Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2010 >> 02 

 Mapa strony

Zamówienie:: Biznesowe konsekwencje:: Przepis na sprzedaż 

 


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Luty 2010

Zobacz numer poprzedni i następny 


 

 

Zamów:

Ten numer

Prenumeratę


Czas zmian


Za dwa lata wejdzie w życie dyrektywa Solvency II. Prace nad zmianami w systemie wypłacalności ubezpieczycieli trwały dość długo. Po serii konsultacji, badań wpływu itd., przyszedł czas na stopniowe wdrożenie nowych rozwiązań w zakładach ubezpieczeń. O tym, jakie wnioski płyną z dotychczasowych kroków, piszą Adam Fornalik i Paweł Woźniak z Ernst & Young na s. 7 oraz Michał Herbich z Trio Management na s. 11.
Wzrost zainteresowania tematyką Solvency II zauważa m.in. Deloitte. Paulina Piotrowska i Krzysztof Stroiński na s. 9 wskazują, że ubezpieczyciele powinni przeprowadzić analizę luki, czyli sprawdzić stopień przygotowania, a następnie stworzyć koncepcję wdrożenia nowych rozwiązań. Witold Walkowiak, wiceprezes PIU, na s. 14 opisuje, jakie konsekwencje biznesowe będzie miało wejście w życie Solvency II. Wyzwaniem będzie m.in. wdrożenie nowych struktur, standardów i procesów zarządzania ryzykiem. Zwiększy się zakres informacji, podawanych do publicznej wiadomości przez ubezpieczycieli. Zmienią się również kompetencje nadzoru.
Wyzwaniem dla ubezpieczeniowych graczy są również zmiany zachodzące na rynku, spowodowane m.in. konkurencją i sytuacją gospodarczą. Jak argumentują Anna Jaguszewska-Bogacz i Artur Łukasik z Nordei, pociąga to za sobą konieczność dostosowania programów szkoleń sprzedażowych. Zauważalne jest m.in. coraz ściślejsze powiązanie szkoleń ze sprzedażą i jej wynikami. O tym, co oznacza zmiana czynników konkurencyjnych dla rynku indywidualnych ubezpieczeń majątkowych, pisze Piotr Kondratowicz z KPMG na s. 16. Z kolei o ewolucji i perspektywach sprzedaży ubezpieczeń za pośrednictwem dealerów samochodowych, można przeczytać w artykule Mariusza Garwackiego (s. 18).
Zmiany, tym razem w zakresie likwidacji szkód, widać też w „życiówce”. Magdalena Rek z Mercera na s. 30 pokazuje na przykładach, jak ubezpieczyciele usprawniają proces przyjmowania roszczeń.Eliza Kosicka

 


 

 Solvency II

(temat miesiąca)

     Co niesie trzecia fala? – Adam Fornalik, Paweł Woźniak, Ernst & Young
     Aktywizacja rynku – Paulina Piotrowska, Krzysztof Stroiński, Deloitte
     Coraz więcej wyzwań – Michał Herbich, Trio Management
     Biznesowe konsekwencje  – Witold Walkowiak
, PIU
Sprzedaż

    Czy tylko szczupak? – Piotr Kondratowicz, KPMG
    Pozyskać dilerów – Mariusz Garwacki
    Szkolenia na miarę – Anna Jaguszewska-Bogacz, Artur Łukasik, Nordea
    Agent się zmienia – Arkadiusz Świercz, Consultia

Ubezpieczenia OC    

     OC przechowawcy – Michał Molęda, HDI-Gerling

Doświadczenia brokera

     Szybka ścieżka w grupówkach – Magdalena Rek, Mercer
Ubezpieczenia komunikacyjne
     Uwolnić AC – Jakub Nawracała, Concordia

Podatki
    
Ulga za innowacje – Tomasz Rzepa, Joanna Woźniak, KPMG

Ubezpieczenia zdrowotne
   
Więcej możliwości – Aniela Schreyner, Inter

MSP

    Assistance dla firm – Joanna Więckowska, Europ Assistance

Prawo

    Istota świadczenia – Anna Tarasiuk-Flodrowska, Lovells

Ubezpieczenia majątkowe

     Ochrona dla samorządów – Marcin Wojtkowiak

Direct     

     Przepis na sprzedaż – Ewa Świderska, Piotr Czublun

Zarządzanie
    
Zmiany w organizacji - Krzysztof Groszyk

Inwestycje
     Opłata za zarządzanie – Ewelina Rączka, Analizy Online

Inne
     Kalejdoskop - Strzały na oślep - Marcin Z. Broda

     Konferencje - Piękne ryzyka OC - Marcin Z. Broda
     Felieton - Sen o niskich kosztach  – Paweł Sikora
     Dział kadr - Najwięksi wzmacniają składy - Eliza Kosicka
Rozkładówki

     Najtańsi u dilerów

     Ubezpieczenia komunikacyjne oczami klientów

       


Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.