Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2014 >> 02 

 Mapa strony


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Luty 2014

Zobacz numer poprzedni  następny 

Zamów:

Ten numer

Prenumeratę


SzokPrawie od dwóch lat rynek ubezpieczeniowy i bankowy czekał na wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie bancassurance. Już po piśmie przewodniczącego KNF z lutego 2012 r. i wystąpieniu wiceprzewodniczącego Wojciecha Kwaśniaka na Kongresie Bancassurance można było się spodziewać możliwego kierunku, w którym pójdzie nadzór. Jednak ogłoszony 30 grudnia 2013 r. projekt Rekomendacji U i tak okazał się szokiem. Jednak nie spodziewano się aż tak daleko idących zapisów. Jakub Nawracała na s. 10 odnosi się do wybranych kwestii poruszonych w rekomendacji, które wywołują kontrowersje. Wiele kontrowersji wywołały m.in. postanowienia dotyczące wynagrodzenia banku i ujawniania prowizji. Nad tym zagadnieniem pochylił się Piotr Czublun na s. 8. Z kolei Konrad Piech z DLA Piper na s. 6 opisuje rozwiązania Rekomendacji U związane z ochroną klientów.
W ubiegłym miesiącu w „Miesięczniku Ubezpieczeniowym” sporo miejsca poświęciliśmy szkodom osobowym, w tym zagadnieniu rehabilitacji. Do tematu z pewnością będziemy jeszcze wracać. W tym numerze piszemy o innych szkodach komunikacyjnych, których likwidacja wzbudza wiele emocji. Wśród omawianych tematów pojawia się kwestia pojazdu zastępczego, o którym pisze na s. 16 Monika Borowiecka-Paczkowska. Pewnie nie mniej problemów wiąże się z wyceną utraty wartości handlowej pojazdów wypadkowych (tekst dra Piotra Majewskiego na s. 12). Z kolei Adam Babik i Tomasz Więch z LCS na s. 14 piszą o regresach do zarządców dróg.
Zachęcamy również do przeczytania artykułu Wojciecha Mojżuka z KPMG na s. 30, który próbuje sprawdzić wytrzymałość systemu ubezpieczeń majątkowych w Polsce na roszczenia z tytułu zadośćuczynień. Warto spojrzeć na te wyliczenia.


Eliza Kosicka

 


 

 


  

Dział kadr
  
Konsekwentne zmiany – Eliza Kosicka
Projekt rekomendacji U
(temat miesiąca)

   Bardziej chronić klienta... – Konrad Piech, DLA Piper
   Charytatywny bancassurance – Piotr Czublun, Czublun Trębicki
   Granice rekomendacji – Jakub Nawracała, Jynga, Nawracała i Wspólnicy

Szkody komunikacyjne

   Naprawa = tańszy? - Piotr Majewski, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

   Regresy do zarządców dróg - Adam Babik, Tomasz Więch, LCS-Loss Control Service

   Pojazd zastępczy - Monika Borowiecka-Paczkowska, MBP Szkolenia Ubezpieczeniowe

Szkody osobowe
   Szkody osobowe a rehabilitacja, cz. 2 – Julita Czyżewska, PZU
Likwidacja szkód
   Potencjał współpracy – Tomasz Piankowski, Vadym Rokitsky, Accenture

   Koncepcje odpowiedzialności likwidatora, cz. 2 - Dawid Karlikowski, Eksperci NEMU

Aktuariat
   Zadośćuczynienia – wytrzymałość systemu – Wojciech Mojżuk, KPMG
Okiem Brokera
   Szkodowość – Piotr Rapusta, Akma-Brokers

Zabezpieczenia pożarowe

   Spokojny sen? – Robert Kurzac, Allianz

Ubezpieczenia OC
   Koszty obrony – Maria Tomaszewska-Pestka, LabRisk.pl

HR

   Budowanie zaangażowania - Krystyna Matysiak, Link4

ADR

   ADR – wybrane rozwiązania, cz. 2 - Małgorzata Więcko-Tułowiecka, Biuro RzU

Direct

   Ubezpieczeniowe eldorado - Krystian Wesołowski, Blue Finance

Działalność lecznicza

   Zarządzanie ryzykiem medycznym, cz. 2 - Witold Paweł Kalbarczyk

Okiem językoznawcy

   Kłopotliwe zaimki - Radosław Pawelec, UW

Rozkładówki

   
Rynek bancassurance po 3 kw. 2013 r. – dział I
   
Rynek bancassurance po 3 kw. 2013 r. – dział II

Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.