Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2017 >> 09 

 Mapa strony


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Wrzesień 2017

Zobacz numer poprzedni następny


 


Zamów:

Ten numer

PrenumeratęPrzyszłośćUbezpieczyciele coraz częściej mówią, że chcą być wszędzie tam, gdzie potencjalny klient, i w tym samym czasie, kiedy pojawia się potrzeba ubezpieczeniowa. Jak pisze Mariusz Kurowski, wiceprezes Benefii, na s. 6, to klienci wyznaczają kierunki rozwoju produktu. I kluczowym hasłem staje się „innowacyjność” oraz wykorzystanie przewag technologicznych. Implementację nowych rozwiązań, multi- i omnikanałowość na przykładzie grupy Europa pokazuje Magdalena Marciniak na s. 9. Nowe technologie, direct, mają również wpływ na takie kanały dystrybucji jak bancassurance. Tomasz Kromolicki z Concordii na s. 8 podkreśla, że menedżerowie odpowiedzialni za bancassurance muszą się zaangażować w wyścig technologii i zwracać uwagę na insurtechy. Wreszcie na s. 11 wielostronne spojrzenie na kanał dealerski i leasingowy.
Odnosząc się do przyszłości, niektórzy prognozują, że zakład ubezpieczeń będzie docelowo tylko dostarczycielem pokrycia, a wszystkie inne aspekty będą outsourcowane. Zanim ta wizja się zrealizuje, warto przyjrzeć się, jakim uwarunkowaniom rynkowym i prawnym obecnie podlega outsourcing w ubezpieczeniach. O wyborze usługodawców zewnętrznych i konstrukcji umowy outsourcingowej pisze Konrad Rochalski, ArchiDoc, na s. 15. Praktyczne aspekty takich decyzji przy call center i assistance  pokazują Anna Szawro i Irena Fuławka z PZU na s. 17. Z kolei Diana Renata Bożek z Allianz na s. 18 pokazuje specyfikę ubezpieczeń ochrony prawnej w kontekście outsourcingu likwidacji szkód. Korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania centrów usług biznesowych (BPO, Business Process Outsourcing) oraz centrów usług wspólnych (SSC, czyli Shared Service Center) pokazuje Karolina Korzeniewska z Antala na s. 14. Wyzwaniem są również przepisy prawne – podatkowe (o czym Przemysław Borowiec i Marek Żukowski z KPMG na s. 20), jak i o ochronie danych osobowych, szczególnie w kontekście RODO (Michał Kluska i Agnieszka Kaczmarek z Domański, Zakrzewski, Palinka na s. 22).


Eliza Kosicka
 


 
 


Dział Kadr
   Letnie spowolnienie –
      Ida Krzemińska-Albrycht
W mojej opinii
 
  Patrzeć przed siebie - Artur Borowiński, Compensa
INNE KANAŁY
(temat miesiąca)
   Must have czy fanaberia – Mariusz Kurowski,
      Benefia
   Bancassurance - stan i perspektywa –
      Tomasz Kromolicki, Concordia
   Wielokanałowość to konieczność -
      Magdalena Marciniak, Europa
  
Dealerzy i leasingi
Outsourcing
  
Wiraże w ubezpieczeniach - Karolina Korzeniewska,
      Antal
   Outsourcing w branży ubezpieczeniowej -
      Konrad Rochalski, ArchiDoc, Grupa OEX
   Outsourcing w... - Anna Szawro, Irena Fuławka,
      PZU
   Blaski i cienie - Diana Renata Bożek, Allianz
   Outsourcing a VAT - Przemysław Borowiec,
      Marek Żukowski, KPMG
   RODO i spółka - Michał Kluska, Agnieszka Kaczmarek,
       Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka
Dane osobowe
   Podejście oparte na ryzyku w RODO -
      Krzysztof Kaźmierczak, Kancelaria Barta Litwiński,
      Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów
Ze świata
   Nowa metoda diagnostyczna w onkologii -
      Arkadiusz Lipka, Swiss Re
Rachunkowość
  
Przykład wyceny zobowiązań ubezpieczeniowych
   w IFRS 17 - Paweł Piętak, Adam Pasternak-Winiarski,
      Deloitte
Ustawa o dystrybucji
  
Rodzaje agentów - Paweł Stykowski, InterRisk
Prawo
  
OWU jako utwór - Andrzej Załęski, Kancelaria BMSP
Ocena ryzyka
  
Nowe/stare wyzwanie brokerskie - Bartosz Paczesny,
      Risk Guard
Ubezpieczenia OC
  
OC księgowego na nowo - Michał Molęda, Leadenhall
IT
  
Jak loT zrewolucjonizuje ubezpieczenia -
      Piotr Pastuszka, Christoph Baltzer, Sollers
HR
  
Atrakcyjny pracodawca - Magdalena Lewy,
      Joanna Wyrębowska, HRK
Zarządzanie zmianą
   Motywacja odkodowana - Andrzej Śmiech,
      Śmiech&Partners
Okiem Językoznawcy
   Brak – Radosław Pawelec, UW
Felieton
  Kto bogatemu zabroni? – Paweł Sikora 

Rozkładówki

  
Wnioski Rzecznika Finansowego / Ubezpieczonych
   do Sądu Najwyższego
 

 


Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.