Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2009 >> 01 

 Mapa strony

Ostrożny optymizm:: Problem uposażonego 

 


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Styczeń 2009

Zobacz numer poprzedni i następny


Zamów:

Ten numer

Prenumeratę


Kryzysowe ABC


Narastający od miesięcy letnich 2007 r. kryzys finansowy, pod koniec ubiegłego roku osiągnął swoje apogeum. Wiadomo już, że jego skutki będą, a w pewnym stopniu już są, odczuwalne także dla polskiej gospodarki. Dlatego w styczniowym numerze, otwierającym Nowy Rok i podsumowującym ten miniony,  kryzys finansowy stał się tematem głównym.  W tekście na s. 7 Marcin Masny analizuje obecną sytuację na rynkach światowych, zwracając uwagę na cykliczność koniunktury. Aleksander Rejman oraz Wolfgang Hoffmann z Tilllinghast w artykule na s. 10 analizują z kolei wpływ kryzysu finansowego na segment  ubezpieczeń na życie. Jak twierdzą, akurat ta część rynku  niekoniecznie musi być narażona na duże turbulencje. Nie oznacza to jednak, że spółki życiowe nie podejmują żadnych działań, żeby zapobiec ewentualnym problemom. O coraz częściej rozpoczynanych, szczególnie w dobie kryzysu, inicjatywach ubezpieczycieli zmierzających do optymalizacji kosztów, piszą z kolei Szymon Goc oraz Bartosz Krawczyk z Deloitte w tekście na s. 14.
W styczniowym numerze sporo miejsca poświęcamy także inżynierii ryzyka. Eksperci z Hestia Loss Control w artykule na s. 16 wyjaśniają samo pojęcie ryzyka oraz przybliżają charakter i specyfikę pracy inżynierów ryzyka. Maciej Szymański z Axa w tekście na s. 18 obrazowo wyjaśnia rolę współczynnika względnej ważności, który wiąże się bezpośrednio z wyznaczeniem sumy ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczenia niewypracowanego zysku na skutek awarii maszyn. Zbigniew Bachman z IES Insurance Engineering Services, w tekście na s. 20, pokazuje, na przykładzie ryzyka pożarowego, jak najłatwiej przeprowadzić skuteczną analizę ryzyka. Jak zaznacza, jakość wykonanej w tym zakresie pracy ma istotne przełożenie na możliwości działania likwidatora w razie wystąpienia szkody.
W bieżącym numerze rozpoczynamy również nowy cykl „Słowniczek”, w którym będziemy przedstawiać pojęcia związane z ubezpieczeniami. Mamy nadzieję, że teksty te wyjaśnią zawiłości i niejasności pozornie znanych zagadnień. W pierwszym odcinku Bernard Kucharski z PTR (s. 46) tłumaczy, co kryje się pod pojęciem sumy ubezpieczenia. 


Marta Kasperek 
 

 

SPIS TREŚCI
Rok kryzysu
(temat miesiąca)
    W obliczu zapaści – Marcin Masny 
    Daleko od subprime – Piotr Sztuba, Europa 
    Ostrożny optymizm – Włodzimierz Pyszczek,

                   Maciej Kalbus, Michał Gabryelak, Marsh   
    Życiowa lekcja z krachu – Aleksander Rejman,

                   Wolfgang Hoffmann, Tillinghast
    Koszty w centrum uwagi – Szymon Goc,

                   Bartosz Krawczyk, Deloitte

Inżynieria ryzyka

    Pan od ryzyka – Zbigniew Żyra, Krzysztof Kowalczyk, HLC
    FoRI, czyli ważność względna – Maciej Szczepański, Axa
    Między ryzykiem a szkodą – Zbigniew Bachman, IES
Ochrona prawna

    Niewykorzystany produkt – Maciej Dittmajer, Coris

Rynkowe statystyki

    Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych

Cargo dla dociekliwych
    Klauzule lotnicze – Piotr Stachowiak, CU TUO
Rynki zagraniczne
    Tradycja zobowiązuje – Adam Kukuć

Ubezpieczenia komunikacyjne

    Okazja czyni złodzieja – Piotr Majewski

Ubezpieczenia zdrowotne
    Reforma na Słowacji – Bjarne Slorup, Eureko

Prawo
    Ochrona strażaków – Marcin Wojtkowiak

 Ubezpieczenia na życie

    Problem uposażonego – Marcin Orlicki
 Techniki sprzedaży
    Odkrywanie potencjału – Piotr Jabłoński, House of Skills
Słowniczek
    Suma ubezpieczenia, cz. 1 – Bernard Kucharski, PTR

Inwestycje
    Inwestycje pod lupą cz. 9  – Tomasz Publicewicz, Analizy Online
Inne
    Felieton - Szczodrość Wuja Sama – Paweł Sikora
    Dział kadr - Grudniowe przesilenie - Eliza Kosicka
    Kalejdoskop - Nie tylko kryzys - Marcin Z. Broda
Rozkładówki
    Wyniki ubezpieczycieli majątkowych po trzech kwartałach 2008 r. 
    Wyniki ubezpieczycieli życiowych po trzech kwartałach 2008 r.


Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.