Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2009 >> 03 

 Mapa strony

Zamówienie:: Kość wiecznej niezgody:: Modele na kryzys 

 


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Marzec 2009

Zobacz numer poprzedni i następny


Zamów:

Ten numer

Prenumeratę

Zależności

Nie da się ukryć, że rynek ubezpieczeniowy powiązany jest z rynkiem kapitałowym. Interakcje są widoczne na kilku płaszczyznach. Z jednej strony ubezpieczyciele oferują bowiem produkty firmom planującym debiuty na giełdzie. Charakterystykę takich ubezpieczeń, na razie jeszcze mało popularnych na polskim rynku, przedstawia Paweł Sukiennik w tekście na s. 8. Z drugiej − słaba koniunktura na giełdzie ma bezpośredni wpływ na wyniki ubezpieczycieli. Jest to szczególnie widoczne w przypadku ubezpieczycieli życiowych, którzy w ostatnim  czasie dużą część składki pozyskiwali dzięki produktom inwestycyjnym. Dlatego też, jak wyjaśnia Michał Herbich z Trio Management na s. 10, w Polsce bezpośrednim efektem dekoniunktury na rynku akcji był spadek przychodów z grupy 3 ubezpieczeń na życie.
Dekoniunktura wpłynęła także negatywnie na wyniki otwartych funduszy emerytalnych, co potwierdza Agnieszka Nogajczyk-Simeonow, prezes Allianz PTE, podkreślając w tekście na s. 12, że OFE w 2008 r. po raz pierwszy w historii osiągnęły ujemne stopy zwrotu.
O ile ubezpieczenia na życie nękają problemy bieżące, z kryzysem na czele, o tyle w ubezpieczeniach majątkowych eksperc starają się rozwiązać odwieczny problem dotyczący szkody całkowitej. Problemy związane z interpretacją przepisów na tym tle, zwłaszcza w sferze obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnej, opisują eksperci z Biura Rzecznika Ubezpieczonych na s. 16. Na s. 20 pokazano z kolei, jak wygląda szkoda całkowita w praktyce rynkowej, zarówno w przypadku OC, jak i AC.
W sektorze zdrowotnym, jednym z najbardziej dyskutowanych obecnie tematów jest natomiast trwająca konsolidacja. Jak wyjaśnia Marcin Ajewski z Healthcare Consultants Poland na s. 22, proces ten najprawdopodobniej będzie przebiegać w dwóch etapach: najpierw łączyć się będą małe firmy w średnie, a następnie − średnie w duże.
Odchodząc od naszego rynku i lokalnych problemów, warto poczytać, jak zorganizowane są ubezpieczenia w innych, egzotycznych dla nas kulturach. Temat takaful − ubezpieczeń dla muzułmanów przybliża Marcin Wojtkowiak w tekście na s. 40.

Anna Sitarek

 


 

 


Spis treści
Wokół giełdy
(temat miesiąca)
   
Na czas bessy czy hossy? – Paweł Sukiennik, PS Consult
    Konsekwencje spadków – Michał Herbich, Trio Managenent
    Portfele OFE – Agnieszka Nogajczyk-Simeonow, Allianz PTE
    Lokaty pod lupą - Katarzyna Kędziora
Szkoda całkowita
    Komu się nie opłaca? – Małgorzata Więcko,
    Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Ubezpieczonych
    Tu zaniżyć, tam zawyżyć – Karol Golec, Hexa
    Kość wiecznej niezgody – Marta Kasperek
Ubezpieczenia zdrowotne
    Nieuchronna konsolidacja – Marcin Ajewski, Healthcare Consultants
Rynkowe statystyki
    Skargi do Rzecznika Ubezpieczonych w 2008 r.
Cargo dla dociekliwych
    Ładunki masowe – Piotr Stachowiak, CU TUO
Ubezpieczenia na życie
   
Klient na badaniach – Anna Sitarek
Ubezpieczenia komunikacyjne
   
Co z branżą bez GVO? – Alfred Franke, SDCM
Wokół aktuariatu
   
Modele na kryzys – Marcin Szczuka, Deloitte
Prawo
   
Wina czy ryzyko? – Jakub Nawracała, Concordia
Rynki zagraniczne
   
Polisy z Koranem – Marcin Wojtkowiak
Techniki sprzedaży
   
Zrozumieć klienta – Bartek Posmyk, Sandler Training
Słowniczek
   
Systemy ubezpieczenia – Bernard Kucharski, PTR
Inwestycje
   
Regularne inwestowanie, cz. 2 – Ewelina Luboń, Analizy Online
Konferencje
   
Odpowiedzialność cywilna – Marcin Z. Broda
Inne
    
Kalejdoskop - Zastaw - Marcin Z. Broda
     Felieton - Uczciwi i prawdomówni – Paweł Sikora
     Dział kadr - Nie tylko prezesi - Eliza Kosicka

Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.