Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2016 >> 11 

 Mapa strony


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Listopad 2016

Zobacz numer poprzedni następny


 


 

Zamów:

Ten numer

PrenumeratęPrewencja

Prewencja w ubezpieczeniach zajmuje szczególne miejsce. I jest też pojęciem wielowymiarowym. Cel jest za to jeden – zapobieganie, przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom i zagrożeniom oraz usuwanie ich przyczyn. Zarówno definicje, jak i podstawowe założenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przypomina Robert Kurzac na s. 7. O ochronie przeciwpożarowej pisze również Jacek Zboina z CNBOP-PIB (s. 11). Z kolei Bartłomiej Bartczak i Marta Meisner z Risk Coach Lab na s. 9 wskazują najważniejsze trendy w polityce prewencyjnej dla branży przemysłowej i rolę samych przedsiębiorców. Prewencja to nie tylko ograniczanie niepożądanych zdarzeń związanych z ubezpieczeniami majątkowymi. To także m.in. ograniczenie ryzyka wyłudzeń odszkodowań – o narzędziach i mechanizmach wykorzystywanych przez ubezpieczycieli pisze Marta Prus z SAS Institute na s. 14. Z kolei Jakub Nawracała na s. 5 przygląda się regulacjom dotyczącym funduszu prewencyjnego zakładu ubezpieczeń.
Intensywne dyskusje w ostatnim czasie dotyczą również pokolenia Y. Problem, albo inaczej – wyzwania – wiążące się z młodymi ludźmi dotykają też branży ubezpieczeniowej. Zarówno jeśli traktujemy ich jako potencjalnych klientów, jak i potencjalnych pracowników. O pokoleniu Y jako odbiorcy usług ubezpieczeniowych, w różnych ich odsłonach, piszą Katarzyna Wojdyła, członek zarządu Link4, na s. 18, Xenia Kruszewska, prezes TU Zdrowie, na s. 20 oraz Grzegorz Bors, wiceprezes Europy, na s. 16. Z kolei Marta Todorczuk z Antala na s. 22, pokazuje, jakimi kandydatami do pracy są millenialsi i jakie argumenty powinni wykorzystywać przyszli ich pracodawcy.


Eliza Kosicka 
  Dział Kadr
   Jak grzyby po deszczu – Ida Krzemińska-Albrycht
PREWENCJA
(temat miesiąca)
   Fundusz prewencyjny a art. 18 UDUiR
      Jakub Nawracała
   Prewencja - teoria i praktyka -
      Robert Kurzac, Risk Engineering Services
   Minimalizacja ryzyka w przemyśle –
      Bartłomiej Bartczak, Marta Meisner,
      Risk Coach Lab
   Ochrona przeciwpożarowa -
      bryg. dr inż. Jacek Zboina, CNBOP-PIB
   Prewencja w wykrywaniu nadużyć -
      Marta Prus, SAS Institute
Pokolenie Y
   Czy jesteśmy gotowi na pokolenie Y? -
      Grzegorz Bors, Europa
   Młodzi kierowcy - Katarzyna Wojdyła, Link4
   Młodsze Panie (i Panowie też) –
      Xenia Kruszewska, TU Zdrowie
   Daremne żale, próżny trud – Marta Todorczuk, Antal
Prawo
   Dokumentacja medyczna - Marek Uściłowski
   Teoria świadczenia pieniężnego - Andrzej Załęski, BMP
Podatki
  
Koszty akwizycji - Karolina Stańczak, KPMG
   Efektywność wynagradzania -
      Joanna Narkiewicz-Tarłowska, Aleksandra Bembnista, PwC
Emerytury
   Co dalej z III filarem? – Przemysław Gawlak, Donoria

Okiem aktuariusza
  
Święty Graal – Wojciech Rabiej

Wyzwania zarządzania

   Zarządzanie jest trywialne - no prawie... –
      Mariusz J. Sarnowski

Ubezpieczenia transportowe
  
Regres w cargo – Beata Janicka, BJJ Solicitors
   Wyłączenia - Marek Izraelski
Okiem Językoznawcy
   Polisa, polisowe opłaty – Radosław Pawelec, UW
Felieton
   Przekleństwo spadku... – Paweł Sikora

Rozkładówki

  
Rynek okiem KNF
  
Rynek bancassurance w I kwartale 2016 r.

Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.