Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2014 >> 06 

 Mapa strony


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Czerwiec 2014

Zobacz numer poprzedni 


 


 

Zamów:

Ten numer

Prenumeratę


OszuściDużym problemem branży ubezpieczeniowej, nie tylko w Polsce, jest społeczne przyzwolenie na oszustwa ubezpieczeniowe.  Ewa Kowalska z Generali na s. 7 wskazuje na przyczyny takiej sytuacji. Panujące przekonanie, że „banki i ubezpieczyciele” to złodzieje, nie pomaga w walce z przestępczością ubezpieczeniową. Ale z drugiej strony, jak pisze Piotr Majewski z WSB w Toruniu na s. 5, polityka dotycząca postaw i działań ubezpieczyciela wobec przestępczości ubezpieczeniowej  ma również wpływ na postrzeganie ubezpieczycieli w społeczeństwie. Koło się więc zamyka.
Oszustwa ubezpieczeniowe dotykają dziś nie tylko ubezpieczeń komunikacyjnych. To również ubezpieczenia na życie. Również w mediach coraz więcej nagłaśnianych jest tego typu przypadków. Coraz więcej przypadków przestępczości ubezpieczeniowej widać także np. w obszarze ubezpieczeń finansowych czy transportowych. Małgorzata Cybulska i Dorota Gaca z Euler Hermes na s. 11 analizują kilka charakterystycznych zjawisk dotyczących kontrahentów, których należności mają podlegać ubezpieczeniu, jak i uchybień po stronie ubezpieczających. Z kolei Piotr Stachowiak z Avivy na s. 9 opisuje zjawisko kradzieży ładunku na tzw. fałszywego przewoźnika. 
Skuteczna walka z oszustwami ubezpieczeniowymi może stanowić też o przewadze konkurencyjnej ubezpieczycieli. O innych przewagach pisze Piotr Kondratowicz z KPMG na s. 13. Cztery uniwersalne obszary w tym zakresie to: oferta wartości dla klienta, oferta wartości dla pośrednika, zdolność do generowania wyników finansowych oraz zdolność do identyfikacji o skutecznego wdrażania zmian.  W ubezpieczeniach komunikacyjnych elementem przewagi konkurencyjnej może okazać się bezpośrednia likwidacja szkód. O jej zaletach, ale też zagrożeniach pisze Jarosław Matusiewicz z Uniqi na s. 15. Janusz Żak i Damian Ziąber z Prudentiala na s. 17 wskazują, że w ubezpieczeniach na życie przewagę mogą dać automatyzacja procesu indywidualnej oceny ryzyka oraz wizerunek.
Ten ostatni zresztą powinien być ważny dla wszystkich ubezpieczycieli.


Eliza Kosicka 

 


 

 

 


  

PRZESTĘPCZOŚĆ UBEZPIECZENIOWA
(temat miesiąca)
  
Jawnie o wyłudzeniach – Piotr Majewski, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
   Sposób na przekręt – Ewa Kowalska, Generali
   Fałszywy przewoźnik – Piotr Stachowiak, Aviva TUO
   Oszustwo z umów ubezpieczenia należności – Małgorzata Cybulska, Dorota Gaca, Euler Hermes  
Przewagi konkurencyjne
  
Przewagi konkurencyjne w ubezpieczeniach – Piotr Kondratowicz, KPMG Polska
   BLS – dobro czy zło konieczne? – Jarosław Matusiewcz, Uniqa
   Konkurencja w ubezpieczeniach na życie – Janusz Żak, Damian Ziąber, Prudential
Zarządzanie
  
Nielojalność klientów – zagrożenie, a może szansa? – Maciej Rekosz, Vadym Rokitskyy, Accenture  
Ubezpieczenia OC
  
Wspólnota mieszkaniowa – Maria Tomaszewska-Pestka, LabRisk.pl
Likwidacja szkód
  
Duże szkody w maszynach – Robert Konopko, Eksperci Zdarzeń Losowych
   Nic o nas bez nas – Michał Sztykiel, Eksperci NEMU
Wytyczne KNF
  
Wytyczne KNF dotyczące dystrybucji ubezpieczeń – Małgorzata Surdek, Ewa Świderska, CMS

   Rzetelna polityka informacyjna według KNF – Piotr Czublun, Kancelaria Czublun Trębicki

Prawo
  
Legitymacja w CAR/EAR , cz. 2 – Marek Opiela, Kancelaria Dittmajer i Wspólnicy
   Zagadka podwójnego OC – Bartosz Paczesny, STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi
Okiem Brokera
  
Meandry ubezpieczeń samorządów – Piotr Kasprzyk, Akma-Brokers

Klauzule abuzywne

   Nieostrość przesłanek a abuzywność – Mirosław Drzewicki

Szkody osobowe

   Kilka faktów o ICF i HBT Index – Jarosław Berent, Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii

Ochrona prawno-podatkowa

   Ubezpieczenie kosztów doradztwa podatkowego - Przemysław Milczek, ISP Modzelewski i Wspólnicy

Ubezpieczenia zdrowotne
  
Produkty, sprzedaż, rentowność, cz. 3 – Witold Paweł Kalbarczyk
Okiem Językoznawcy
  
Przypadek i wypadek cd. – Radosław Pawelec,UW
Dzień z życia
  
Monika Woźniak-Makarska
Felieton
  
Na liście Wielkiego Brata – Paweł Sikora

Rozkładówki
   Wypadki drogowe w 2013 r.

   Katastrofy w 2013 r.

  
   
   
następny 
 

Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.