Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2014 >> 05 

 Mapa strony


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Maj 2014

Zobacz numer poprzedni następny  

Zamów:

Ten numer

Prenumeratę


SzkodaDuża szkoda kojarzy się przede wszystkim z wysokimi stratami. Jak pisze Marcin Janicki z Crawford na s. 10,  „duże skomplikowane szkody” stanowią jedynie 2% wszystkich rejestrowanych w ciągu jednego roku zdarzeń szkodowych, ale generują prawie 80% wartości wszystkich wypłacanych odszkodowań. Jednak duża szkoda to często również bardzo skomplikowany proces likwidacji. Marcin Janicki pisze o dużej szkodzie jako o projekcie, którym należy zarządzać. Na skomplikowanie procesu likwidacji wskazuje również Paweł Kamiński z Cunningham Lindsey Polska na s. 12. Zwraca uwagę m.in. na czas, wielość elementów, a także emocje towarzyszące takim szkodom. Radosław Sęczyk z firmy Eksperci Zdarzeń Losowych na s. 8 przedstawia tematykę szkód w robotach drogowych. Z kolei Sebastian Jankowski z Eksperci NEMU na s. 6, opisując szkody w elektrowniach wiatrowych, pokazuje jak ważne jest precyzyjne określenie w umowie przedmiotu ubezpieczenia. A Marcin Kowalski z PTR na s. 14 pisze o reasekuracji katastroficznej.
Z dużymi ryzykami wiąże się też temat koasekuracji. Dr Justyna Orlicka na s. 27 opisuje ten temat w kontekście prawa konkurencji.
Drugi główny temat obecnego numeru „Miesięcznika Ubezpieczeniowego” – jak zawsze w maju – poświęcamy brokerom ubezpieczeniowym. Sytuacja na rynku ubezpieczeniowym powoduje, że dla wielu brokerów nastał trudny czas. O tym, z czego to wynika i co może jeszcze nastąpić, pisze Marcin Z. Broda na s. 20. Błażej Szczerba z grupy MAK na s. 22 zastanawia się, czy przyszłością może być „uniwersalny pośrednik ubezpieczeniowy”. Bez wątpienia już też trudno wyobrazić sobie pracę brokera ubezpieczeniowego bez wsparcia ze strony narzędzi IT, o czym w artykule Krzysztofa Cicheckiego, WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi, na s. 25. Z kolei Paweł Sukiennik, XS Market Support, na s. 18 zebrał kilka przemyśleń na temat pracy brokera.


Eliza Kosicka 

 


 

 


  

Dział kadr
  
Powolna stabilizacja – Eliza Kosicka
DUŻE SZKODY
(temat miesiąca)
  
Elektrownia wiatrowa – Sebastian Jankowski, Eksperci NEMU
   Szkody w robotach drogowych – Radosław Sęczyk, Eksperci Zdarzeń Losowych
   Projekt „Duża szkoda” – Marcin Janicki, Crawford Polska
   Duża i skomplikowana – Paweł Kamiński, Cunningham Lindsey Polska
   Świadome działanie – Marcin Kowalski, PTR
Brokerzy
  
Jestem brokerem – Paweł Sukiennik, XS Market Support
   Broker w odwrocie – Marcin Z. Broda
   Uniwersalny pośrednik ubezpieczeniowy – Błażej Szczerba, MAK
   Rozwijaj się z IT albo giń – Krzysztof Cichecki, WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi
Koasekuracja
  
Koasekuracja a konkurencja – dr Justyna Orlicka
Ochrona prawna
  
Jak sprzedawać ochronę prawną? – Tomasz Gaj, Risk Partner
Solvency II
  
Funkcja zarządzania ryzykiem – Witold Florczak, AKSJOM Doradztwo Aktuarialne
   Trzy filary, trzy prędkości – Marcin Truszkowski, EY
Okiem brokera
  
Sport a ubezpieczenia – Tomasz Śliwiński, Akma-Brokers
Prawo
  
Sankcje międzynarodowe a ubezpieczenia – Konrad Drzewicki, AIG
   Legitymacja w CAR/EAR , cz. 1 – Marek Opiela, Kancelaria Dittmajer i Wspólnicy
   Klauzula rebus sic stantibus – Cezary Chułek, Kancelaria Czublun Trębicki
Ubezpieczenia OC
  
Roszczenie w claims made – Michał Molęda, Leadenhall
Ubezpieczenia zdrowotne
  
Produkty, sprzedaż, rentowność, cz. 2 – Witold Paweł Kalbarczyk
Okiem Językoznawcy
  
Przypadek i wypadek – Radosław Pawelec,UW
Dzień z życia
  
Aleksandra Wiktorow
Felieton
  
Rewolucja akumulatorów – Paweł Sikora

Rozkładówki
   Grupy ubezpieczeniowe w Polsce

   Rynek bancassurance w 2013 r.

  
   
   

Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.