Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2017 >> 04 

 Mapa strony


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Kwiecień 2017

Zobacz numer poprzedni następny


 


 

Zamów:

Ten numer

PrenumeratęWspółpraca

Wielu z ubezpieczycieli myśli obecnie, jak powinna wyglądać dystrybucja, jak zbudować i motywować sieć sprzedaży. Nie ma przy tym wątpliwości, że to agenci ubezpieczeniowi są dominującym punktem styku z ostatecznym klientem i to agenci są największą „siłą sprzedażową”. Michał Świderski z PZU na s. 6 pokazuje potencjał sieci wyłącznej, a także konkretne działania z zakresu rekrutacji, wsparcia agentów oraz systemy motywacji. O sieci wyłącznej i modelu „life plannerskim” w Pramerice opowiada Paweł Brzeźniak na s. 8. O zarządzaniu siecią sprzedaży z punktu widzenia multiagencji pisze Rafał Ćwikliński, prezes Asist, na s. 12, wskazując na trzy główne czynniki: wiedzę, relacje i system informatyczny. Zdaniem Michała Malczyńskiego, prezesa Fabryki Ubezpieczeń, „dopieszczanie” agenta przez ubezpieczyciela, które obecnie kojarzy się z rozdawaniem gadżetów czy wycieczek, powinno opierać się przede wszystkim na dobrych produktach, narzędziach, wsparciu fachowców (s. 10). Według Ergo Hestii jednym z pomysłów na wsparcie agentów są dobre relacje i komunikacja między stronami, stąd też powołanie w strukturach ubezpieczyciela Rzecznika Agenta (s. 14).  Dr Andrzej Janowski z Nord Partner na s. 15 pokazuje wnioski z badania dotyczącego zarządzania talentami w zakładach ubezpieczeń na życie. A o prognozach dotyczących przyszłości agentów można przeczytać na s. 17.
Coraz większym wyzwaniem dla ubezpieczycieli staje się zarządzanie informacjami o klientach i ich wykorzystanie. Jak przekonują Piotr Pastuszka i Przemysław Grądek z Sollers na s. 19, dobra infrastruktura big data, odpowiednie modele i procesy biznesowe mogą przynieść realne korzyści. Przykładem wykorzystania big data, według Marcina Nedwidka z BCG, jest polityka cenowa i wykrywanie fraudów (s. 21). Ważna jest nie tylko ilość i jakość informacji, ale także ich analiza – o czym w artykule Łukasza Marczyka i Łukasza Michalczyka z Accenture na s. 23 oraz Karoliny Marzantowicz z IBM na s. 31. Z kolei perspektywę ubezpieczyciela prezentuje Mariusz Kurowski z Benefii na s. 29.


Eliza Kosicka
 


 
 


Dział Kadr
   Kwiecień plecień  – Ida Krzemińska-Albrycht
W mojej opinii
  
Dokąd idziemy? – Tomasz Frączek, Mondial Assistance
AGENCI
(temat miesiąca)
   Siła agenta wyłącznego – Michał Świderski, PZU
   Jakość, nie ilość – Paweł Brzeźniak, Pramerica Życie
   Agenta okiełznać i o agenta zadbać – Michał Malczyński,
      Fabryka Ubezpieczeń
   Zarządzanie siecią agencyjną – Rafał Ćwikliński, Asist
   Kluczowa jakość współpracy – Anna Gładkowska,
      Ergo Hestia
   Talent a efektywność – Andrzej Janowski, Nord Partner
   Czy agenci zostaną? – Marcin Z. Broda
Big Data
   Big data – klucz do utrzymania pozycji? – Piotr Pastuszka,
      Przemysław Grądek, Sollers Consulting
   Ubezpieczyciele w świecie danych – Marcin Nedwidek,
      BCG
   Jak osiągnąć więcej? – Łukasz Marczyk,
      Łukasz Michalczyk, Accenture
   ... i stanie się wczoraj – Mariusz Kurowski,
      Benefia Ubezpieczenia
   Dane na wagę złota – Karolina Marzantowicz, Europa, IBM
Dane osobowe
 
Prawo do przenoszenia danych – Paweł Litwiński,
     
Kancelaria Barta Litwiński
Prawo
  
Trwały spór o trwały nośnik? – Anna Tarasiuk,
      Magdalena Krużyńska, Kancelaria Filipska Tarasiuk
   Obowiązki wynikające z Ustawy o ADR – Ilona Mosakowska,
      Kancelaria BMSP

Podatki
   Zagraniczne oddelegowania – Joanna Narkiewicz-Tarłowska,
      Aleksandra Bembnista, PwC

HR
  
Żeby nowe było lepsze – Monika Kulińska, Aviva
  
Czy zarząd może nosić damskie imię? – Piotr Mazurkiewicz,
     
HRK
Ubezpieczenia cyber

  
Cyber – klauzule C do G – Michał Molęda, Leadenhall
Zarządzanie zmianą
  
Gry psychologiczne w organizacji, cz. 2 – Andrzej Śmiech,
      Śmiech&Partners
 Okiem językoznawcy
  
Szczegół i słowa pochodne – Radosław Pawelec, UW
Felieton
 
IDD-zie nowe – Paweł Sikora

Rozkładówki

  
Wypadki drogowe w 2016 r.

 


Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.