Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2016 >> 01 

 Mapa strony


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Styczeń 2016

Zobacz numer poprzedni następny


 


 

Zamów:

Ten numer

PrenumeratęW przededniu zmian

Rok 2015 nie był łatwy dla branży ubezpieczeniowej. Liczne i wymagające szybkiego przystosowania się zmiany prawne, duża konkurencja, wojna cenowa, pogarszające się wyniki. Michał Kiesiński z EIB na s. 12 przygląda się przyczynom spadku cen. Według niego zmiany mające przynieść poprawę rentowności zaczną być odczuwalne w połowie 2016 r., a apogeum rynek osiągnie w 2017 r. Zmiany mogą sięgnąć dalej, nie tylko cen. Veit Stutz, prezes Allianz, na s. 6, prognozuje, że przyszłością są modułowe produkty, sprzedawane przy wykorzystaniu nowych technologii, które przyspieszą zawarcie umowy.
Sporo pracy mieli ubezpieczyciele życiowi. Głównie za sprawą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz pozwów zbiorowych. Po doświadczeniach ostatnich lat Marcin Krzykowski i Dawid Radwan z Millimana na s. 7 wskazują możliwe kierunki rozwoju branży. Oczywiście nie można zapominać o wymogach wprowadzonych nową ustawą o działalności ubezpieczeniowej, o których pisze Grzegorz Kaliszuk z Allianz na s. 10. W ubiegłym roku mieliśmy także kolejne przykłady konsolidacji na rynku ubezpieczeń. Beata Balas-Noszczyk i Maryla Surowiec z Hogan Lovells na s. 16 przypominają, jakimi wymogami prawnymi rządzą się takie transakcje. Monika Gronowska z PwC na s. 14 przygotowała z kolei zbiór najważniejszych zmian podatkowych.
Miniony rok to również ostatnie przygotowania do wejścia w życie Solvency II. Jednak, według Roberta Pusza z Aegonu (s. 20), rozbieżności interpretacyjne oraz brak szerszej dyskusji o niektórych tematach powodują, że chyba dziś nikt nie jest w 100% przygotowany na Solvency II. Wątpliwości pojawiają się choćby przy wymogach dotyczących funkcji aktuarialnej, o której pisze Jacek Skwierczyński z Open Life, prezes Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy na s. 22. Z kolei o funkcji zarządzania ryzykiem piszą Marcin Sadek i Marcin Ramotowski z EY na s. 24.  Na koniec artykuł Katarzyny Kędziory, Audit&Consulting services, na s. 30 poświęcony znaczeniu prawidłowego określenia rezerwy składki zarobionej dla kalkulacji wymogu wypłacalności.


Eliza Kosicka 
 
 


Dział Kadr
   Jak w lunaparku – Ida Krzemińska-Albrycht
PODSUMOWANIA, PROGNOZY
(temat miesiąca)
   Nastawienie: stawmy czoło zmianom – Veit Stutz, Allianz
   Kolejne trudności – Marcin Krzykowski, Dawid Radwan, Milliman
   Nowa era unit-linków – Grzegorz Kaliszuk, Allianz
   Coś być musi – Michał Kiesiński, EIB
   Nowy rok, nowe przepisy – Monika Gronowska, PwC
   Przejęcia i fuzje w teorii i praktyce – Beata Balas-Noszczyk, Maryla Surowiec, Hogan Lovells
   Predykcje 2016 – Karolina Korzeniewska, Antal Banking & Insurance
Solvency II
   Gotowi na Solvency II? – Robert Pusz, Aegon
   Oczekiwania względem aktuariusza – Jacek Skwierczyński, Open Life
  
Rola i znaczenie CRO – Marcin Sadek, Marcin Ramotowski, EY
  
Rezerwa składek – Katarzyna Kędziora, Audit&Consulting services
Ubezpieczenia komunikacyjne
   Lojalność klientów – Małgorzata Ślepowrońska, Wojciech Bijak, Kamil Gala, UFG                                                            
Prawo
   Wdrażanie rozporządzeń – Piotr Czublun,
Kancelaria Czublun Trębicki
Cyberryzyka
   Dane to pieniądz – Robert Powierża, Eksperci NEMU
Zmiany proklienckie
   Dobro wraca – Mateusz Jakitowicz, Ergo Hestia
Ubezpieczenia transportowe
   Ryzyka – Marek Izraelski
Ubezpieczenia OC
   Przyszłość OC – Michał Molęda, Leadenhall
Okiem brokera
   Broker w banku – Andrzej Ruciński, Michał Mazur, Akma-Brokers
Ubezpieczenia zdrowotne

   Ubezpieczenia LTC, cz.2 – Witold Paweł Kalbarczyk
Zarządzanie zmianą
   Wypalenie zawodowe – Andrzej Śmiech,
Śmiech & Partners
Okiem Językoznawcy
   Każdy i wszyscy – Radosław Pawelec, UW
Felieton
   Dobry rok – Paweł Sikora

Rozkładówki

  
Rynek bancassurance po 3 kw. 2015 r. - dział I
  
Rynek bancassurance po 3 kw. 2015 r. - dział II    

Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.