Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2009 >> 06 

 Mapa strony

Produkt idealny 

 


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Czerwiec 2009

Zobacz numer poprzedni  i następny 


 

 

Zamów:

Ten numer

Prenumeratę


Czas wyzwań

Zagadnienia aktuarialne zaliczają się do grupy najtrudniejszych w obrębie ubezpieczeń. W tym numerze próbujemy „oswoić” tę materię.
Nie tak liczne w Polsce grono aktuariuszy najbardziej obecnie zajmują kwestie związane z planowanym wdrożeniem zasad Solvency II. Niewątpliwie będzie to bowiem rewolucja na rynku europejskim. Renata Onisk z Deloitte na s. 7 opisuje, jak do implementacji dyrektywy przygotowuje się rynek brytyjski. Porównując te doświadczenia do polskich realiów, tym bardziej widoczne jest, jak wiele mamy jeszcze do zrobienia. O tym z kolei mowa w artykule Adama Fornalika i Wojciecha Soleńca z Ernst & Young na s. 16. Ich zdaniem, niedawny komunikat KNF dotyczący ryzyka koncentracji aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych stanowi jedynie zwiastun wyzwań, jakie stoją przed polskimi ubezpieczycielami w związku z implementacją zapisów dyrektywy.
Jednak zmiany, jakie czekają polski rynek, to nie tylko kwestia Solvency II. Jak wskazuje Michał Herbich z Trio Management na s. 9, jednym ze standardów, który rozwija się równolegle, jest MSSF 4. Jest on np. związany z wyceną portfeli ubezpieczeniowych.
W czerwcowym numerze szerzej opisujemy również ofertę dla małych i średnich przedsiębiorstw. Choć ich świadomość ubezpieczeniowa ciągle rośnie, to sektor MSP wciąż stanowi dużą przestrzeń do zagospodarowania dla ubezpieczycieli – jak wskazuje Mateusz Polak z Generali na s. 22. Z kolei Joanna Królikowska-Bocheńczyk z Adler Brokers Group na s. 24 próbuje określić, jak powinien być skonstruowany produkt dla klientów tego sektora. Najlepiej, aby obejmował jak najszerszy katalog ryzyk, oczywiście za najniższą cenę.
Na szczególną uwagę zasługuje także tekst Aleksandry Bogdaniuk i Mirosława Szredera z Uniwersytetu Gdańskiego na s. 37. Naukowcy zaprezentowali bowiem wyniki badań dotyczących ubezpieczeń OC zawodowej wśród lekarzy. Wnioski z nich płynące mogą okazać się niezwykle przydatne dla ubezpieczycieli konstruujących ofertę w zakresie tych produktów.

Anna Sitarek

 


 

 


Aktuariat
(temat miesiąca)
    Brytyjska droga – Renata Onisk, Deloitte
    Wycena portfeli – Michał Herbich, Trio Management
    Modelowanie zachowań – Ed Morgan, Jeremy Kent , Milliman
    Więcej niż suche liczby – Jarosław Niemirowski, Uniqa
    Przedsmak Solvency II – Adam Fornalik, Wojciech Soleniec, Ernst&Young
    Nieograniczone możliwości – Wojciech Rabiej, iklu
MSP
    Nie szufladkować na siłę – Elżbieta Kacprzykowska, Warta
    Świadomi i lojalni – Mateusz Polak, Generali
    Produkt idealny – Joanna Królikowska-Bocheńczyk, Adler Brokers Group
Cargo dla dociekliwych
    O czym warto pamiętać? – Piotr Stachowiak, CU
Ubezpieczenia komunikacyjne
    Direct dziś i jutro – Piotr Okrasa, REMA Broker
Ubezpieczenia zdrowotne
    Abonamenty wciąż na fali – Ewa Woźniak
Ubezpieczenia OC
    Lekarze o OC – Aleksandra Bogdaniuk, Mirosław Szreder, UG
Ubezpieczenia na życie
    Potrzebna ulga – Tadeusz Szumlicz, SGH
Finanse
    Tajemnicze wskaźniki, cz. 2 – Marcin Z. Broda
Rynki zagraniczne
    Z ziemi włoskiej – Anna Dobkowska, Europ Assistance
Słowniczek
    Kilka słów o BI – Bernard Kucharski, PTR
Inwestycje
    Regularne inwestowanie, cz. 5 – Ewelina Luboń, Analizy Online
Inne
    Kalejdoskop – Marcin Z. Broda – Walka o pozycję
    Felieton – Paweł Sikora – Mały, ale śmiały
Rozkładówki
    Cargo na skróty

Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.