Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2016 >> 09 

 Mapa strony

Zamówienie 

 


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Wrzesień 2016

Zobacz numer poprzedni następny


 


 

Zamów:

Ten numer

PrenumeratęDo przodu

„Kto nie idzie do przodu, ten się cofa”. Te słowa Johanna Wolfganga von Goethe wcale nie straciły na aktualności. Szczególnie przy temacie technologii w ubezpieczeniach, któremu poświęcamy obecny numer „Miesięcznika Ubezpieczeniowego”, motto to jest kluczowe. I coraz częściej nie wystarczy „iść” do przodu, a trzeba biec. Jak przekonuje Mariusz Janczewski z Comarch na s. 6, mamy do czynienia już z wyścigiem technologicznym czy cyfrową rewolucją, o której piszą Łukasz Marczyk i Michał Korchow z Accenture na s. 10, wskazując na główne trendy technologiczne wpływające na branżę ubezpieczeniową. Jednym z wyzwań jest modernizacja głównych systemów informatycznych wspierających obsługę ubezpieczeń, na co zwraca uwagę Marek Przybysz z TIA na s. 13. Zwiększające się oczekiwania użytkowników prowadzą m.in. do zatarcia granic pomiędzy front-office i back-office, tworząc świat jednej, wspólnej platformy ubezpieczeniowej, o czym w tekście Przemysława Wojewódki z Ateny na s. 8. Przykładem może być niedawno uruchomiona iHestia, o której pisze Łukasz Kosicki z Ergo Hestii na s. 6. Piotr Kondratowicz z KPMG na s. 17 opisuje nowe możliwości wykorzystania aplikacji mobilnych. Bardzo ważne w całym wyścigu – wg Tomasza Lisieckiego (s. 15) – jest obserwowanie rynku i odpowiednio szybka reakcja na pojawiające się zmiany.
Ubezpieczyciele biorą udział nie tylko w wyścigu technologicznym, lecz także w maratonie zmian prawnych. Jednym z etapów było dostosowanie się do przepisów nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Kamil Jasiński i Barbara Gryszko z EY na s. 19 przyglądają się nowym wymogom wynikającym z Solvency II. Karolina Korzeniewska z Antala na s. 22 opisuje warunki, które muszą spełnić kandydaci na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za ryzyko. A Jakub Ziemba i Paweł Machulak z Ubezpieczeń Pocztowych na s. 25 analizują kwestię dostosowania wzorców umownych, w szczególności OWU.


Eliza Kosicka 
  Dział Kadr
   Pasowani i absolwenci – Ida Krzemińska-Albrycht
TECHNOLOGIE
(temat miesiąca)
   Lepsza zmiana czy zmiana na lepsze –
      Łukasz Kosicki, Ergo Hestia
   Wyścig technologiczny – Mariusz Janczewski, Comarch
   Jedna platforma – Przemysław Wojewódka, Atena
   Pięć trendów –
      Łukasz Marczyk, Michał Korchow, Accenture
   Nowe modele biznesowe –
      Marek Przybysz, TIA Technology
   Reakcja na zmiany – Tomasz Lisiecki, Sollers Consulting
   Ubezpieczenia w zasięgu ręki – Piotr Kondratowicz, KPMG
Regulacje w praktyce – działalność
   Kolejne wyzwania – Kamil Jasiński, Barbara Gryszko, EY
   Ryzyko w zarządzie – Karolina Korzeniewska, Antal
   Wzorce umowne –
      Jakub Ziemba, Paweł Machulak
, Ubezpieczenia Pocztowe
Spory
   Trzeba ustąpić – Paweł Zagaj
, Biuro RF
UFG
  
BDU – zakres danych –
      Kamil Gala, Wojciech Majewski, Aleksander Urban
, UFG
Zarządzanie zmianą
   Dyscyplina vs motywacja – Andrzej Śmiech,
Śmiech & Partners  
Prawo
   Szkody wyrządzone przez wózek widłowy –
      Ilona Mosakowska
, BMSP
   Whiplash w prawie polskim –
      Marek Uściłowski, Paulina Szlenzak-Ślepowrońska

Podatki
  
Fundusze PFRON  - Agnieszka Ginel, Grzegorz Ogórek, PwC
Sprzedaż
  
Trzy momenty prawdy, cz. 2 – Grzegorz Kaliszuk, Allianz
Ubezpieczenia transportowe
  
O cargo raz jeszcze – Marek Izraelski
Ubezpieczenia OC
  
Odpowiedzialność pracownika –
      Maria Tomaszewska-Pestka, LabRisk.pl

Okiem Językoznawcy
   Diabeł, liczby i szczegóły – Radosław Pawelec, UW
Felieton
   Do wysiółka i z powrotem – Paweł Sikora

Rozkładówki

  
Prezesi i zarządy
  
Aplikacje mobilne w ubezpieczeniach

Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.