Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2016 >> 10 

 Mapa strony


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Październik 2016

Zobacz numer poprzedni następny


 


 

Zamów:

Ten numer

PrenumeratęPewne jak podatki

„W życiu pewne są tylko śmierć i podatki”. Chciałoby się rzec, że branża ubezpieczeniowa idealnie łączy oba te elementy. Dlatego też poświęcamy jeden z tematów głównych tego numeru „Miesięcznika Ubezpieczeniowego” podatkom. Część tę otwierają Przemysław Borowiec i Karolina Stańczak z KPMG na s. 5 artykułem o podatku od składek ubezpieczeniowych – w których krajach stosowane jest to rozwiązanie, z jakimi opłatami się wiąże i jakie skutki może mieć dla polskich ubezpieczycieli. Ostatnim zmianom dotyczącym cen transferowych przyglądają się na s. 7 Mikołaj Michalski i Łukasz Linek z Deloitte. Robert Kujoth z PwC na s. 9 opisuje wymogi w obszarze wynagrodzeń przewidziane w dyrektywie Solvency II. Natomiast Dorota Walerjan z Hogan Lovells na s. 11 – wynagrodzenie w umowie ubezpieczenia na cudzy rachunek.
Oprócz podatków z pewne są też oczywiście nieustające zmiany prawne. Jednym z obszarów podlegającym coraz to nowym wymogom jest likwidacja szkód. Dagmara Wieczorek-Bartczak i Kamil Jasiński z EY na s. 13 podkreślają, że zwiększa to wagę kwestii zarządczych i zgodności z prawem w zakładach ubezpieczeń. O praktycznych aspektach zmian regulacyjnych pisze Michał Makarczyk z Compensy na s. 15. Ubezpieczyciele bacznie też obserwują orzecznictwo, ze szczególnym uwzględnieniem uchwał Sądu Najwyższego. O uchwale dotyczącej pokrywania kosztów leczenia prywatnego z ubezpieczenia OC ppm piszą z jednej strony przedstawiciele Rzecznika Finansowego, autora wniosku do SN, (s. 19), z drugiej strony – Katarzyna Świsłowska z Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym (s. 21). W numerze ponadto o sumie ubezpieczenia/sumie gwarancyjnej w procesie likwidacji szkody (s. 17), dotychczasowych wrażeniach z funkcjonowania BLS (s. 29) oraz wykorzystaniu narzędzi do oceny rozmiaru szkody na osobie (s. 23).


Eliza Kosicka 
  Dział Kadr
   Wzmacnianie sprzedaży – Ida Krzemińska-Albrycht
PODATKI
(temat miesiąca)
   Insurance Premium Tax –
      Przemysław Borowiec, Karolina Stańczak, KPMG
   Podmioty powiązane –
      Mikołaj Michalski, Łukasz Linek, Deloitte
   Wynagrodzenia w Solvency II – Robert Kujoth, PwC
   Wynagrodzenie w umowie na cudzy rachunek –
      Dorota Walerjan, Hogan Lovells
Regulacje w praktyce - likwidacja
   Regulacje a efektywność –
      Dagmara Wieczorek-Bartczak, Kamil Jasiński, EY
   Wyzwania za i przed nami – Michał Makarczyk, VIG Ekspert
   Suma ubezpieczenia/gwarancyjna –
      Paweł Stykowski, InterRisk
   Sąd po stronie poszkodowanych –
      Anna Dąbrowska, Aleksander Daszewski, Biuro RF
   Rehabilitacja szansą dla poszkodowanych –
      Katarzyna Świsłowska, CPOP
   Bicz na whiplash – Waldemar Truszkiewicz, HBT
   Co dał BLS? –
      Barbara Załęska, Marcin Nedwidek,
      Boston Consulting Group
Okiem aktuariusza
   Po co pytać? O co pytać? – Wojciech Rabiej
Zarządzanie zmianą
   Zabójca skuteczności –
      Andrzej Śmiech, Śmiech & Partners

UFG
  
BDU – korzyści i warunki –
      Robert Stachura, Kamil Gala, Wojciech Majewski
, UFG
Prawo
   Kontrola incydentalna –
      Izabela Szpyt, Przemysław Szałański
,
      Szpyt Kancelaria Prawna 
   Opinie lekarskie – Andrzej Załęski, BMSP

Ubezpieczenia rolne
  
Ubezpieczenia indeksowe upraw –
      Paweł Rozumek, UE w Poznaniu
Cyberubezpieczenia

  
Ochrona ryzyka cyber – Michał Molęda, Leadenhall
Ubezpieczenia transportowe
  
Zakres ubezpieczenia – Marek Izraelski
HR
  
Kto za ile? – Sandra Moczarska, Antal

Okiem Językoznawcy
   Upraszczamy OWU – Radosław Pawelec, UW
Felieton
   Curate ipsum – leczmy się... – Paweł Sikora

Rozkładówki

  
Rynek ubezpieczeń na życie po I połowie 2016 r.
  
Rynek ubezpieczeń majątkowych po I połowie 2016 r.

Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.