap pewnej dojrzałości. Nie brakuje jednak nisz wciąż niezagospodarowanych. Piotr Majewski z WSB w Toruniu w artykule na s. 40 wskazuje, że jednym z takich obszarów pozostają ubezpieczenia komunikacyjne dla aut zabytkowych. Z kolei dziedziną, w której ubezpieczyciele wciąż poszukują skutecznych rozwiązań, jest zapobieganie zatajaniu informacji we wnioskach ubezpieczeniowych. Beata Binięda z RGA na s. 42 opisuje, jak próbuje sobie radzić z tym problemem rynek brytyjski.


Anna Sitarek

 


 

 Praktyka brokerska

(temat miesiąca)

    Stałe wrzenie - Marcin Z. Broda   

    Z wiatrem i pod wiatr – Jacek Kliszcz, SPBUiR
    Pułapki OC zawodowego – Marek Ostrowski, EIB
    Wadium a konsorcjum – Jakub Pokrzywniak, Kancelaria WKB
Duże ryzyka
    SU w ubezpieczeniu mienia – Tomasz Skwara, Allianz
    Bez inżynierii ani rusz, cz. I – Dariusz Gołębiewski, PZU

Ubezpieczenia zdrowotne
    Byli mądrzejsi przed nami – Xenia Kruszewska

Doświadczenia brokera

    Motywacja finansującego – Marcin Kowalski, Maciej Glajcher, Mercer

Rynkowe statystyki

   Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych i ubezpieczeń na życie w 2009 r.

Solvency II
     Dla konsumentów – Piotr Czublun
Marketing i PR
     Świadoma komunikacja – Filip Przydróżny
Ubezpieczenia OC
  
Wypadek na budowie – Michał Molęda, HDI-Gerling    
Podatki
    
Opodatkowanie reasekuracji – Anna Gawłowska, Gniewomir Parzyjagła, KPMG

Ubezpieczenia komunikacyjne

     Polisa dla autozabytku – Piotr Majewski, WSB

Ubezpieczenia na życie

     Gdzie leży prawda – Beata Binięda, RGA

Bancassurance

     Większa integracja – Wiosna Wiłkomirska, Grzegorz Podleśny, Sollers

Inwestycje
     Fundusze zagraniczne w UFK – Michał Duniec,  Analizy Online

Inne
     Kalejdoskop - Poza kontrolą - Marcin Z. Broda

     Felieton - Kurtaż do lamusa?  – Paweł Sikora
     Dział kadr - Odejścia i akceptacje - Eliza Kosicka

     Konferencje - Zasypani problemami – Sylwia Wedziuk
Rozkładówki

     Brokerzy ubezpieczeniowi w liczbach

     Agenci ubezpieczeniowi w liczbach

       


Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.