Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2016 >> 03 

 Mapa strony


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Marzec 2016

Zobacz numer poprzedni następny


 


 

Zamów:

Ten numer

PrenumeratęReklamacje reklamacji

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przed podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym spadła na rynek zupełnie nieoczekiwanie i w błyskawicznym tempie weszła w życie. Nowe przepisy nie są niestety do końca jasne i oczywiste. Wątpliwości budzi już sama definicja reklamacji, o czym piszą Adam Kalinowski z Axy na s. 10 i Mariusz Kłosowski z Gothaera na s. 12, czy tryb jej rozpatrywania – o czym Bartosz Paczesny z STBU na s. 14. Kolejną kwestią jest konieczność formalnej odpowiedzi na reklamację w wersji papierowej, co jest niejako pod prąd trendów rynkowych. Agnieszka Zych i Grzegorz Dobrzański z Ergo Hestii na s. 8, podają przykład swojej firmy, gdzie do tej pory połowa reklamacji i odwołań zgłaszana była pocztą elektroniczną. Przed sporym problemem związanym z realizacją ustawy stanęli również pośrednicy. Karolina Drzewiecka z Unilink na s. 16 pokazuje, że wejście w życie ustawy ukazało nie tylko brak elastycznego dostosowania się ubezpieczycieli do szybko zmieniającej się rzeczywistości, lecz także brak spójnego stanowiska wobec nowych regulacji. Tomasz Młynarski z Biura Rzecznika Finansowego na s. 5 opisuje proces przekształcenia Rzecznika Ubezpieczonych w Rzecznika Finansowego, wskazując m.in. na nowe uprawnienia i zadania. 
Drugi temat główny poświęciliśmy ubezpieczeniom ochrony prawnym, nad którymi pochylili się członkowie Zespołu OP w PIU. Robert Szywalski, reprezentujący DAS, na s. 20 pisze o przyszłości tego rynku. Receptą ma być rozwój kanałów dystrybucji z dostosowanymi produktami i praca nad jak najlepszą jakością obsługi. Diana Renata Bożek z Allianz na s. 22 przygląda się właśnie sposobom sprzedaży i kwestii, czy ochronę prawna sprzedawać w pakiecie czy jako osobny produkt. Z kolei likwidacji szkód swój artykuł poświęcił Marcin Pabiś z Concordii na s. 24.


Eliza Kosicka 
  


Dział Kadr
   Przebiśniegi – Ida Krzemińska-Albrycht
USTAWA REKLAMACYJNA
(temat miesiąca)
   Do Rzecznika przyszło nowe – Tomasz Młynarski, Biuro RF
   Nauka nie idzie w las –
                  Agnieszka Zych, Grzegorz Dobrzański, Ergo Hestia
   Krajobraz po wejściu w życie ustawy – Adam Kalinowski, Axa
   Potrzebny mały lifting – Mariusz Kłosowski, Gothaer
   Jest moc albo nie ma – Bartosz Paczesny, STBU
   Z perspektywy multiagencji – Karolina Drzewiecka, Unilink
   Reklamacje w syndykacie – Andrzej Załęski, BMSP
Ochrona prawna
   Co dalej z ochroną prawną? – Robert Szywalski, DAS, PIU
   Razem czy osobno? – Diana Renata Bożek, Allianz, PIU
   Praktyczne zastosowanie – Marcin Pabiś, Concordia, PIU
Sprzedaż
   Misselling – kilka praktycznych uwag –
                   Marta Jarosińska, Łukasz Szczepaniak, Axa                  
   Cyfryzacja w sprzedaży agencyjnej –
                   Gero Niessen, Simon Kazmierowski, Aleksander Rejman
,
                  
Willis Towers Watson
Zmiany
   Przygotować się na zmiany – Rafał Piotrowski, MetLife
OC ppm
   Rekalkulacja składki, cz. 2 – Jakub Nawracała

Prawo
   Gwarancja dla konsorcjum –
                   Ewelina Kurowska, Kancelaria Czublun Trębicki

 
Ubezpieczenia transportowe
   Wyłączenia w OC przewoźnika – Marek Izraelski
Ubezpieczenia osobowe
   Pre-existing condition – Michał Molęda, Leadenhall
Perspektywa klienta
   Ile pieniędzy dla brokera – Wojciech Dzięcioł

Okiem Brokera
  
Zawiłości rodzinne – Piotr Rapusta, Akma-Brokers

Zarządzanie Zmianą
  
Konflikt roli – pierwsze 100 dni menedżera –
                    Andrzej Śmiech, Śmiech & Partners

Okiem Językoznawcy
   Wyliczenia i logika – Radosław Pawelec, UW

Rozkładówki

  
Nieubezpieczone pojazdy
  
Kary za brak OC

Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.