Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2010 

 Mapa strony

01:: 02:: 03:: 04:: 05:: 06:: 07/08:: 09:: 10:: 11:: 12:: Rocznik 2009:: Rocznik 2011 

 


Rocznik 2010


 

okładka

GRUDZIEŃ 2010


Podsumowanie 10-lecia
(temat miesiąca)
     Zmiany, zmiany, zmiany – Marcin Orlicki, UAM
     Jak zostać prezesem? – Aleksandra Biały, UFG
     Obyś żył w ciekawych czasach – Paweł Sikora
     Wzloty i upadki – Marcin Olczak, Maciej Kalbus, Marsh
     Wszystko płynie – Marcin Z. Broda
Ubezpieczenia komunikacyjne 
    Szkody częściowe w pojazdach – Jakub Nawracała, Concordia
    Prawo procesowe, cz. I - Bartłomiej Krupa, PIDiPO
    Mit wojny cenowej – Sława Cwalińska-Weychert
Ubezpieczenia na życie
    Przewaga w obsłudze – Marcin Mekler, Jeremi Nazaruk, Sollers
    Koszty ryzyka – Witold Czechowski, Skandia
Prawo
    Ubezpieczenia a płeć – Anna Tarasiuk-Flodrowska, Wojciech Łuczka, Hogan Lovells
Doświadczenia brokera
    Cele, efekty i koszty – Kamil Skowera, Mercer
Podatki
    Certyfikat rezydencji – Monika Ostrowska-Kogut, KPMG
Zarządzanie procesami
     Wzrastająca rola likwidacji – Klaudiusz Klobuch, Krzysztof Szewczyk, PwC
Konsument na rynku
     Klauzule abuzywne c.d. – Piotr Czublun, Kancelaria Prawna Czublun Trębicki
Ubezpieczenia OC
     Szkody w środowisku – Michał Molęda, HDI Asekuracja
Inwestycje
     Jednorazowe w bankach – Anna Zalewska, Analizy Online
Inne
     Dział kadr - Ruch po przerwie - Sylwia Wedziuk
     Kalejdoskop - O kancelariach  - Marcin Z. Broda
     Felieton - Pisz na Berdyczów – Paweł Sikora
     Konferencje - Stworzyć dobre OWU - Sylwia Wedziuk
Rozkładówki
     10 lat w ubezpieczeniach   
     Wypłata świadczeń w ubezpieczeniach na życie 

 

   
 

okładka

 Ubezpieczenia OC
(temat miesiąca)
     Zakres czasowy ochrony – Agnieszka Wtorkowska, Gras Savoye
     Świadomy zarząd – Robert Woźniak, Chartis Europe
     Szkody przy leczeniu – Michał Molęda, HDI Asekuracja
     OC w liczbach – Ryszard Micyk
TUW
    Ubezpieczyciele społeczności - Marcin Z. Broda
    Nielicznie, ale różnorodnie – Sylwia Wedziuk
    Zapomniana wzajemność – Renata Głuszczuk, TUW Cuprum
Prawo
     Więcej niż płatnik, cz. II – Magdalena Barcicka, UFG    
     OWU doręczone? – Krzysztof Dorywalski, Karniol, Małecki i Wspólnicy
Rynkowe statystyki
     Katastrofy naturalne
     Rynek produktów strukturyzowanych
Doświadczenia brokera
    Problem niedopasowania – Tomasz Stąpała, Marcin Kowalski, Mercer
Podatki
    Konsekwencje zmiany VAT – Agnieszka Murawska, Monika Protasiuk, KPMG
Ubezpieczenia komunikacyjne
     Komunikacyjny struś – Błażej Szczerba
Konsument na rynku
     Nowy kredyt konsumencki – Piotr Czublun, Kancelaria Prawna Czublun Trębicki
Bancassurance
     Polisy na bank – Małgorzata Knut, BRE Ubezpieczenia
Zarządzanie
      Przejrzystość jest potrzebna – Michał Biedzki, Aegon
Inwestycje
     UFK w oszczędnościach – Tomasz Publicewicz, Analizy Online
Inne
     Kalejdoskop - Ofensywa zdrowotna  - Marcin Z. Broda
     Felieton - Nowy element odszkodowania? – Paweł Sikora
     Konferencje - OC lekarzy: rwąca rzeka - Marcin Z. Broda
Rozkładówki
     Najwięksi brokerzy ubezpieczeniowi w Polsce
     Czy jesteśmy gotowi na wdrożenie Solvency II?

   
 

okładka

 

Finanse

(temat miesiąca)

     Ubezpieczyciele vs. rynek - Wojciech Rabiej, rankomat.pl
     Rewolucja w bilansie – Adam Fornalik, Paweł Woźniak, Ernst & Young
     Będzie gorzej – Ryszard Micyk
     Skomplikowany proces – Peter van Ooijen, ING

Kancelarie odszkodowawcze

    Dojrzewający rynek – Dominika Janek, Adiutor
    Razem, ale osobno – Anna Sitarek
    Umowa pod lupą – Paweł Sikora

Prawo

     Więcej niż płatnik, cz. I – Magdalena Barcicka, UFG

Konsument na rynku

     Nowe klauzule abuzywne – Piotr Czublun, Kancelaria Prawna Czublun Trębicki

Ubezpieczenia OC

     OC projektantów budowlanych  – Michał Molęda, HDI Asekuracja

Zarządzanie

     Idzie nowe – Grzegorz Podleśny, Łukasz Popko, Mariusz Halaczek, Sollers

Podatki
    
Kontrola skarbowa po nowemu – Tomasz Rzepa, KPMG

Ubezpieczenia komunikacyjne

     Trendy i prognozy – Piotr Bryński, Compensa

Zamówienia publiczne

      W poszukiwaniu alternatywy – Maciej Dylewski, Axa

Doświadczenia brokera

    Indywidualna kontynuacja – Justyna Kierzniewska, Marcin Kowalski, Mercer

 

Inwestycje

     Aktywa UFK wciąż w górę – Anna Zalewska, Analizy Online

Inne
     Kalejdoskop - Wiele o nic  - Marcin Z. Broda

     Felieton - Jak zostać legendą? – Paweł Sikora
     Dział kadr - Miesiąc rezygnacji - Sylwia Wedziuk

     Konferencje - Regresem w wynik techniczny - Marcin Z. Broda

Rozkładówki

     Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych i na życie w I połowie 2010 r.

     Luka emerytalna w Europie
   
 

okładka

 

Ubezpieczenia na życie

(temat miesiąca)

     Produkt niczym kameleon – Marek Kołowacik, Allianz
     Na tropie innowacji – Marcin Krzykowski, Milliman
     Powracające inwestycje – Marta Wilk, Marek Twardowski, Nordea
     Dodatkowa zachęta – Adam Sankowski, PIPUiF
Klęski

     Krajobraz po wodzie – Petra von Seydlitz, Theodor Fiala, Aon Benfield
     Czas szybkich reakcji – Artur Oczkowski, Belfor
     Szkody śniegowe – Joanna Królikowska, Adler Brokers Group
     Na niepewnym gruncie – Wojciech Rączkowski, PIG
     Niespotykana skala – Jan Grzegorz Prądzyński, PIU

Reasekuracja

     Życiowy minimalizm - Ryszard Micyk

Doświadczenia brokera

    Informatyzacja grupówek – Alicja Bielak-Rydzel, Mercer

Regulacje unijne

    Zakupy z dyrektywą – Beata Balas-Noszczyk, Wojciech Łuczka, Hogan Lovells 

 

    Nowe zasady gry – Piotr Czublun, Kancelaria Prawna Czublun Trębicki

Ubezpieczenia OC
  
  Niedozwolone w produkcji  – Michał Molęda, HDI-Gerling

 

Podatki
    
Pozorny przychód – Magdalena Głowala, Monika Protasiuk, KPMG

 

 

Prawo

     UFG niedoregulowane, cz. II – Bartłomiej Krupa

Zarządzanie

     Sztuczne sieci neuronowe – Stanisław Płaczek

Inwestycje

     Bogatsza oferta UFK – Anna Zalewska, Analizy Online

Inne
     Kalejdoskop - Stawki, klęski i…  - Marcin Z. Broda

     Felieton - Klęska ubezpieczeń?  – Paweł Sikora
     Dział kadr - Wakacyjny oddech - Sylwia Wedziuk

     Konferencje - OWU: waga słowa - Sylwia Wedziuk

Rozkładówki

     Osuwiska w Polsce - gdzie i jak powstają?

     Ubezpieczenia na życie - składka, świadczenia, wyniki

   
 

okładka

 

Reasekuracja

(temat miesiąca)

     Dekada w liczbach – Ryszard Micyk
     Ewolucja rynku – Marcin Kowalski, PTR
     Zmiana motywacji – Johannes Martin Hartmann, Swiss Re
     Underwriting na skróty – Sylwester Rakowski, RGA

Organizacja firmy

     Różne kierunki - Cezary Świerszcz, Ernst & Young    

     Architektura korporacyjna – Grzegorz Podleśny, Łukasz Popko, Mariusz Halaczek, Sollers
     Impuls do działania – Piotr Kuszewski

Doświadczenia brokera

    Cena to nie wszystko – Julitta Białek, Mercer

Zamówienia publiczne

   Nie stracić przy grupówce – Piotr Trębicki, Kancelaria Prawna Czublun Trębicki

 

Finanse
    Wybór standardu – Stanisław Wlazło, Europa

Podatki
    
Interpretacja indywidualna – Anna Gawłowska, KPMG

Ubezpieczenia OC
  
Ryzyka chemiczne – Michał Molęda, HDI-Gerling

 

 

Duże ryzyka
    
Bez inżynierii ani rusz, cz. III - Dariusz Gołębiewski, PZU
Ubezpieczenia na życie
   
Rola doradcy – Sławomir Łopalewski, Nordea

Koasekuracja

     W rygorach prawa konkurencji – Arkadiusz Michalak

Prawo

    Szkoda agenta, cz. II - Jakub Nawracała, Concordia

    UFG niedoregulowane, cz. I – Bartłomiej Krupa

Inwestycje

     Długoterminowe inwestowanie – Michał Duniec, Analizy Online

Inne
     Kalejdoskop - Sami sobie - Marcin Z. Broda

     Felieton - Przepis na firmę  – Paweł Sikora
     Dział kadr - Na wakacje: nominacje - Sylwia Wedziuk

     Konferencje - Kabotażowe wyzwania - Sylwia Wedziuk

Rozkładówki

     Ubezpieczenia na świecie w 2009 r.

     Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych i na życie w I kwartale 2010 r. 

   

okładka

 

Zamówienia publiczne

(temat miesiąca)

     Komunikacyjne problemy - Aldona Kowalczyk, Salans

     Szacowanie wartości – Michał Kiesiński, EIB
     Przetarg to nie zabawa – Marek R. Jankowski
     Nie powielać schematów – Artur Zaron, Gras Savoye

Ubezpieczenia turystyczne

    Wąski standard – Anna Sitarek
    Problemy konsumentów – Anna Dąbrowska, Rzecznik Ubezpieczonych
    Zagraniczne inspiracje – Maciej Stankiewicz, Mondial Assistance

Ubezpieczenia komunikacyjne
    Wymarzony pośrednik? – Jakub Jaromin

Podatki
    
Sposób na wynagrodzenia - Tomasz Rzepa, Tomasz Biernaciak, KPMG

Ubezpieczenia OC
  
Amerykańska jurysdykcja – Michał Molęda, HDI-Gerling

Doświadczenia brokera

    Poważne ryzyko – Katarzyna Krzemińska, Marcin Kowalski, Mercer

Solvency II
     Nadzór nad rynkiem – Piotr Czublun

 

 

Duże ryzyka
    
Bez inżynierii ani rusz, cz. II - Dariusz Gołębiewski, PZU
Ubezpieczenia zdrowotne
   
Pamięciowe kwarty klienta - Dariusz Zieliński, Marcin Mekler, Sollers

OFE

     Na tropie racjonalności - Rafał Gmerek, Towers Watson

Prawo

    Szkoda agenta, cz. I - Jakub Nawracała, Concordia

Inwestycje
     Reakcje na koniunkturę – Michał Duniec,  Analizy Online

Inne
     Kalejdoskop - W cudzej roli - Marcin Z. Broda

     Felieton - Szkody wiatraczne  – Paweł Sikora
     Dział kadr - Fala zmian - Sylwia Wedziuk

Rozkładówki

     Polski rynek brokerski

     OC komunikacyjne - zabawy statystyką

    

okładka

Praktyka brokerska
(temat miesiąca)
   
Stałe wrzenie - Marcin Z. Broda
    Z wiatrem i pod wiatr – Jacek Kliszcz, SPBUiR
    Pułapki OC zawodowego – Marek Ostrowski, EIB
    Wadium a konsorcjum – Jakub Pokrzywniak, Kancelaria WKB
Duże ryzyka
   
SU w ubezpieczeniu mienia – Tomasz Skwara, Allianz
    Bez inżynierii ani rusz, cz. I – Dariusz Gołębiewski, PZU
Ubezpieczenia zdrowotne
   
Byli mądrzejsi przed nami – Xenia Kruszewska
Doświadczenia brokera
   
Motywacja finansującego – Marcin Kowalski, Maciej Glajcher, Mercer
Rynkowe statystyki
  
Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych i ubezpieczeń na życie w 2009 r.
Solvency II
    
Dla konsumentów – Piotr Czublun
Marketing i PR
    
Świadoma komunikacja – Filip Przydróżny
Ubezpieczenia OC
  
Wypadek na budowie – Michał Molęda, HDI-Gerling   
Podatki
    
Opodatkowanie reasekuracji – Anna Gawłowska, Gniewomir Parzyjagła, KPMG
Ubezpieczenia komunikacyjne
    
Polisa dla autozabytku – Piotr Majewski, WSB
Ubezpieczenia na życie
    
Gdzie leży prawda – Beata Binięda, RGA
Bancassurance
    
Większa integracja – Wiosna Wiłkomirska, Grzegorz Podleśny, Sollers
Inwestycje
    
Fundusze zagraniczne w UFK – Michał Duniec,  Analizy Online
Inne
    
Kalejdoskop - Poza kontrolą - Marcin Z. Broda
     Felieton - Kurtaż do lamusa?  – Paweł Sikora
     Dział kadr - Odejścia i akceptacje - Eliza Kosicka
     Konferencje - Zasypani problemami – Sylwia Wedziuk
Rozkładówki
    
Brokerzy ubezpieczeniowi w liczbach
     Agenci ubezpieczeniowi w liczbach   
 

okładka

 

Zadośćuczynienie

(temat miesiąca)

    Ile za rozstrój zdrowia? - Magdalena Barcicka, UFG

    Krzywda pod lupą – Albert Demidowski, Bartłomiej Krupa, Votum
    Kształtowanie rynku – Eliza Kosicka
    Rola prawnika – Piotr Hyrlik, DeBenedetti Majewski Szcześniak
    Zrekompensować śmierć – Paweł Sikora

Reklama ubezpieczeń
    Niewdzięczny temat – Natalia Załęcka, DDB
    W trosce o standardy – Konrad Drozdowski, Rada Reklamy
    Więcej niż nowy szyld – Dominika Kraśko-Białek, Aviva
Rynkowe statystyki

    Życiowe spadki

 

 

 

Doświadczenia brokera

    UFK przegrywa z TFI – Andrzej Narkiewicz, Mercer
Solvency II
     Outsourcing według dyrektywy– Piotr Czublun
Ubezpieczenia zdrowotne
    Co czeka nasz system? – Dorota M. Fal, ITmed
Ubezpieczenia OC
  
Ryzyka w branży IT – Michał Molęda, HDI-Gerling    
Podatki
    
Kto i za co odpowiada? – Mariusz Jurkiewicz, Wojciech Słomka, KPMG

Zarządzanie

     Menedżer wczoraj i dziś – Zygmunt Kostkiewicz, KUKE

     Wizja wsparta autorytetem - Krzysztof Groszyk

Ubezpieczenia komunikacyjne

     PAYD: sukcesy i porażki – Marcin Mekler, Paweł Rządziński, Sollers

Inwestycje
     Aktywni na rynku struktur – Anna Zalewska,  Analizy Online

Inne
     Kalejdoskop - Marketing partyzancki - Marcin Z. Broda

     Felieton - Dziura a sprawa polska  – Paweł Sikora
     Dział kadr - Właściciel decyduje - Eliza Kosicka
Rozkładówki

     Wyniki ubezpieczycieli majątkowych w 2009 r.

     Wyniki ubezpieczycieli życiowych w 2009 r.

  

   
 

 

okładka

 

Bazy danych

(temat miesiąca)

     Wiek informacji – Mariusz Janczewski, Comarch
     Udostępnianie danych UFG – Wojciech Bijak, Przemysław Czapliński, UFG
     Dane marketingowe – Xawery Konarski
    CEPiK do wykorzystania  – Ryszard Chyrzyńsk
, MSWiA

Ubezpieczenia finansowe
    Co nowego w prawie? – Jacek Kukiełka
    Chłonny rynek inwestycji – Patryk Beker, EIB
    Po radykalnych cięciach – Maciej Kalbus, Marcin Olczak, Marsh
PR i Marketing
    Zmiana marki – Izabela Ptaszyńska, Amplico Life
Rynkowe statystyki

    Komunikacja: agent czy direct?
    OC i AC: lojalność klientów

 

 

Doświadczenia brokera

    Potrzeby pracodawców – Anna Kober, Mercer
Ubezpieczenia komunikacyjne
    Płać, ile jedziesz – Marcin Mekler, Paweł Rządziński, Sollers
    Oferta pod klienta – Wojciech Rabiej, rankomat.pl
Podatki
    
Zmiany w VAT – Aleksandra Bońkowska, KPMG

Solvency II
     Nie tylko kapitał – Piotr Czublun

Ubezpieczenia OC    

     Suma gwarancyjna – Michał Molęda, HDI-Gerling

 

 

Ubezpieczenia rolne
   
Uprawy pod ochroną – Andrzej Janc, Concordia

 

 

 Zarządzanie
    
Skuteczny menedżer - Krzysztof Groszyk

Inwestycje
     Aktywa UFK znowu rosną – Tomasz Publicewicz,  Analizy Online

Inne
     Kalejdoskop - Kiedy ziemia drży - Marcin Z. Broda

     Felieton - Dziura a sprawa polska  – Paweł Sikora
     Dział kadr - Panta rhei - Eliza Kosicka
Rozkładówki

     Upadłości na świecie

     Upadłości w Polsce   
 

okładka

 

Solvency II

(temat miesiąca)

     Co niesie trzecia fala? – Adam Fornalik, Paweł Woźniak, Ernst & Young
     Aktywizacja rynku – Paulina Piotrowska, Krzysztof Stroiński, Deloitte
     Coraz więcej wyzwań – Michał Herbich, Trio Management
     Biznesowe konsekwencje  – Witold Walkowiak
, PIU
Sprzedaż

    Czy tylko szczupak? – Piotr Kondratowicz, KPMG
    Pozyskać dilerów – Mariusz Garwacki
    Szkolenia na miarę – Anna Jaguszewska-Bogacz, Artur Łukasik, Nordea
    Agent się zmienia – Arkadiusz Świercz, Consultia

Ubezpieczenia OC    

     OC przechowawcy – Michał Molęda, HDI-Gerling

 

 

Doświadczenia brokera

     Szybka ścieżka w grupówkach – Magdalena Rek, Mercer
Ubezpieczenia komunikacyjne
     Uwolnić AC – Jakub Nawracała, Concordia

Podatki
    
Ulga za innowacje – Tomasz Rzepa, Joanna Woźniak, KPMG

Ubezpieczenia zdrowotne
   
Więcej możliwości – Aniela Schreyner, Inter

MSP

    Assistance dla firm – Joanna Więckowska, Europ Assistance

 

 

Prawo

    Istota świadczenia – Anna Tarasiuk-Flodrowska, Lovells

Ubezpieczenia majątkowe

     Ochrona dla samorządów – Marcin Wojtkowiak

Direct     

     Przepis na sprzedaż – Ewa Świderska, Piotr Czublun

Zarządzanie
    
Zmiany w organizacji - Krzysztof Groszyk

Inwestycje
     Opłata za zarządzanie – Ewelina Rączka, Analizy Online

Inne
     Kalejdoskop - Strzały na oślep - Marcin Z. Broda

     Konferencje - Piękne ryzyka OC - Marcin Z. Broda
     Felieton - Sen o niskich kosztach  – Paweł Sikora
     Dział kadr - Najwięksi wzmacniają składy - Eliza Kosicka
Rozkładówki

     Najtańsi u dilerów

     Ubezpieczenia komunikacyjne oczami klientów   
 

okładka

 

Spis treści

Bilans roku
(temat miesiąca)
     Korporacyjnie bez rewolucji - Krzysztof Olejarczyk, Gras Savoye
     Między sufitem a dnem – Błażej Szczerba
     Echa kryzysu – Marcin Krzykowski, Milliman
     Kierunek zmian - Marcin Orlicki, UAM

Likwidacja szkód

     Szkoda w mieszkaniu – Tomasz Domański, InterRisk
     Mienie po pożarze – Artur Oczkowski, Belfor
     Optymalna obsługa roszczeń –

                                        Wiosna Wiłkomirska, Vadym Rokitskyy, Sollers

Rynkowe statystyki
     Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych i na życie po 3 kw.2009
Podatki
     Dyskusyjne koszty akwizycji –

                              Aleksandra Bońkowska, Monika Kajdanowicz, KPMG

Ubezpieczenia zdrowotne
   
Wyścig z abonamentem – Marzena Bandurewicz, IPA

Doświadczenia brokera

     Sporne przetargi – Justyna Kierzniewska, Mercer

Prawo

     Co zmieni pozew zbiorowy? - Tomasz Jaworski, Salans

Bancassurance

     Bankowe horyzonty – Geert Deschoolmeester, ING

Ubezpieczenia OC
    
Typy odpowiedzialności – Michał Molęda, HDI-Gerling

Outsourcing

     Call centre: wymogi prawnePiotr Czublun

Wokół aktuariatu
   Co dalej z Solvency II? –

                  Renata Onisk, Paulina Piotrowska, Deloitte
Słowniczek
     Reasekuracja nieproporcjonalna – Bernard Kucharski

Zarządzanie
     Proces cykliczny - Krzysztof Groszyk

Inwestycje
     Jakość funduszy – Tomasz Publicewicz, Analizy Online

Inne
     Kalejdoskop - W niepewności - Marcin Z. Broda
     Felieton - Sezon na prezenty  – Paweł Sikora
     Dział kadr - Zaskakujący koniec - Eliza Kosicka
Rozkładówki

     Wyniki ubezpieczycieli po 3 kw. 2009


   

Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.