Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2016 >> 02 

 Mapa strony


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Luty 2016

Zobacz numer poprzedni następny


 
Zamów:

Ten numer

PrenumeratęPrawne znaki zapytania

Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej weszła w życie z początkiem roku, jednak nadal branża ubezpieczeniowa ma wiele wątpliwości dotyczących interpretacji poszczególnych zapisów. Jedną z takich kwestii są opłaty likwidacyjne, której przygląda się  Andrzej Gładysz z Prudential na s. 5. Nowe przepisy nakładają na ubezpieczycieli szereg obowiązków informacyjnych. Izabela Szpyt na s. 12 wskazuje, jakie wymogi musi spełnić dokumentacja ubezpieczeniowa, m.in. OWU i umowa ubezpieczenia. Novum stanowi ankieta potrzeb, wiedzy, doświadczenia i sytuacji finansowej klienta. Do tego dochodzi rekomendacja dotycząca adekwatności produktu, której projekt niedawno przedstawiła Komisja Nadzoru Finansowego. Grzegorz Kaliszuk z Allianz na s. 10 wskazuje, że dostosowanie się do tych wymogów wcale nie jest łatwe dla ubezpieczycieli. A implementacji z pewnością pomogłoby jednolite podejście organów nadzoru. Z kolei Piotr Czubun na s. 15 pokazuje, jaki wpływ mają nowe przepisy na ubezpieczenia grupowe.
Zmiany dotykają nie tylko ubezpieczycieli, lecz także pośredników. Piotr Maciągowski z Idea Partners Group na s. 20 zwraca uwagę na kwestię rozłożenia prowizji w czasie. Według niego pośrednicy, którzy skupiali się na produktach UFK ze składką jednorazową, będą oferować klientom inne narzędzia, jak TFI, akcje, obligacje, FIZ-y. A nie zawsze to będzie korzystne dla klientów. Kolejnym poważnym wyzwaniem będzie implementacja dyrektywy IDD. Łukasz Zoń ze Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych na s. 21 podsumowuje główne obszary regulowane przez dyrektywę. Pytanie, jaki model pośrednictwa – podmiotowy czy przedmiotowy – będzie implementowany w Polsce. Na koniec i tak pośrednicy staną przed pytaniem, co i jak sprzedawać. A jak pisze Tomasz Gaj z Risk Partner na s. 18, dodatkowo także przed koniecznością poprawy wizerunku w oczach klienta.


Eliza Kosicka   


Dział Kadr
   Nowy rok, nowi prezesi, kolejne zmiany – Ida Krzemińska-Albrycht
USTAWA O DZIAŁALNOŚCI
(temat miesiąca)
   Ubezpieczeniowa prawda – Andrzej Gładysz, Prudential
   Adekwatny produkt – koniec missellingu? – Grzegorz Kaliszuk, Allianz
   Dokumentacja ubezpieczeniowa – Iza Szpyt, Szpyt Kancelaria Prawna
   Grupowe po nowemu – Piotr Czublun, Kancelaria Czublun Trębicki
Pośrednictwo
   Prosto i standardowo – Tomasz Gaj, Risk Partner
   Kto to wie, czy to dobrze, czy to źle? –
                Piotr Maciągowski, Idea Partners Group
   IDD z perspektywy brokera – Łukasz Zoń, SPBUiR
UFK
   Opłaty likwidacyjne w praktyce UOKiK – Wojciech Mojżuk, KPMG        
Regres w OC
   Regres gorszy niż kac – Piotr Majewski
, WSB
OC ppm
   Rekalkulacja składki, cz. 1 – Jakub Nawracała
Prawo
   Umowa upoważniająca –
                Andrzej Załęski, Katarzyna Malinowska, Kancelaria BMSP
Perspektywa klienta
   Wymagający jak KK – Wojciech Dzięcioł
Ubezpieczenia Transportowe
   Przegląd oferty – Marek Izraelski
Ubezpieczenia OC
   Roszczenia z rękojmi a OC – Maria Tomaszewska-Pestka, LabRisk.pl
Zarządzanie zmianą
   Awans – szansa czy pułapka? – Andrzej Śmiech,
Śmiech & Partners
HR
  
Rozstania z wysokiego C – Karolina Korzeniewska, Antal
Okiem Językoznawcy
   Pytania w tekstach OWU – Radosław Pawelec, UW
Felieton
   Sądy oddają pole – Bartosz Paczesny, STBU
   Szkol... lenia – Paweł Sikora

Rozkładówki

  
Konsumenci cyfrowi a ubezpieczenia
  
Klęski żywiołowe w 2015 r. 

Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.