Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2013 >> 09 

 Mapa strony


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Wrzesień 2013

Zobacz numer poprzedni i następny 

Zamów:

Ten numer

Prenumeratę


RyzykoPraca underwitera obarczona jest dużą odpowiedzialnością. Na pewno trzeba mieć wiedzę, doświadczenie, intuicję, ale i dużo... szczęścia. Ale szczęściu trzeba pomagać. Jedną z podstawowych metod jest zebranie odpowiedniej ilości danych na temat analizowanego ryzyka. Problemem niezbędnych informacji o ubezpieczanym ryzyku zajęła się również Polska Izba Ubezpieczeń. W ramach Komisji Ubezpieczeń Majątkowych powstał pomysł opracowania rekomendacji Minimalne Wymogi Informacyjne. Andrzej Maciążek, wiceprezes PIU, na s. 6 wyjaśnia, jaki cel przyświecał temu pomysłowi i przedstawia pierwsze wnioski odnośnie działania rekomendacji w praktyce.
Maksymalne wykorzystanie underwritingu to również narzędzie przeciwko fraudom. O takiej roli underwritingu w ubezpieczeniach życiowych pisze Mariusz Kulig z MetLife Amplico i Polskiego Stowarzyszenia Underwriterów na s. 8. Szczególną uwagę kieruje na underwriting finansowy.
Underwriter nie działa jednak w próżni. Jak piszemy na s. 10, otoczenie konkurencyjne, cele sprzedażowe powodują, że od underwitera oczekuje się coraz więcej, nie zawsze z korzyścią dla rynku.
Zmienia się także spojrzenie ubezpieczycieli na dystrybucję. Anna Włodarczyk-Moczkowska, prezes Gothaer, na s. 12 podkreśla, że wielokanałowość to obecnie konieczność. Sukces zależy od tego, jak umiejętnie poszczególnymi kanałami zarządzać i jaką wagę nadać poszczególnym metodom dotarcia do klienta. Nadal dominującym na polskim rynku kanałem dotarcia z ubezpieczeniem do klienta jest kanał agencyjny, choć i on bardzo się zmienia. Według Andrzeja Zalegi z Uniqi, już niedługo może upowszechnić się model agenta uniwersalnego (artykuł na s. 14). Z kolei Tomasz Gaj z Risk Partner na s. 15, próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy direct jest rzeczywiście zagrożeniem dla agentów. Wreszcie Wojciech Książkiewicz z RGA na s. 34 opisuje zagraniczne pomysły na wykorzystanie telefonów komórkowych do dystrybucji ubezpieczeń.Eliza Kosicka

 


 

 


  

Dział kadr
  
Wszędzie zmiany – Eliza Kosicka
Underwriting
(temat miesiąca)

   Dialog z klientem – Andrzej Maciążek, PIU
   Narzędzie przeciwko fraudom – Mariusz Kulig, MetLife
   Upadek underwritera - Marcin Z. Broda
Zarządzanie sieciami sprzedaży
   Wielokanałowość to konieczność – Anna Włodarczyk-Moczkowska, Gothaer
   Agent uniwersalny – Andrzej Zalega, Uniqa
Konflikty w sieci
   Agent a direct – Tomasz Gaj, Risk Partner
Zarządzanie
   Strategia zaufania – Marat Nevretdinov, Europa
Spory i procesy
   Dowody w postępowaniu sądowym – Marek Opiela, Dittmajer i Wspólnicy
Prawo
   Zawiłości ubezpieczeń OC cd. – Przemysław Stopnicki, Piotr Czublun, Czublun Trębicki
Szkody osobowe
   Szkody osobowe a ICF, cz. 1 – Jakub Nawracała,

   Kancelaria Radców Prawnych Janyga, Nawracała i Wspólnicy
Emerytury
   Oszczędzanie na emeryturę – Tomasz Jagła, PwC
W poszukiwaniu inspiracji
  W świecie komórek – Wojciech Książkiewicz, RGA
Ubezpieczenia OC
  Kary w D&O – Michał Molęda, Leadenhall
Ubezpieczenia należności
  Ryzyka polityczne – Łukasz Jakubowski, Atradius
Ośrodek informacji
   Geograficzny wymiar danych – Wojciech Bijak, Krzysztof Hrycko, UFG
Podatki
   Podatkowe aspekty franszyzy – Małgorzata Żukowska, KPMG
Ubezpieczenia zdrowotne
   Warunki masowości, cz. 2, Witold Paweł Kalbarczyk
Okiem językoznawcy
   Cyfry i litery, liczby i numery – Radosław Pawelec, UW
Dzień z życia
   Wojciech Rabiej
Felieton
   Klątwa undewritera – Paweł Sikora
Rozkładówki
   OC w dziesięcioleciu
   AC w dziesięcioleciuZobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.