Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2016 >> 06 

 Mapa strony


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Czerwiec 2016

Zobacz numer poprzedni następny


 


 

Zamów:

Ten numer

PrenumeratęProfesjonalizm

Ubezpieczenia techniczne wymagają wiedzy, doświadczenia i współpracy z klientem. Każdy przypadek jest indywidualny, stąd ważna rola komunikacji przed i w trakcie tworzenia programu ubezpieczeniowego. Dariusz Gołębiewski z PZU LAB na s. 5 zwraca uwagę, iż inżynierowie ryzyka ubezpieczycieli preferują rozmowy o bezpieczeństwie oraz systemach technicznych już na etapie założeń projektowych. Wtedy też nakłady ponoszone na poprawę bezpieczeństwa są najniższe. Grzegorz Damps z Hestii Loss Control na s. 7 podaje przykład płyt warstwowych, zwracając uwagę, że dobranie niewłaściwego rdzenia do typu obiektu może znacznie zwiększyć ryzyko. Tomasz Kukuła z Generali na s. 12 pochyla się nad tematem inwestycji związanych z drążeniem tuneli. Wskazuje przy tym wyzwania technologiczne, a także wyzwania w procesie underwritingu. Kwestią budzącą wiele problemów jest przy ubezpieczeniach maszyn ustalenie sumy ubezpieczenia, o czym pisze Andrzej Cabaj z Axy na s. 14. Ubezpieczeniom maszyn przygląda się także Piotr Wagner z Eksperci NEMU, który na s. 16 pokazuje problem odpowiedzialności gwarancyjnej. Wreszcie Cezary Falkowski z Allianz na s. 10 opisuje kwestię ubezpieczenia błędów ludzkich w ramach ubezpieczeń projektowych.
W ubiegłym roku ubezpieczyciele zostali zasypani nowymi przepisami, w tym dotyczącymi dystrybucji. Wojciech Trybuszkiewicz i Rajmund Rusiecki z Generali na s. 33 prezentują przegląd najważniejszych zmian i ich konsekwencji dla ubezpieczycieli. Nadal wiele przepisów sprawia wątpliwości interpretacyjne. Jakub Nawracała na s. 20 opisuje kwestię wynagrodzenia ubezpieczającego. Ubezpieczeniom grupowym poświęcony jest także artykuł Cezarego Chułka i Marty Szwarczyńskiej z CMS na s. 22, którzy zwracają uwagę na wymogi informacyjne. Dużym wyzwaniem będzie dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy IDD. Szanse i zagrożenia z tym związane opisuje Katarzyna Malinowska z BMSP na s. 31.


Eliza Kosicka 
  

Dział Kadr
   Bilans zysków i strat – Ida Krzemińska-Albrycht
UBEZPIECZENIA TECHNICZNE
(temat miesiąca)
   Ważny etap projektowy – Dariusz Gołębiewski, PZU LAB
   Płyta warstwowa – Grzegorz Damps, Hestia Loss Control
   Błąd ludzki – Cezary Falkowski, Allianz
   Budowa tunelu podziemnego – Tomasz Kukuła, Generali
   Suma ubezpieczenia – Andrzej Cabaj, Axa
   Ultra posse nemo obligatur – Piotr Wagner, Eksperci NEMU
Regulacje w praktyce – dystrybucja
   Wynagrodzenie a art. 18 – Jakub Nawracała
   Grupówki w nowej ustawie –
                 Cezary Chułek, Marta Szwarczyńska, CMS
   Drugi raport RF – Jakub Pokrzywniak, Kancelaria WKB
   IDD – szanse i zagrożenia –
                 Katarzyna Malinowska, Kancelaria BMSP
   Bancassurance i affinity –

                 Rajmund Rusiecki,
Wojciech Trybuszkiewicz, Generali

Fraudy

   Baza Danych Ubezpieczeniowych UFG, cz. 1 –
                   Małgorzata Ślepowrońska, Wojciech Bijak, UFG

Ochrona konsumenta
  
Zmiany w ustawie – Iza Szpyt,
Szpyt Kancelaria Prawna
Ubezpieczenia środowiskowe

   Zanieczyszczający płaci – Paweł Holnicki-Szulc, AIG             

Podatki
   Ostatnie przygotowania – Wojciech Ciplewski, PwC
Sprzedaż
   Sprzedaż czy underwriting – Robert Szywalski, DAS

Ubezpieczenia transportowe
  
Wyłączenia w OC spedytora – Marek Izraelski

HR
   Schyłek początkiem – Karolina Korzeniewska,
Antal
Okiem Językoznawcy
   Co robią zdarzenia? – Radosław Pawelec, UW
Felieton
   Advocatus diaboli – Paweł Sikora

Rozkładówki

  
Grupy ubezpieczeniowe w Polsce
  
Rynek bancassurance w 2015 r.
Dodatek brokerski
  
Almanach brokerów 2016

Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.