Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2009 >> 10 

 Mapa strony

Zamówienie:: Europejska norma:: Różne metody na Belkę:: Rozkładówki 

 


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Październik 2009

Zobacz numer poprzedni i następny 


 

 

Zamów:

Ten numer

Prenumeratę


Poznać D&O


Ubezpieczenia D&O spotykają się w Polsce z coraz większym zainteresowaniem. Mariusz Młynarczyk z Chartis Central Europe and CIS w tekście na s. 12 tłumaczy, że czynnikami, które mają na to wpływ, są m.in. rosnąca świadomość oraz fakt pojawiania się roszczeń pokrywanych z tego typu polis. Nie oznacza to jednak, że na rynku panuje pełne zrozumienie sensu D&O. Jakub Pokrzywniak i Maciej Szambelańczyk z Kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr tłumaczą na s. 10, że nadal w wielu spółkach ubezpieczenie D&O kupowane jest tylko jako dodatek do innych polis OC.
Z nieznajomości tego typu ubezpieczeń może wynikać przekonanie, że ustawa kominowa nakłada pewne ograniczenia na zarządy spółek Skarbu Państwa, o czym pisze Paweł Krak z Allianz na s. 7. Paweł Sikora (s. 16) zwraca z kolei uwagę na nieobecność w polskim prawie konstrukcji czystej straty finansowej, która jest przedmiotem ubezpieczenia D&O.
Kolejnym tematem, szerzej omówionym w bieżącym numerze, są produkty oszczędnościowe. Okazuje się, że w kryzysie klienci z dystansem podchodzą do produktów unit-linked, a skłaniają się raczej ku tym z gwarancją ochrony kapitału. Wydawać by się mogło, że doskonałym rozwiązaniem dla inwestorów powinny być zatem struktury. Marcin Krasoń z Open Finance na s. 20, pokazuje, jak skomplikowane są to produkty. Poza unit-linked na znaczeniu tracą również polisolokaty. Anna Mazerant i Marcin Krzykowski z Millimana na s. 22 wyjaśniają przyczyny tego trendu.
W tym miesiącu na łamach Miesięcznika Ubezpieczeniowego rozpoczynamy kolejny cykl, tym razem traktujący o zagadnieniach podatkowych w ubezpieczeniach. W pierwszej jego części Aleksandra Bońkowska z KPMG pokazuje, jakie znaczenie dla posiadaczy ubezpieczeń z funduszem kapitałowym może mieć sposób rozliczania podatku Belki (s. 38).


Marta Kasperek


Sprostowanie

W drukowanej wersji październikowego numeru Miesięcznika Ubezpieczeniowego, w rozkładówkach z wykresami z danymi rynku, zdarzyły się błędy - dane niektórych firm przez pomyłkę zostały pominięte.

Poprawną wersję można pobrać w całości w pliku PDF.

Czytelników oraz zainteresowane firmy za błąd przepraszamy

Redakcja
 


 

 D&O i POSI
(temat miesiąca)
     Ustawa kominowa a D&O – Paweł Krak, Allianz
     Niejednoznaczna ochrona - Jakub Pokrzywniak, Maciej Szambelańczyk,

     Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr
     Europejska norma – Mariusz Młynarczyk, Chartis Central Europe
     Bezpieczna emisja – Weronika Chmielewska, Paweł Krak,

     PWS Konstanta, Allianz
Produkty oszczędnościowe
     Ograniczanie ryzyka – Eliza Kosicka
     Struktury nie dla każdego – Marcin Krasoń,  Open Finance

     Polisolokaty - schyłek rynku - Anna Mazerant, Marcin Krzykowski, Milliman
Rynkowe statystyki
     Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych i ubezpieczeń na życie

     w I połowie 2009 r.
Zarządzanie
     Solvency II nie wystarczy – Jochen Messemer, Ergo International
Konferencje
     Problematyczna terminologia – Anna Sitarek
Ubezpieczenia komunikacyjne
     Komunikacja z perspektywami – Mariusz Garwacki
Ubezpieczenia OC
     Charakter OC brokera – Michał Molęda, HDI-Gerling
Ubezpieczenia zdrowotne
     Co daje konsolidacja? – Dorota M. Fal, ITMed
Podatki
     Różne metody na Belkę – Aleksandra Bońkowska, KPMG
IT
     O umowie wdrożeniowej cd. – Piotr Czublun
Wokół aktuariatu
     Ryzyko kredytowe – Marcin Szczuka, Deloitte
Słowniczek
     Klasyfikacja umów reasekuracji – Bernard Kucharski
Techniki sprzedaży
     Perspektywa klienta – Krzysztof Groszyk
Inwestycje
     Regularne inwestowanie, cz. 8 – Ewelina Luboń, Analizy Online
Inne
     Kalejdoskop - Co dalej z PZU? - Marcin Z. Broda
     Felieton - Szkoda, której nie było – Paweł Sikora
     Dział kadr - Nieoczekiwane zmiany - Eliza Kosicka
Rozkładówki
     Wyniki finansowe ubezpieczycieli majątkowych w I półroczu 2009
     Wyniki finansowe ubezpieczycieli życiowych w I półroczu 2009


Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.