Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Archiwum >> Rocznik 2012 >> 07/08 

 Mapa strony


Miesięcznik Ubezpieczeniowy
Lipiec/sierpień 2012


Zobacz numer poprzedni i następny 

Zamów:

Ten numer

Prenumeratę


Pieniądze


Koszty szkód osobowych rosną z roku na rok. Nikt też nie ma wątpliwości, że trend wzrostowy będzie kontynuowany. Chyba już wszystkie podmioty na rynku zdały sobie świetnie sprawę, że nie można tego lekceważyć. 

W ostatnim czasie wiele mówiło się o zadośćuczynieniu za śmierć osoby bliskiej. Jednak to tylko jeden z typów kosztów związanych ze szkodami osobowymi. Jakub Nawracała na s. 5 przypomina przepisy regulujące kwestię zwrotu kosztów związanych z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia. Omawiając poszczególne koszty, posiłkuje się orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Dominika Janek z kancelarii odszkodowawczej Adiutor Centrum na s. 7 koncentruje się na dwóch rodzajach kosztów: leczenia i opieki. Z kolej Bartłomiej Krupa (Votum, PIDiPO) na s. 10 zabiera głos w dyskusji dotyczącej tego, czy koszt leczenia prywatnego podlega refundacji. Nadal niedoceniane i niewykorzystywane przez poszkodowanych są plany rehabilitacji zawodowej.  Na czym to polega, a także jakie korzyści może przynieść zarówno poszkodowanemu, jak i ubezpieczycielowi, pisze Monika Borowiecka-Paczkowska na s. 13.

Drugi temat główny wakacyjnego numeru „Miesięcznika Ubezpieczeniowego” to zawarcie umowy ubezpieczenia. Wydawałoby się, że w tej kwestii wszystko powinno być jasne. Nic bardziej mylnego. Wystarczy spojrzeć na tematy omawiane w tym numerze. Beata Mrozowska z kancelarii Hogan Lovells na s. 15 przygląda się zagadnieniu potwierdzenia zwarcia umowy ubezpieczenia. Zawarcie umowy ubezpieczenia a rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej to kwestia opisywana przez Ewę Gryglewską, ekspert Uniqi, na s. 17. Z kolei Paweł Leszczyński i Anna Grykin z Link4 na s. 19 przybliżają aspekty związane z zawarciem umowy ubezpieczenia na odległość. 

Wiele miejsca poświęcamy również temu, co się dzieje na rynku ubezpieczeń na życie. Warto spojrzeć na zachodzące przemiany w dłuższej perspektywie. Jak w ostatnich 10 latach zmieniała się oferta produktowa, pisze Jacek Podoba, prezes Europy, na s. 33. Z kolei na s. 29 można przeczytać, co dzieje się ostatnio na rynku ubezpieczeń z UFK.


Eliza Kosicka 


 

 


Zwrot kosztów przy szkodach osobowych

(temat miesiąca)

     Jakie koszty? – Jakub Nawracała

     Koszty leczenia i opieki – Dominika Janek, Adiutor Centrum

     Prywatne leczenie – Bartłomiej Krupa, Votum, PIDiPO

     Rehabilitacja zawodowa – Monika Borowiecka-Paczkowska

Zawarcie umowy ubezpieczenia

     Potwierdzenie zawarcia umowy – Beata Mrozowska,Hogan Lovells

     Początek ochrony – Ewa Gryglewska, Uniqa

     Umowa na odległość – Paweł Leszczyński, Anna Grykin, Link4

Ubezpieczenia zdrowotne

     Jak regulować, cz. 1 – Witold Paweł Kalbarczyk

Gwarancje

     Gwarancja wadialna – Grzegorz Kwieciński, Euler Hermes

Ubezpieczenia z UFK

     Kierunek inwestycje – Anna Mędrzecka

Ubezpieczenia na życie

     Oferta podąża za rynkiem – Jacek Podoba, Europa Życie

Spory i procesy

     Zmiany w k.p.c. – Maciej Dittmajer, Marek Opiela, Dittmajer i Wspólnicy

Prawo

     Musi, nie musi, powinien – Bartosz Paczesny, STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi

     Czy UOKiK działa legalnie? – Piotr Czublun, Czublun Trębicki

Fuzje i przejęcia

     Polisy W&I – Magdalena Zajkowska, Chartis Europe

Odnawialne źródła energii

     Panele słoneczne – Monika Wielogórska, Cezary Falkowski, Allianz

Ubezpieczenia OC

     Wycofanie produktu – Paweł Bogucki, Marcin Gołąb, HDI Asekuracja

Podatki

     Kolejne zmiany w VAT – Tomasz Rzepa, KPMG tax

Inne

     Dział kadr - Gorący okres - Ewa Morzyk

     Felieton - Kosztorys na gips – Paweł Sikora

Rozkładówki

     Rynek ubezpieczeń w I kwartale

     Rynek UFK


Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.