Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2014 >> 11 

 Mapa strony

Zamówienie 

 


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Listopad 2014

Zobacz numer poprzedni następny


 


 

Zamów:

Ten numer

PrenumeratęWątpliwościOd likwidatorów można czasem usłyszeć, że   szczególnie w sprawach z OC posiadaczy  pojazdów – nie ma sprawy bez przyczynienia się poszkodowanego. Pytanie tylko, jak określić jego stopień. Również sądy mają coraz mniej oporów, żeby uwzględniać przyczynienie na poziomie znacznie powyżej 50%. Jednak sama instytucja przyczynienia nadal budzi wiele kontrowersji. Dr Katarzyna Ludwichowska-Redo na s. 13 wskazuje cztery koncepcje przyczynienia zaprezentowane w judykaturze i piśmiennictwie. Brak również ustalonej linii orzecznictwa. Niejednolite orzecznictwo dotyczyło m.in. kwestii przyczynienia się osób małoletnich poniżej 13. roku życia, o czym pisze Paweł Wawszczak z Biura Rzecznika Ubezpieczonych na s. 15.

W tym numerze „Miesięcznika Ubezpieczeniowego” piszemy wiele również o regresach. Michał Sierant z UFG na s. 5 przygląda się kwestii terminu przedawnień roszczeń regresowych Funduszu. Z kolei o doświadczeniach PBUK można przeczytać w artykule prezesa Mariusza Wichtowskiego na s. 7. Łukasz Mazurczak, Eksperci NEMU, na s. 9 rozważa, czy fakt spełnienia świadczenia kulancyjnego będzie skutkował prawem regresu ubezpieczyciela do podmiotu odpowiedzialnego za zdarzenie szkodowe. Na koniec o regresie w kontekście Rekomendacji U piszą Ewa Rakowska i Ewelina Bukowska z kancelarii Czublun Trębicki (s. 11).

Wiele kontrowersji budzi również problem coraz częściej spotykany na rynku – wielokrotność pełnomocnictw brokerskich. Jak mają postąpić ubezpieczyciele, którzy otrzymują podobne slipy od kilku brokerów? Komu należy się kurtaż? O tym m.in. piszą Joanna Miazek-Pypłacz z Akma-Brokers na s. 34 oraz Mirosław Drzewicki na s. 32.

Na koniec przypomnienie. Już niedługo wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta. Już teraz Julita Zimoch-Tuchołka z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka na s. 18 zwraca szczególną uwagę na umowy zawierane na odległość oraz prawo odstąpienia od umowy.


Eliza Kosicka 
 


 

 


REGRES, PRZYCZYNIENIE
(temat miesiąca)
  
Przedawnienie roszczeń UFG – Michał Sierant, UFG
   Gwarancja mimo woli – Mariusz Wichtowski, PBUK

   Kulancja a regres – Łukasz Mazurczak, Eksperci NEMU
   Regres a rekomendacja U – Ewa Rakowska, Ewelina Bukowska, Czublun Trębicki

   Przyczynienie w teorii i praktyce - Katarzyna Ludwichowska-Redo, UMK
   Przyczynienie się małoletniego - Paweł Wawszczak, Biuro RzU

Prawa konsumenta

   Ustawa o prawach konsumenta - Julita Zimoch-Tuchołka, Domański Zakrzewski Palinka

Zadośćuczynienia
  
Zadośćuczynienia - wpływ na składki - Wojciech Mojżuk,KPMG
UFK
  
Rynek UFK pod lupą, cz. 2 - Grzegorz Kaliszuk, Allianz
Floty
  
Zarządzanie ryzykiem we flotach - Konrad Owsiński, Link4

Brokerzy

   Ubezpieczyciel a "były" broker - Mirosław Drzewicki

Okiem brokera

   Dwóch brokerów - Joanna Miazek-Pypłacz, Akma-Brokers

Ubezpieczenia OC

   OC ogólna a OC zawodowa - Maria Tomaszewska-Pestka, LabRisk.pl

Gwarancje

   Gwarancja na gruncie PZP - Jakub Pokrzywniak, WKB

Ubezpieczenia należności

   Windykacja to rozmowy - Włodzimierz Szymczak, Atradius Collections          

Ochrona prawno-podatkowa

   Ochrona dla funkcjonariuszy publicznych - Tomasz Gaj, Risk Partner

Ubezpieczenia zdrowotne

   Marketing, cz. 2 - Witold Paweł Kalbarczyk

Zarządzanie

   Obsługa klienta w chmurze - Marcin Grygielski, Interactive Intelligence

Okiem językoznawcy

   Naczynia ciśnieniowe i pękanie mrozowe - Radosław Pawelec, UW

Felieton

   Nieludzka twarz regresu - Paweł Sikora

Rozkładówki

   Rynek bancassurance po 2 kw. 2014 r. - dział I

   Rynek bancassurance po 2 kw. 2014 r. - dział II


   

Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.