Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2017 >> 02 

 Mapa strony


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Luty 2017

Zobacz numer poprzedni następny


 


 

Zamów:

Ten numer

PrenumeratęRynek pracownika

Wielokanałowość jest już faktem. Ubezpieczyciele cały czas szukają nowych form kontaktu z klientem, nowych kanałów dystrybucji. Ale też faktem jest, że nadal w sprzedaży ubezpieczeń dominują agenci. Czy więc słusznie niektórzy z nich obawiają się konkurencji kanału directowego? Katarzyna Wojdyła, członek zarządu Link4, na s. 6 podkreśla, że ważne jest określenie jasnych zasad współpracy. Ale na końcu to klient wybiera, jak chce zawrzeć umowę. Andrzej Musiał z KPMG pokazuje na s. 8, jak zmieniają się oczekiwania i potrzeby klientów. O tym, jak multikanałowość oceniają agenci ubezpieczeniowi, pisze Arkadiusz Świercz, prezes Consultii, na s. 10. Jego zdaniem multikanałowość agentom nie przeszkadza. Problemem jest natomiast polityka cenowa ubezpieczycieli i niejasność procedur. W związku z dynamicznymi zmianami na rynku, ale również zmianami demograficznymi, nowe wyzwania i zadania stoją przed działami HR w firmach ubezpieczeniowych. Coraz większego znaczenia nabiera stanowisko HR Business Partnera - o zadaniach i przyszłości tej funkcji piszą Anna Kowalska z PZU na s. 16 oraz Agnieszka Pastuła z Antala na s. 18. Piotr Mazurkiewicz z HRK na s. 20 wskazuje, że dla ubezpieczycieli coraz większe znaczenie mają szersze kompetencje pracowników, multitasking, niż węższa specjalizacja. Również według Tomasza Stolarskiego z Hays (s. 24) poszukiwane są np. osoby z doświadczeniem w reorganizacji czy projektowaniu procesów biznesowych. Cały czas też trwa praca nad pozyskiwaniem i rozwojem pracowników, a ten trend będzie kontynuowany w 2017 r. - piszą o tym Magdalena Warzybok z Aon Hewitt na s. 22 oraz Dorota Czerwińska-Rybska z Compensy na s. 14. A jak trudną sztuką (szczególnie dla samego pracownika) jest zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym i dlaczego realizacja idei work-life balance opłaca się również pracodawcy - pokazuje Monika Kulińska z Avivy na s. 12.


Eliza Kosicka 


 
 


Dział Kadr
   Wystąpić w dobrych zawodach – Ida Krzemińska-Albrycht
W mojej opinii
  
Decydujemy o przyszłości –
      Anna Włodarczyk-Moczkowska, Gothaer
AGENT VS DIRECT
(temat miesiąca)
   Czerpać najlepsze z obu – Katarzyna Wojdyła, Link4
   Agent swoich, direct swoich - Andrzej Musiał, KPMG
   Problemy multikanałowości - Arkadiusz Świercz, Consultia
  HR
   Odpowiedzialni za równowagę - Monika Kulińska, Aviva,
   Pracownik w centrum uwagi - Dorota Czerwińska-Rybska,
      Compensa
   HR Business Partner - czyli... kto? - Anna Kowalska, PZU
   HR partnerem dla biznesu - Agnieszka Pastuła, Antal
  
Rozwój multitaskingu pracowników - Piotr Mazurkiewicz,
      HRK
   Trendy HR 2017 - Magdalena Warzybok, Aon Hewitt
   Rynek pracy - Tomasz Stolarski, Hays
Szkody osobowe
   Szkody osobowe – Kumulacja – Zdzisława Cwalińska-Weychert, UFG
Ubezpieczenia komunikacyjne
  
Odpowiedzialność zbiorowa - Piotr Majewski, WSB
Szkody zagraniczne
   Szkoda ante portas - Łukasz Piechula, InterEurope
IT

   InsurTech: wydmuszka czy zalążek rewolucji? - Grzegorz Podleśny,
      Konrad Komorowski, Sollers Consulting
Zarządzanie zmianą
   Czy chwalenie demoralizuje? – Andrzej Śmiech
, Śmiech&Partners
Prawo
  
Wypadek w ubezpieczeniu sprzętu - Jakub Nawracała
   Likwidacja w OC przedsiębiorców - Andrzej Załęski, BMSP
Dane osobowe
   Agent a RODO - Patrycja Kozik, kancelaria Barta Litwiński
Ubezpieczenia cyber
   Cyber - klauzule A i B, Michał Molęda, Leadenhall
Okiem językoznawcy
  
Liczebniki w tekstach OWU - Radosław Pawelec, UW
Felieton
   15 godzin, które zmieni świat – Paweł Sikora

Rozkładówki

  
Klęski żywiołowe w 2016 r.
   
   

Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.