Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2014 >> 04 

 Mapa strony


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Kwiecień 2014

Zobacz numer poprzedni następny  

Zamów:

Ten numer

Prenumeratę


Solvency IIPrace nad Solvency II ciągną się latami. Kilkakrotnie też już przesuwano daty wejścia w życie dyrektywy. Obecne plany zakładają rok 2016. Czasu więc nie jest zbyt wiele. Tym bardziej, że do spełnienia są  „wytyczne przejściowe”. Pisze o nich Renata Onisk z Deloitte na s. 6. Również Monika Lis i Grzegorz Darkiewcz-Moniuszko z Millimana na s. 8 podkreślają, że  wdrożenie wymagań „wytycznych przejściowych” będą olbrzymim obciążeniem organizacyjnym i finansowym dla zakładów ubezpieczeń, zwłaszcza, że – jak się wydaje – KNF potraktował je bardzo poważnie. Tomasz Wolanin, Agnieszka Słonecka z Accenture na s. 12 wskazują, że określenie i wdrożenie odpowiedniego zarządzania procesem dokumentacji jest kluczową kwestią w procesie przedaplikacyjnym dla wielu ubezpieczycieli. Z kolei o funkcji compliance piszą Monika Biełasiewicz-Fuszara i Aldona Wnęk z Open Life na s. 15, a o funkcji aktuarialnej – Witold Florczak na s. 18. Marcin Kawiński na s. 10 przygląda się natomiast wymogom kapitałowym Solvency II po kryzysie finansowym.
W tym numerze „Miesięcznika Ubezpieczeniowego” piszemy również o procesie wypłaty świadczeń z ubezpieczeń życiowych. To zawsze jest moment, kiedy klient mówi: Sprawdzam! Jak pisze Damian Pikuła z Axy na s. 22, wtedy też dokonuje się weryfikacja wiedzy klienta na temat zawartej wcześniej umowy. Wymienia też kilka elementów, na które powinien zwrócić uwagę ubezpieczyciel, aby zminimalizować negatywne doświadczenia klienta w procesie roszczeniowym. Na korelację między odpowiednim procesem zawarcia umowy a późniejszą realizacją roszczeń zwraca uwagę również Agnieszka Staniak z ING Życie na s. 20. Z kolei Ewa Rakowska z kancelarii Czublun Trębicki na s. 24 pochyla się nad kwestią stosowania art. 833 k.c., dotyczącego samobójstwa ubezpieczonego, w przypadku ubezpieczeń grupowych.
 

Eliza Kosicka 

 


 

 


  

Dział kadr
  
Przełomy – Eliza Kosicka
SOLVENCY II
(temat miesiąca)

   Czy jest się czym martwić? – Renata Onisk, Deloitte Central Europe
   Ostatnia prosta? – Monika Lis, Grzegorz Darkiewicz-Moniuszko, Milliman
   Solvency II po kryzysie – Marcin Kawiński, SGH

   Dokumentacja Solvency II staje się faktem - Tomasz Wolanin, Agnieszka Słonecka. Accenture 

   Funkcja compliance - Monika Biełasiewicz-Fuszara, Aldona Wnęk, Open Life

   Funkcja aktuarialna - Witold Florczak, AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Likwidacja szkód w życiówce

   Wypłata świadczenia - Agnieszka Staniak, ING Życie

   Ograniczać złe doświadczenia - Damian Pikuła, Axa

   Samobójstwo a grupówki - Ewa Rakowska, Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych

Ochrona prawna
   Produkt specjalistyczny – Tomasz Gaj, Risk Partner
Okiem brokera
   Ubezpieczenie maszyn – Elżbieta Chabierska, Akma-Brokers

Likwidacja szkód
   Raty leasingowe – Sebastian Jankowski, Eksperci NEMU

Zabezpieczenia ppoż.
   Idealna instalacja ppoż. – Andre Daniel, TPI Ochrona Przeciwpożarowa

   Systemy zabezpieczeń – optyka klienta - Adam Marczyński, Allianz

OFE

   Wybrane aspekty zmian – Magdalena Trzepizur, Wojciech Kalinowski, Kancelaria DLA Piper Wiater

Ubezpieczenia OC
   Ochrona przed powodzią – Maria Tomaszewska-Pestka, LabRisk.pl

Ubezpieczenia zdrowotne

   Produkty, sprzedaż, rentowność, cz. 1 - Witold Paweł Kalbarczyk

Okiem językoznawcy

   OWU – struktura tekstu - Radosław Pawelec, UW

Dzień z życia

   Mariusz Wichtowski

Felieton

   TUW na (całe) życie - Paweł Sikora

Rozkładówki
   OC komunikacyjne

   Rynek ubezpieczeń w 2013 r.

  
   
   

Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.