Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2014 >> 09 

 Mapa strony


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Wrzesień 2014

Zobacz numer poprzedni następny


 


 

Zamów:

Ten numer

Prenumeratę


Robić swojeW ostatnich latach z ust polityków wielokrotnie dało się słyszeć zapowiedzi wprowadzenia rozwiązań prawnych dotyczących dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Ustawy jednak jak było, tam nie ma.
Branży ubezpieczeniowej nie pozostaje nic innego, jak robić swoje. Część ubezpieczycieli ma świadomość, że obecne inwestycje mogą dać efekty w przyszłości. Co więcej, jak pisze Teresa Domańska z Interu na s. 22, być może intensyfikacja działań oddolnych doprowadzi do tego, że rozwiązania prawne nie będą kreowały rynku, ale będą jego opisem, bo akceptowalne rozwiązania w tym obszarze będą już ukształtowane przez rynek. O wiele bardziej obecnie niż prawo, na kształt ubezpieczeń zdrowotnych wpływają potrzeby klientów. Witold Paweł Kalbarczyk na s. 26 wskazuje, że potrzeby zdrowotne Polaków w najbliższych latach będą rosły szybciej niż możliwości ich zaspokojenia przez system opieki medycznej finansowany ze środków publicznych. Ubezpieczyciele będą też rozwijali ofertę zarówno dla istniejących już segmentów, jak i poszukiwali nowych nisz –o czym w artykule Marzeny Kołoszczyk z Medicover. Będą też dokonywali zmian w podejściu do konstrukcji produktu zdrowotnego, jak pisze Małgorzata Jackiewicz ze SKOK Ubezpieczenia na s. 24. O tym, jak na tym rynku powinni poruszać się brokerzy ubezpieczeniowi w tekście Xenii Kruszewskiej z TU Zdrowie na s. 20. Wreszcie, choć kwestia jest chyba pierwszorzędna, tekst Witolda Zaręby i Rafała Żórawskiego z Allianz na s. 18 o zarządzaniu szkodowością w grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych.
W tym numerze Miesięcznika Ubezpieczeniowego wiele piszemy również o procesach w likwidacji szkód. Począwszy o procedurach w zakładach ubezpieczeń, poprzez cyfrowe innowacje, po temat gorący w ostatnich miesiącach – bezpośrednią likwidację szkód.Eliza Kosicka 
 


 

 


Dział kadr

Podtekst konsultingowy – Eliza Kosicka

LIKWIDACJA SZKÓD - PROCESY
(temat miesiąca)
  
Cyfrowe innowacje w procesach likwidacji – Jurgen Wildvank, Paweł Łukaszewicz, Accenture
   Procedury pomagają – Mariusz J. Sarnowski, Axa Direct

   Jaki BLS – Katarzyna Malinowska, BMSP
   Analiza procesowa – Monika Borowiecka-Paczkowska, MBP

Ubezpieczenia zdrowotne
   Segmentacja klientów – Marzena Kołoszczyk, Medicover
   Zarządzanie szkodowością – Witold Zaręba, Rafał Żórawski, Allianz Życie

   Błękitny czy czerwony ocean? – Xenia Kruszewska, TU Zdrowie

   Szanse i perspektywy – Teresa Domańska, Inter

   Polisa na zdrowie – Małgorzata Jackiewicz, SKOK Ubezpieczenia

   Podążać za potrzebami – Witold Paweł Kalbarczyk

Okiem brokera
  
Tajemnica zawodowa brokera – Rafał Kasperek, Akma-Brokers
Ubezpieczenia OC
  
W OC każdy płaci, jak chce? – Maria Tomaszewska-Pestka, LabRisk.pl
Likwidacja szkód
  
Przewoźnik umowny – Natalia Seweryn, Eksperci NEMU

Solvency II

   ORSA - zadania do wykonania - Witold Florczak, Aksjom

   Pierwsze sprawozdanie wg Solvency II, cz. 2 – Katarzyna Kędziora, Audit&Consulting Services

Ochrona prawno-podatkowa
  
Metody sprzedaży, cz. 2 – Tomasz Gaj, Risk Partner
Ubezpieczenia na życie

   Pre-existing exclusion – Arkadiusz Lipka, Swiss Re

Klauzule abuzywne

   Prawomocność klauzuli wpisanej do rejestru, cz. 2 – Monika Biełasiewicz-Fuszara, Aldona Wnęk, Open Life

Prawo

   Pacjenci bez granic - Monika Kozłowska, Piotr Czublun, Czublun Trębicki

Badania kliniczne

   Odszkodowania w badaniach klinicznych – Wojciech Nowak, Kancelaria Prawa Medycznego Wojciech Nowak

Rozkładówki
   Euro Health Consumer Index 2013

   Ubezpieczenia na świecie w 2013 r.

  
   
   

Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.