Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2017 >> 05 

 Mapa strony

Zamówienie 

 


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Maj 2017

Zobacz numer poprzedni następny


  

Zamów:

Ten numer

PrenumeratęWiedza i doświadczenie

Ubezpieczenia korporacyjne są bardzo wymagające. I chodzi nie tylko o dużą konkurencję i stawki. Chodzi również – a może przede wszystkim – o wiedzę i doświadczenie. Każdy klient ma swoją specyfikę prowadzenia działalności, ryzyka, oczekiwania. A jak pisze Dariusz Gołębiewski z PZU LAB na s. 8, klienci są coraz bardziej świadomi i wymagający. Jedną z odpowiedzi na potrzeby jest pomoc w pokazaniu przedsiębiorstwom rozwiązań, które mogą poprawić bezpieczeństwo. Specjaliści z Hestii Loss Control na s. 9 podkreślają wagę kompleksowej koncepcji ochrony, ostrzegając przed grzechem głównym, czyli ograniczeniem się do pojedynczych środków kontroli. Przy surveyach i budowie programów prewencyjnych nieoceniony jest dialog między klientem, ubezpieczycielem i brokerem, o czym na s. 12 piszą eksperci Allianz. A jak różną perspektywę mają te trzy strony, pokazuje Wojciech Dzięcioł na s. 14. Wagę wzajemnej komunikacji, a także znaczenie informacji przy audycie ubezpieczeniowym podkreślają specjaliści z Risk Coach Lab na s. 16. A w tym wszystkim ważne są kwalifikacje, wiedza i zaufanie. Według przedstawicieli I.C.S. rzadko „tanio” oznacza „dobrze” (s. 18). A jak ważne są działania prewencyjne, na przykładzie posadzki przemysłowej pokazuje Dawid Wieliczko, Eksperci NEMU, na s. 20.
Rynek ubezpieczeniowy nieustannie się zmienia, dostosowując się do nowych wymogów, potrzeb i oczekiwań. Dotyczy to również pośredników. Jak pisze Andrzej Wasilewski z MAK Ubezpieczenia (s. 23), dziś multiagencje w coraz większym stopniu muszą działać na wzór brokerów. Stąd dywersyfikacja biznesu w postaci aktywności w zakresie B2B i B2C daje wiele możliwości. Według Krzysztofa Łyskawy z Mentora (s. 29), czeka nas nie rywalizacja pomiędzy pośrednikami, ale kooperacja w mniejszych i większych grupach kapitałowych. Piotr Faliński z Unilink na s. 32 zwraca uwagę na zalety działania w dużej grupie.
Razem z majowym numerem „Miesięcznika Ubezpieczeniowego” oddajemy w Państwa ręce drugą edycję Almanachu Brokerów. Warto zobaczyć, jak wygląda rynek brokerski w Polsce.

Eliza Kosicka
 

 
 


Dział Kadr
   Coś się kończy, coś się zaczyna –
      Ida Krzemińska-Albrycht
W mojej opinii
 
Niedoceniani nie do przecenienia –
      Paweł Szczepankowski, Atradius
SURVEYE
(temat miesiąca)
   Dużo do zrobienia – Dariusz Gołębiewski, PZU LAB
   Bezpieczeństwo w pełni – Zbigniew Żyra, Piotr Lipiński,
      Dariusz Włodarczyk, Hestia Loss Control
   Od audytu po dialog – Michał Górny, AGCS
      Andrzej Liwacz, Allianz
   Wczoraj i dziś – Wojciech Dzięcioł
   Znaczenie audytu – Bartłomiej Bartczak, Marta Meisner,
      Risk Coach Lab
   Rola surveyora i usługi Lloyd’s Agency – Piotr Mazur,
      Artur Walas, I.C.S.
   Uszkodzenia posadzek przemysłowych –
      Dawid Wieliczko, Eksperci Nemu
Agent vs broker
  
Broker na rynku detalicznym – Andrzej Wasilewski,
       MAK
   Broker czy pośrednik – Krzysztof Łyskawa, Mentor
    Więcej nas łączy niż dzieli – Piotr Faliński, Unilink
Ubezpieczenia należności
 
Wyzwania na rynku ubezpieczeń należności –
      Marcin Olczak, Marsh

IT
  
Insurtech – technologia, transformacje, innowacje –
      Karolina Marzantowicz , Europa, IBM
Okiem aktuariusza
   Czarny łabędź a sprawa polska – Wojciech Rabiej, PwC

Dane osobowe
  
Obowiązek powołania DPO (ABI) w RODO – Paweł Barta,
      Kancelaria Barta Litwiński
Prawo
   Slip brokerski – utwór czy baza danych? – Andrzej Załęski,
      Kancelaria BMSP
HR
  
Atmosfera w zespole - Magdalena Stasiak, HRK
Zarządzanie zmianą
 
Dwa składniki efektywności – Andrzej Śmiech,
      Śmiech&Partners

 Okiem językoznawcy
  
Agent i broker – Radosław Pawelec, UW
Felieton
  Egzamin brokerski do zmiany? – Paweł Sikora 

Rozkładówki

  
Grupy ubezpieczeniowe w Polsce
   Reklamacje i skargi w 2016 r.
Dodatek brokerski
   Almanach brokerów 2017

 


Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.