Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2016 >> 12 

 Mapa strony


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Grudzień 2016

Zobacz numer poprzedni następny


 


 

Zamów:

Ten numer

PrenumeratęWybór drogi

Kończy się kolejny rok, kolejny ciekawy rok w ubezpieczeniach. Jak pisze Grzegorz Kulik, wiceprezes Allianza, na s. 4, jest to przede wszystkim czas spektakularnych podwyżek cen ubezpieczeń OC ppm. Podkreśla, iż konieczne przy tym jest mówienie o przyczynach podwyżek, o których również w tekście Wojciecha Rabieja na s. 10. O zmianach na rynku z punktu widzenia brokera piszą z kolei Dominika Kozakiewicz, Jarosław A. Gniadek i Barbara Timofiejuk z Aon na s. 8. Brokerzy stają w obliczu nowych wyzwań wynikających z nowych regulacji, rozwoju technologicznego, jak i wszelkich zmian w otoczeniu biznesowym. W 2016 r. wiele również działo się na rynku ubezpieczeń życiowych, co zdaniem Sławomira Tryfona z Uniqi stwarzało okazję do weryfikacji modelu biznesowego,  opracowania strategii i taktyk na nadchodzącą przyszłość. Takich strategii poszukują również ubezpieczyciele w walce o poprawę wizerunku branży. O możliwych metodach piszą członkowie Komisji ds. PR w Polskiej Izbie Ubezpieczeń na s. 14. Rok 2016 obfitował również w zdarzenia szkodowe (artykuł Mileny Zawadzkiej z Eksperci NEMU na s. 12), jak i zmiany kadrowe (Karolina Korzeniewska z Antala na s. 16).
Rok 2016 to również ciąg dalszy ruchów prokonsumenckich na rynku ubezpieczeniowym. Marek Niechciał, prezes UOKiK, na s. 18 wskazuje na działania urzędu podejmowane m.in. w odniesieniu do ubezpieczeń z UFK. Z kolei Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy, wskazuje, jakie działania ubezpieczycieli psują wizerunek branży. Prokomsumenckie miały być zmiany dotyczące reklamacji (Marek Uściłowski na s. 24), ochrony danych osobowych (dr Paweł Litwiński na s. 30), czy też ADR (Bartosz Paczesny z Risk Guard na s. 29). Jednak, czy w konsekwencji wszystkich prokonsumenckich regulacji nie zwalniamy klienta z myślenia i świadomości własnych wyborów? Na to pytanie stara się odpowiedzieć Anna Tarasiuk na s. 21.


Eliza Kosicka


 
 
 


 


PODSUMOWANIA, PROGNOZY
(temat miesiąca)
   Rok 2016 w ubezpieczeniach -
      Grzegorz Kulik, Allianz

   Strategię trzeba weryfikować –
      Sławomir Tryfon, Uniqa
   Rok 2016 u brokerów – Dominika Kozakiewicz,
      Jarosław A. Gniadek, Barbara Timofiejuk, Aon
   A echo odpowiedziało... – Wojciech Rabiej
  
Szkodowa różnorodność – Milena Zawadzka,
      Eksperci NEMU
   Wyzwania wizerunkowe – Marcin Tarczyński,
      Aleksandra Leszczyńska, Damian Ziąber,
      Katarzyna Borucka, Marta Pokutycka-Mądrala,
   Zarządzanie przez szum – Karolina Korzeniewska, Antal
Regulacje w praktyce - ochrona konsumenta
   UOKiK i ubezpieczyciele – Marek Niechciał, UOKiK
   Cena wizerunku – Aleksandra Wiktorow,
      Rzecznik Finansowy
   Konsument chroniony – Anna Tarasiuk,
      Kancelaria Filipska Tarasiuk
   Reklamacja – konsternacja? – Marek Uściłowski
   ADR – Rozwiązania z importu – Bartosz Paczesny,
      Risk Guard
   Czas na RODO – Paweł Litwiński, Kancelaria Barta Litwiński
Sumy gwarancyjne
   Sumy gwarancyjne – dla kogo i co gwarantują? -
        Mariusz Wichtowski, PBUK
Ubezpieczenia komunikacyjne
   Samochód przyszłości – Piotr Majewski, WSB
Prawo
  Obowiązek ograniczania szkody w OC – Andrzej Załęski,

      BMSP
  
  Sądy o ubezpieczeniach niskiego wkładu własnego -
      Ewa Świderska, Krzysztof Góźdź, CMS
Ubezpieczenia transportowe
    Likwidacja szkód transportowych – Marek Izraelski, SGH
Podatki
   Akcjonariat pracowniczy – Joanna Narkiewicz-Tarłowska,
      Aleksandra Bembnista, PwC
Ubezpieczenia OC
   D&O a zarząd wspólnoty – Michał Molęda
, Leadenhall
Zarządzanie zmianą
  
Prawdziwy zespół – marzenia czy rzeczywistość –
      Andrzej Śmiech
, Śmiech & Partners
Okiem Językoznawcy
   Spójniki skorelowane – Radosław Pawelec, UW
Felieton
   Fałszywy krok – Paweł Sikora
Rozkładówki
  
Szkody transgraniczne
   Brokerzy w 2015 r.

Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.